menu

Hunter Przedsi�biorstwo Produkcyjno Handlowo Us�ugowe Grzegorz Kempys

Zapraszamy do naszego sklepu Hunter Przedsi�biorstwo Produkcyjno Handlowo Us�ugowe Grzegorz Kempys. U nas znajdziesz wszystkie niezb�dne artyku�y w�dkarskie takie jak w�dki, ko�owrotki, pokrowce, przyn�ty, akcesoria, zan�ty i wiele innych ciekawych przedmiot�w zwi�zanych z w�dkarstwem. Sprawd� aktualne promocje i wybierz co� dla siebie. Sklep Hunter Przedsi�biorstwo Produkcyjno Handlowo Us�ugowe Grzegorz Kempys zaprasza wszystkich w�dkarzy.

Miasto: Bielsko-Bia�a
Ulica: Puszczyk�w 14
Kod pocztowy: 43-316
Wojew�dztwo:�l�skie
Powiat: Bielsko-Bia�a
Telefon: 0338212746
Faks:
Adres e-mail: huntergk@neostrada.pl
Adres WWW:
Czy mo�na dokonywa� op�aty za w�dkowanie? nie
Godziny otwarcia:
Poniedzia�ek - Pi�tek: od godz: 0, do godz: 0
Sobota: od godz: 0, do godz: 0
Specjalizacja Sklepu:

    Lokalizacja na mapie

    Pozosta�e zdj�cia


    wr��reply