menu

Sklep W�dkarski Skalar S�awomir Tutak

Zapraszamy do naszego sklepu Sklep W�dkarski Skalar S�awomir Tutak. U nas znajdziesz wszystkie niezb�dne artyku�y w�dkarskie takie jak w�dki, ko�owrotki, pokrowce, przyn�ty, akcesoria, zan�ty i wiele innych ciekawych przedmiot�w zwi�zanych z w�dkarstwem. Sprawd� aktualne promocje i wybierz co� dla siebie. Sklep Sklep W�dkarski Skalar S�awomir Tutak zaprasza wszystkich w�dkarzy.

Miasto: Stasz�w
Ulica: D�uga 1
Kod pocztowy: 28-200
Wojew�dztwo:�wi�tokrzyskie
Powiat: Staszowski
Telefon: 0158644257
Faks:
Adres e-mail:
Adres WWW:
Czy mo�na dokonywa� op�aty za w�dkowanie? nie
Godziny otwarcia:
Poniedzia�ek - Pi�tek: od godz: 0, do godz: 0
Sobota: od godz: 0, do godz: 0
Specjalizacja Sklepu:

    Lokalizacja na mapie

    Pozosta�e zdj�cia


    wr��reply