menu

Wiadomo�ci

Kategoria: �y�ki - Haczyki - testy -> W�z�y w�dkarskie


 • Niewidzialne przypony karpiowe IQ D-RIG

  Niewidzialne przypony karpiowe IQ D-RIG

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Niewidzialne przypony karpiowe IQ D-RIGPrzed nami kalendarzowa jesie�. Jedni z nas ju� my�l� o po�owach drapie�nik�w, drudz


 • W�ze� bez w�z�a z podk�adk� i stoperem

  W�ze� bez w�z�a z podk�adk� i stoperem

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Kolejnym przyponem, kt�ry chcieliby�my wam zaprezentowa� to w�ze� bez w�z�a z podk�adk� i stoperem. Przypon jest wzbogacony o pozycjoner, kt�rego g��wnym zadaniem jest maksymalnie utrudni� wypluc


 • Wi�zarka do haczyk�w i r�wne przypony

  Wi�zarka do haczyk�w i r�wne przypony

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Tym razem postaram si� pokaza�, w jaki spos�b u�ywa� wi�zarki do haczyk�w, bo s�ysza�em, �e sporo koleg�w ma z tym problem. A wi�c zaczynamy. Ma�a uwaga – jestem prawor�czny, wi�c b�d� pisa� dla


 • Tajemniczy w�ze� w�dkarski

  Tajemniczy w�ze� w�dkarski

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Poni�szy artyku� kieruj� do najm�odszej braci w�dkarskiej, kt�ra to stawiaj�c pierwsze kroki nad wod� -zaczyna zdobywa� do�wiadczenie i nabywa� praktyki w zakresie w�a�ciwych technik zbrojenia zestaw


 • Wi�zanie haczyk�w, jak zawi�za� haczyk na ryby

  Wi�zanie haczyk�w, jak zawi�za� haczyk na ryby

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Wi�zanie haczyk�w jest jak z pacierz, powinno go si� umie�, nawet, gdy kto� nas obudzi o drugiej w nocy. Niestety jest to tylko teoria nt. zawi�zania haczyka. Z wi�zaniem