menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> Bat w�dkarski


 • M�j spos�b na karasie - film

  M�j spos�b na karasie - film

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jakie jest najbardziej wytrzyma�e zwierze na ziemi? Karaluch. Podobno jako jedyny prze�y�by katastrof� atomow� na skal� �wiata.A jaka jest najbardziej wytrzyma�a ryba? W naszych wodach, zdecydowanie k


 • Konger arcus pole 600 - opinia

  Konger arcus pole 600 - opinia

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Sp�awik jest dla wi�kszo�ci z nas tym, od czego zaczynali�my swoj� przygod� z w�dkarstwem. Jedni zakochali si� p�niej w spinningu, inni znowu woleli ugania� si� z muszk� za kropkowanymi pstr�gami. Je


 • Pierwszy sp�awikowy wypad

  Pierwszy sp�awikowy wypad

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pierwszy sp�awikowy wypad     W przedostatni� sobot� stycznia, jeszcze na lodzie, zaliczyli�my przy pi�knej s�onecznej pogodzie, okraszonej ostatnim �niegiem, spontaniczne prace pr


 • Baty Colmic: Hektor, Folgore, Polaris oraz Uklej�wka Record - Recenzja

  Baty Colmic: Hektor, Folgore, Polaris oraz Uklej�wka Record - Recenzja

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Postaram si� przedstawi� dla was w rzetelny spos�b kilka bat�w marki Colmic oraz uklej�wki r�wnie� tej samej firmy.W moje r�ce trafi�y obecnie trzy serie bat�w Colmic, mianowicie Hektor, Folgore oraz


 • Przypony uklejowe - spos�b przygotowania

  Przypony uklejowe - spos�b przygotowania

  Porady » Jak �owi� - porady

  Przypony uklejowe – spos�b przygotowania.W niniejszym kr�tkim artykule chcia�em przedstawi� jak �atwo i prosto nale�y przygotowa� w/w&nbs


 • Dob�r w�a�ciwego haczyka

  Dob�r w�a�ciwego haczyka

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam! Postanowi�em napisa� ten artyku�, poniewa� mimo wielu poradnik�w, tekst�w o tym i wpis�w na forum wiele pocz�tkuj�cych w�dkarzy ma problem z dobraniem w�a�ciwego haczyka - by� mo�e gubi� si� w


 • Bat Power Stick Trapera

  Bat Power Stick Trapera

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  W�a�nie dzi� dok�adnie obejrza�em bata Trapera z nowej kolekcji na 2014r. Mam na my�li bata o d�ugo�ci 5m. Powiem tak jak na do�� d�ugie w�dzisko na ukleje oraz inne drobne i �rednie rybki ten bat "ig


 • Bat dla pocz�tkuj�cych.

  Bat dla pocz�tkuj�cych.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam ten wpis jest dla pocz�tkuj�cych w�dkarzy �owi�cych batem .Jak wiecie �owie do�� d�ugo i startuje w zawodach do�� powa�nych mam do�� du�o sukces�w na koncie i jest ich coraz wi�cej dlatego opisz


 • Metoda po�owu batem w�dkarskim

  Metoda po�owu batem w�dkarskim

  Porady » Jak �owi� - porady

  Bat to proste teleskopowe w�dzisko pozbawione przelotek i ko�owrotka z zainstalowanym tej samej d�ugo�ci zestawem ze sp�awikiem. Jest to tak zwany zestaw pe�ny. Metoda ta jest nazywana „Batem


 • Bat – jaki wybra� ?

  Bat – jaki wybra� ?

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Bat – Jaki wybra� ?Witam w dzisiejszym artykule postaram si� wam przybli�y� spraw� wyboru w�dki bez przelotek czyli bata. Wiele os�b uwa�a bata jak� w�dk� przeznaczon� dla w�dkarzy �owi�cych na


 • �owienie batem w rzece

  �owienie batem w rzece

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wyb�r �owiska na wakacyjne w�dkowanie dla wielu z nas stanowi nie lada dylemat. Gdzie i jakie �owisko wybra�, no i na jaki gatunek ryby si� nastawi�? Dla mnie osobi�cie wakacyjne �owy, to przede wszys


 • W�dbowanie bez u�ycia zan�ty - bat

  W�dbowanie bez u�ycia zan�ty - bat

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam wszystkich, po d�u�szej przerwie na tym forum. Chcia�bym przedstawi� Wam co nieco na temat w�dkowania bez u�ycia zan�ty- aktywnego w�dkowania.1 .Sprz�t jakim si� pos�uguj� pewnie was rozbawi, al


 • Bat - przekona�em si� cz.2 N�cenie

  Bat - przekona�em si� cz.2 N�cenie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Po wielu miesi�cach sp�dzonych w sezonie na zawodach i treningach (czasem z pucharem i 1 miejscem, 2 lub 3, czasem na ostatnim, ale nigdy z tzw. „wyzerowaniem”) nareszcie mog� usi��� i nap


 • Bat - przekona�em si� cz.1 Budowa zestawu

  Bat - przekona�em si� cz.1 Budowa zestawu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Po wielu latach, wielu nieudanych pr�bach, wiary w tzw. "porz�dne zestawy", w�dka + ko�owrotek, sp�awiki wyczynowe i haczyki do w�dkowania bardziej finezyjnego... Gdyby mnie kto� 2-3 lata temu powiedz


 • Tyczka - Bat !!

  Tyczka - Bat !!

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Witam. Troch� na temat tyczki.W ostatnich latach zrobi�a furor�. Cieszy si� du�� popularno�ci� zar�wno w�r�d w�dkarzy wyczynowych, jak i amator�w.Tyczki ( tak nazywa si� w�dziska bez przelotek i ko�ow


 • Artyku� ten po�wi�cam wszystkim pocz�tkuj�cym

  Artyku� ten po�wi�cam wszystkim pocz�tkuj�cym

  Porady » Jak �owi� - porady

  Artyku� ten po�wi�cam wszystkim pocz�tkuj�cym i nie tylko , a w szczeg�lno�ci m�odym adeptom sztuki w�dkarskiej jak r�wnie� kobietom , kt�re tak trudno przekona� do naszego hobby.Dzi� zajm� si� przeds


 • Bat najlepszy do nauki w�dkarstwa sp�awikowego.

  Bat najlepszy do nauki w�dkarstwa sp�awikowego.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Bat najlepszy do nauki w�dkarstwa sp�awikowego. Prowadz�c zaj�cia M�odzie�owej Szk�ki W�dkarskiej na jednych z pierwszych zaj�� poprosi�em m�odzie� o zademonstrowanie swoich w�dzisk. By�y to na og�