Zaloguj się do konta

Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW 19 Turek-Miasto za rok2022.

Zebranie sprawozdawcze Koła PZW Nr 19 Turek - Miasto za rok 2022 odbyło się 18 grudnia 2022 roku w lokalu Ochotniczego Hufca Pracy w Turku. W spotkaniu uczestniczyło 13 członków Koła oraz przedstawiciel z ramienia zarządu okręgu Krzysztof Herman. Zebranie otworzył prezes Janusz Drzewiecki i to on został jednogłośnie wybrany jego przewodniczącym. Zanim przystąpiono do oficjalnych sprawozdań Kazimierz Arent, honorowy prezes koła dokonał dekoracji dwóch członków dziewiętnastki odznakami PZW. Złotą Odznaką PZW uhonorowany został Jan Ziarkowski, przyznano też odznakę Za Zasługi Dla Wędkarstwa Konińskiego, która udekorowała pierś Jacka Gajewskiego. Walne zebranie było, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, godną okazją do wręczenia nagród i pucharów zwycięzcom grand prix 2022. Nagrody wręczał również prezes Arent. Finaliści w poniższym tekście. 

W sprawozdaniu z działalności prezes Drzewiecki przypomniał wydarzenia z mijającego roku. Na dzień zebrania sprawozdawczego Koło liczyło 103 członków, notując wzrost do okresu poprzedniego. Koło, które jest gospodarzem zbiornika Żeronice w kwietniu zorganizowało sprzątanie brzegów akwenu. Jako gospodarz zajmowało się również koordynacją przy tworzeniu terminarza zawodów wędkarskich rozgrywanych w Żeronicach przez wszystkie koła powiatu. Przedstawiciele zarządu uczestniczyli przy zarybianiu zbiornika Żeronice. Jesienią 2022 roku do zbiornika wpuszczono 300 kg lina i 200 kg karpia. Tutaj prezes zauważył, że ze względów technicznych trudno jest określić rzeczywistą ilość wpuszczanych ryb, można jedynie określić ich gatunki a kwitować i potwierdzać trzeba i ilość i gatunek.

W roku 2022 planowane było rozegranie siedmiu zawodów wchodzących w skład grand prix, zawodów dla aktywu Koła oraz udział w mistrzostwach powiatu. Z powodu braku uzgodnień między kołami nie odbyły się mistrzostwa powiatu, z powodu ograniczeń  terminowych  nie odbyły się również zawody o tytuł mistrza koła w dyscyplinie spinningowej. Na rozegrany turniej grand prix złożyły się: zawody otwarcia sezonu, indywidualne mistrzostwa koła w wędkarstwie spławikowym, gruntowe mistrzostwa koła, mistrzostwa w kategoriach wiekowych, mistrzostwa koła parami oraz zawody zakończenia sezonu. Łącznie w rozgrywkach wzięło udział ok. 130 wędkarzy co przeciętnie dało 20 zawodników na każdą kolejkę plus sędziowie i obsługa. 

Punkty grand prix sezonu 2022 otrzymało 15 wędkarzy a zwycięzcami zostali: I miejsce - Kazimierz Ignaczak, II - miejsce Zbigniew Górski i miejsce III - Mateusz Ignaczak. 

Dzięki dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego w Turku oraz składkom ze wszystkich kół PZW z powiatu udało się zorganizować otwarte Gruntowe Mistrzostwa Powiatu Tureckiego. W wydarzeniu uczestniczyło 60 osób, w tym 44 zawodników oraz goście i sędziowie. 

Na finanse, dzięki którym udaje się realizować założenia planu działalności składają się wpływy z dotacji z okręgu, wsparcie ze starostwa ale bardzo ważna jest też pomoc darczyńców. Za taką prezes wyraził swoje szczególne podziękowania dla Jana Ziarkowskiego oraz Piotra Kujawińskiego. Na zakończenie z ust prezesa padły podziękowania za wspólny wędkarski czas dla wszystkich członków Koła oraz życzenia na zdrowy, bogaty i obfity w okazy wędkarskie rok 2023.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Grzelewski odczytując sprawozdanie nie stwierdził uchybień w pracy zarządu, plan pracy założony na rok 2022 został zrealizowany, działalność finansowa prowadzona była prawidłowo. Na wydatki składały się głównie zakupy nagród rzeczowych, pucharów oraz catering podczas zawodów. Skarbnik pobrał z okręgu i rozprowadził znaki wartościowe na kwotę 23.816 zł. Kwotę w całości przekazał do okręgu w Koninie. Podsumowując Komisja stwierdziła, ze działalność zarządu w roku 2022 prowadzona była prawidłowo. Po sprawozdaniach sądu koleżeńskiego oraz społecznej straży rybackiej wywiązała się dyskusja, w której poruszono bieżące problemy. Prezes zaproponował by w kolejnym sezonie zmienić punktację grand prix. Do tej pory punktowanych było pierwszych 6 miejsc, po zmianie na każdych zawodach punktować by mogło dziesięciu zawodników. Taka punktacja obowiązuje i sprawdza się w Gminnej Lidze Spławikowej organizowanej od trzech lat przez Centrum Kultury w Dobrej. W wątpliwość poddano funkcjonowanie społecznej straży rybackiej. Ta przy obecnym statusie prawnym nie posiada żadnych narzędzi, które pozwoliłyby skutecznie strzec zbiorników i pływających w nich ryb przed kłusownikami czy nie przestrzegającymi regulaminów wędkarzami. W obecnej formule jedynie obecność funkcjonariusza policji podczas kontroli daje możliwość ukarania delikwenta. W innych przypadkach znane są sytuacje, w których dochodziło do pobicia strażnika a interwencja policji kończyła się na wysłuchaniu rozżalonego społecznika. Kolejnym problemem okazuje się coraz większe zainteresowanie, sąsiednich bliskich i dalszych kół PZW, organizacją zawodów na zbiorniku Żeronice. Zbiornik ten jest atrakcyjny logistycznie ze względu na możliwość zorganizowania ok 50 stanowisk zawodniczych z możliwością dojazdu auta do każdego z nich. W takiej sytuacji robi się dość ciasno w terminarzu. 

Prezes honorowy Kazimierz Arent oraz prezes Janusz Drzewiecki przedstawili preliminarz kosztów oraz plan pracy na rok 2023. W planie pracy założono podobne zadania jak w roku 2022. 

Wszystkie sprawozdania i plany zostały jednomyślnie zatwierdzone przez walne zebranie. W wolnych wnioskach przedstawiciel okręgu Krzysztof Herman przekazał aktualności z pracy zarządu okręgu, poinformował o rozmowach nt. przedłużenia umowy na działalność wędkarską na zbiorniku Przykona, której ważność kończy się w lipcu 2023 roku. Przekazał też  informacje o zarybieniu zbiornika Przykona. W 2022 roku wpuszczono 20 kg węgorza, 100 kg szczupaka, 600 kg lina oraz 1000 kg karpia. Odbyły się też kontrolne odłowy w Przykonie, podczas których wyjęto z wody ok. 500 kg ryb w tym kilkunastokilogramowe karpie, okazale okonie, szczupaki, 6 szt. sumów po ok. 40 kg oraz kilka mniejszych i 2 sandacze. Zarybiona została też w czterech miejscach na terenie okręgu konińskiego rzeka Warta: 322,5 kg węgorza, 173 kg sandacza, 3600 szt. szczupaka, 100 kg suma, 100 kg bolenia, 100 kg certy, 50 kg klenia, 120 kg drobnej świnki, 95,7 kg brzany oraz 150 kg karpia. Zebrani wyrazili swoje niezadowolenie gospodarką zarybieniową. Do wód wpuszczane jest 90% drapieżnika natomiast białej ryby jest coraz mniej. Krzysztof Herman odniósł się do tematu przekazując, iż wielkim problemem jest pozyskanie do zarybienia płoci i leszcza.

Na koniec z okazji zbliżających się świąt złożono sobie życzenia, wypito przyrządzoną przez skarbnika Jana Włodarczyka herbatę i kawę przegryzając słodkim ciasteczkiem. 

 

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej

Społecznościowy Portal Wędkarski wedkuje.pl
2008 - 2023