menu

PORADY

WIADOMO�CI

Jak by�o na rybach

Mariusz Ko�cielski kostekmar
29 wrz 16:30share
Woda niska i klarowna. Oznaki �ycia na szar�wce, ale nic si� nie uwiesi�o.

Akwen: Reda obw. nr 3
Brania: (brania z�e)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Mariusz Ko�cielski kostekmar
25 wrz 14:00share
Nic si� nie dzia�o. Woda klarowna i niska.

Akwen: Reda obw. nr 3
Brania: (brania z�e)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na