menu

Okr�g PZW Ciechan�w

Porozumienia okr�g�w PZW 2024

replywr��

Porozumienie z Okr�giem PZW Kalisz na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Szczecin na wody nizinne i g�rskie

Cz�onkowie PZW w Ciechanowie wnosz� sk�adk� w wysoko�ci 93 z� na wody g�rskie i 75 z� na wody nizinne (bez �odzi), ��d� 60z�, trolling 120 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Siedlce na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Kielce na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Lublin na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Piotrk�w Trybunalski na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Radom na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Che�m na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Bia�ystok na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Sieradz na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Skierniewice na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Tarnobrzeg na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Olsztyn na wody nizinne

Cz�onkowie PZW w Ciechanowie wnosz� sk�adk� w wysoko�ci 120 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Cz�stochowa na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Bia�a-Podlaska na wody nizinne

Sk�adka uzupe�niaj�ca na ochron� i zagospodarowanie w�d - 20 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Pi�a na wody nizinne i g�rskie

Cz�onkowie PZW w Ciechanowie wnosz� sk�adk� w wysoko�ci 125 z� na wody g�rskie i 115 na wody nizinne (bez �odzi)

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Legnica na wody nizinne i g�rskie

Cz�onkowie PZW w Ciechanowie wnosz� sk�adk� w wysoko�ci 130 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Gda�sk na wody nizinne i g�rskie

Cz�onkowie PZW w Ciechanowie wnosz� sk�adk� w wysoko�ci 130 z� na wody g�rskie i 88 z� na wody nizinne.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK