menu

Okr�g PZW Olsztyn

Porozumienia okr�g�w PZW 2024

replywr��

Porozumienie z Okr�giem PZW Siedlce na wody nizinne

Dop�ata 110 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Legnica na wody nizinne

Dop�ata 185 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Sieradz na wody nizinne

Dop�ata 100 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Skierniewice na wody nizinne

Dop�ata 120 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Bia�ystok na wody nizinne

Dop�ata 110 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Piotrk�w Trybunalski na wody nizinne

Dop�ata 120 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Elbl�g na wody nizinne

Sk�adka 60 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Gda�sk na wody nizinne

Dop�ata 105 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Cz�stochowa na wody nizinne

Dop�ata 110 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Bia�a-Podlaska na wody nizinne

Sk�adka 140 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Ciechan�w na wody nizinne

Sk�adka w wysoko�ci 130 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK