menu

Sklep W�dkarski Liwi S.C. Witold Lipiec Robert Florczak

Zapraszamy do naszego sklepu Sklep W�dkarski Liwi S.C. Witold Lipiec Robert Florczak. U nas znajdziesz wszystkie niezb�dne artyku�y w�dkarskie takie jak w�dki, ko�owrotki, pokrowce, przyn�ty, akcesoria, zan�ty i wiele innych ciekawych przedmiot�w zwi�zanych z w�dkarstwem. Sprawd� aktualne promocje i wybierz co� dla siebie. Sklep Sklep W�dkarski Liwi S.C. Witold Lipiec Robert Florczak zaprasza wszystkich w�dkarzy.

Miasto: Stara Gadka
Ulica: Lucerniana 27
Kod pocztowy: 95-030
Wojew�dztwo:��dzkie
Powiat: ��dzki Wschodni
Telefon: 0422278418
Faks:
Adres e-mail: liwi@op.pl
Adres WWW: http://www.liwi.republika.pl
Czy mo�na dokonywa� op�aty za w�dkowanie? nie
Godziny otwarcia:
Poniedzia�ek - Pi�tek: od godz: 0, do godz: 0
Sobota: od godz: 0, do godz: 0
Specjalizacja Sklepu:

    Lokalizacja na mapie

    Pozosta�e zdj�cia


    wr��reply