menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Ochrona �rodowiska - k�usownictwo -> Catch & Release


 • �owimy zawodnicze leszczyki na popcor.

  �owimy zawodnicze leszczyki na popcor.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszam serdecznie na film pt �owimy zawodnicze LESZCZYKI na popcorn�ycz� mi�ego ogl�dania !!! 


 • Spos�b na pi�knego lina z wody PZW 2024

  Spos�b na pi�knego lina z wody PZW 2024

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszam serdecznie na film pt Spos�b na Pi�knego LINA z Wody PZW�ycz� mi�ego ogl�dania !!! 


 • Pi�kne liny i du�y leszcz na rozpocz�cie sezonu 2024.

  Pi�kne liny i du�y leszcz na rozpocz�cie sezonu 2024.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszam serdecznie na film pt Pi�kne LINY i Du�y LESZCZ na rozpocz�cie sezonu 2024�ycz� mi�ego ogl�dania !!! 


 • Jak �owi� du�e leszcze z wody PZW ? W�dkarstwo feederowe 2023.

  Jak �owi� du�e leszcze z wody PZW ? W�dkarstwo feederowe 2023.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzi� wybrali�my si� nad zbiornik w Rogowie z za�o�eniem po�owi� jakie� fajne ryby - s�odka mieszana czyli leszcz :-) Uda�o si� nam kilka fajnych okaz�w z�owi� zreszt� zobaczcie sami.Zan�ta i


 • Szalony dzie� na rybach. W�dkarstwo feederowe na PZW

  Szalony dzie� na rybach. W�dkarstwo feederowe na PZW

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzisiejszy wypad by� szalonyJeden dzie�, dwa �owiska i przynajmniej trzy gatunki ryb.Zreszt� co tu pisa� zobaczcie sami.pellety kt�ry u�ywali�my w dzisiejszym filmie jest od partnera odcinka firmy All


 • Z�oty kara� , uciekaj�cy amur i waleczny karp.

  Z�oty kara� , uciekaj�cy amur i waleczny karp.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zbiorniki No Kill to magiczne wody nigdy nie wiadomo co mo�na na nich si� spodziewa� .Dok�adnie tak by�o na tej wyprawie cho� pocz�tek tego nie zapowiada�.Zobaczcie sami jak mi�o sp�dzili�my ten dzie�


 • Karpiki z pechowej wody PZW.

  Karpiki z pechowej wody PZW.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzi� na tapet� bierzmy zbiornik PZW Rochna Jest to dla nas pechowa woda ostatnio wygoni�a nas burza a w dzisiejszym filmie ulewa.Za to drugi dzie� by� ca�kowicie bez deszczu. Na filmie zobaczycie


 • Szybki wypad na leszcze z method feeder 2023

  Szybki wypad na leszcze z method feeder 2023

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W dzisiejszej produkcji zobaczycie nasz kr�tki wypad nad zbiornik PZW Rog�wNad wod� sporz�dzili�my max 3h co prze�o�y�o si� na kilka naprawd� wielkich leszczy Koniecznie musisz to obejrze� d


 • Jezioro Prokowskie. Polska Federacja W�dkarstwa Karpiowego.

  Jezioro Prokowskie. Polska Federacja W�dkarstwa Karpiowego.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Chcia�bym zaprosi� Was do obejrzenia kr�tkiego materia�u z zasiadki nad Jeziorem Prokowskim. Woda ta znajduje si� w wojew�dztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Kartuzy, na obrze�ach Kaszubs


 • Karasie z zielska na klasyczny feeder

  Karasie z zielska na klasyczny feeder

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witamy was pierwszy raz ze zbiornika Wydra w Je�owie.Jest to malutka woda PZW z ca�� mas� podwodnych ro�lin.Z tego co uda�o nam si� ustali� dominuj�cym gatunkiem jest wzdr�ga cho� i karasia nie brakow


 • W�dkowanie na method feeder w kwietniu

  W�dkowanie na method feeder w kwietniu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszam was na kolejny odcinek ze Stawu Cegielnia� Jest to nie wielka woda w okr�gu Skierniewickim cho� z du�ym potencja�em w postaci karpi, leszczy, lin�w, karasi oraz amur�wCichym hitem tego


 • Rozpocz�cie sezonu w p�ociowym stylu

  Rozpocz�cie sezonu w p�ociowym stylu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pierwszy wypad w nowym sezonie to zawsze spora ilo�� emocji , rado�ci, ekscytacji i nie mo�e zabrakn�� szcz�cia. Nasza pierwsza sesja w 2023 odby�a si� na zbiorniku PZW Rog�w. Pojawili�my s


 • Grube leszcze w listopadzie - feeder i sp�awik

  Grube leszcze w listopadzie - feeder i sp�awik

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Grube leszcze w listopadzie z wody PZW na feeder i sp�awikPi�kne walki masa emocji i drobny pojedynek po wi�cej zapraszam na filmdzi�kujemy �e przeczyta�e� opis i zapraszamy do ogl�dania innych film�w


 • Szara�cza drobnych leszczy na legendarne zan�ty

  Szara�cza drobnych leszczy na legendarne zan�ty

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzisiejsz� przygod� rozpoczynamy na �owisku PZW Rog�w ( No kill ) w woj ��dzkim. W zwi�zku z tym, �e akwen s�ynie z leszczy nastawiamy si� na ten gatunek.Nad wod� melduj� si� w godzinach popo�udn


 • W�dkarskie grzybobranie to idealne wyzwanie

  W�dkarskie grzybobranie to idealne wyzwanie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ten wypad rozpocz�� si� od rana nad wod� a zako�czy� si� niespodziewanie, bo w le�nym klimacie z grzybkami w wiadrze.Tego dnia nad wod� pojawili�my si� oko�o 8:00 po szybkim rozpakowaniu sprz�tu zacz�


 • Method feeder i klasyczny feeder na leszczowej miejsc�wce

  Method feeder i klasyczny feeder na leszczowej miejsc�wce

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Method Feeder i Klasyczny Feeder na leszczowej miejsc�wce PZWWyprawa na jesienne leszcze zako�czony mi�towo/karpiowymi rybami z dalekiego dystansu� Zapraszam do ogl�daniaPrzyn�ty oraz dip kt�re u


 • Zmienna pogoda na leszczowym poligonie

  Zmienna pogoda na leszczowym poligonie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ten wypad by� jednym z tych bardziej nie pewnych ze wzgl�du na pogod� na szcz�cie si� odby�, a rezultaty czyli efekt finalny w postaci z�owionych ryb mile zaskoczy�.Prognoza pogody tego dnia nie zach


 • Jak z�owi�em pierwszego jesiotra w �yciu

  Jak z�owi�em pierwszego jesiotra w �yciu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Cztero godziny wypad na �owisko S�upia zako�czy� si� nie lada sukcesem zacznijmy od pocz�tku.Ostatni� sobot� a dok�adniej popo�udniow� jej cz�� sp�dzili�my na �owisku S�upia jest to woda komercyjna w


 • W�dkarstwo feederowe i karpiowy problem.

  W�dkarstwo feederowe i karpiowy problem.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Rog�w to zbiornik PZW na kt�rym wyst�puj� waleczne karpie, z�ociste leszcze i ca�a masa drobnicy a r�norodno�� gatunk�w ryb powala na kolana.Zapraszamy do ogl�dania filmu.Zan�ty i dodatki MVDE kt�re


 • Samotny wypad Janka�-leszcze ,stracony karp.

  Samotny wypad Janka�-leszcze ,stracony karp.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Kolejny samotny wypad Janka�� Tego dnia tylko Janek pojawi� si� nad zbiornikiem Rog�w. Miejsc�wk� wybra� na cyplu po zachodniej stronie. Po rozstawieniu dw�ch w�dek na klasyka przygotowa� mieszan


 • Samotne �owienie na PZW - leszcze co 3 minuty

  Samotne �owienie na PZW - leszcze co 3 minuty

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzi� zapraszamy was na film z �owienia na PZW - leszcze na method feeder i klasyka z �owiska Rog�w (woj. ��dzkie)�owi�em na feeder (drgaj�c� szczyt�wk�) i klasyczny feeder celem tego wyprawy by�y lesz


 • �owienie na PZW - leszcze i kara� na feeder

  �owienie na PZW - leszcze i kara� na feeder

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzi� zapraszam was na �owienie - leszcze i kara� na feeder z �owiska Rog�w�owimy na feeder drgaj�c� szczyt�wk� i klasyczny feeder celem tego wyprawy by�y leszcze a przy okazji trafi� si� pi�kny kara��


 • Jezioro Kr��no- relacja z zasiadki.

  Jezioro Kr��no- relacja z zasiadki.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  We wrze�niu nasza ekipa sp�dzi�a kilka dni nad jeziorem Kr��no. Mimo, �e �owisko to znajduje si� niedaleko naszego miejsca zamieszkania, dla dw�ch z naszej tr�jki by�a to pierwsza wizyta nad t� urokli


 • Lescze na MVDE i przyn�ty MEUS

  Lescze na MVDE i przyn�ty MEUS

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzi� zapraszam was na film z naszego ostatniego wypaduPS przepraszam za jako�� odcinkaZan�ty/Dodatki MVDE kt�r� u�ywali�my w dzisiejszym filmie s� od partnera odcinka firmy ROBINSON do kt�rej serdeczn


 • W�dkowanie w trudnych warunkach

  W�dkowanie w trudnych warunkach

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Siema z tej strony AMURTVDzi� wybrali�my si� na zbiornik w Ko�acinie jest to nie wielka woda na rzece mrodz�� Pogoda tego dnia �rednio dopisywa�a a rybki nie by�y ch�tne do wsp�pracy ale pomimo


 • Nowa woda i nowe wyzwania oraz testy

  Nowa woda i nowe wyzwania oraz testy

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Szybki wypad nad now� wod� w tym roku PZW Ko�acin.Celem tego wypadu by�o z jednej strony sprawdzenie nowego �owiska jego rybostanu oraz aktywno�ci ryb a z drugiej strony�  przetestowanie zan�ty E


 • Ja� z PZW Rog�w , irytuj�cy szczupak, w�dkarstwo na luzie

  Ja� z PZW Rog�w , irytuj�cy szczupak, w�dkarstwo na luzie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Szybki poniedzia�kowy wypad z feederem na PZW� Pi�kna pogoda prawie pusta woda i brania ryb to jest to co kochamy� W dzisiejszym filmie zobaczycie pi�knego jazia i kilka maluch�w oraz drugi


 • Pi�kny ja� z pzw - 38 cm :)

  Pi�kny ja� z pzw - 38 cm :)

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Poniedzia�kowy popo�udniowy wypad z feederem by� strza�em w dych�, a przynajmniej dla jednego z nas.Razem z Jankiem wybrali�my si� na pobliski zbiornik zaporowy Rog�w.Cztery godziny w�dkowania na praw


 • W�dkarskie Eldorado czyli �owisko Jaros�awki.

  W�dkarskie Eldorado czyli �owisko Jaros�awki.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam. Chcia�bym zaprezentowa� film przedstawiaj�cy zasiadk� na �owisku Jaros�awki. Dw�ch Przemk�w z�owi�o w tym czasie��  41 karpi, 5 lin�w, jesiotra i karasia. 13 ryb przekroczy�o mas� 20 kg. N


 • Sobotni wypad na ryby 2021

  Sobotni wypad na ryby 2021

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Szybki sobotni wypad nad wod�Zan�t� kt�r� u�yli�my ( SERIA 500 IMPREZYW�DKARSKIE.PL )�� zan�t� przyciemnili�my ziemi� be�chatowsk� dodali�my gar�� chleba flou by zach�ci� ryby do wi�kszego �erowa


 • Wild Fish Stories - Gulf of FInland

  Wild Fish Stories - Gulf of FInland

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Sprawd�cie nasz� najnowsz� produkcj�!WILD FISH STORIES presents | Gulf of FinlandCelem naszej wyprawy by�a Zatoka Fi�ska. Ogromna woda, o kt�rej nie wiedzieli�my nic. Nie by�o zdj��, film�w ani inform


 • Wypad na ryby - 01.11.2020

  Wypad na ryby - 01.11.2020

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pocz�tek listopada jesie� ju� w pe�ni a za rogiem zima .Temperatura zaczyna coraz szybciej spada� a ryby s� coraz bardziej ostro�n� , ale to nie przeszkadza mi w w�dkowaniu .Tego pi�knego dnia postano


 • Wypad na ryby - 31.10.2020- szczupak

  Wypad na ryby - 31.10.2020- szczupak

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Chodzi�em, chodzi�em i wychodzi�em... Wyprawa kompletnie bez �adnego za�o�enia co chce z�owi�.. Na pocz�tku polecia�o do wody kila gum ale bez jakiegokolwiek efektu 9 stopnie na plusie nie wr�y�y nic


 • Wypad na ryby - 24.10.2020

  Wypad na ryby - 24.10.2020

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wypad na ryby��� Informacje podstawowe:�owili�my w 2 osoby ja oraz m�j tata�owisko:- Zbiornik PZW Rog�wobecnie �owisko jest no-killData/Godzina24.10.2020od 12:30 do 16:00Brania - �rednieMetoda -


 • Witajcie na komercji we wrze�niu

  Witajcie na komercji we wrze�niu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W ostatni s�oneczny, wrze�niowy czwartek 2020 roku zameldowali�my si� na �owisku komercyjnym S�upia-Folwark w okolicach �odzi.Na �owisko dotarli�my oko�o 10:00 , po wybraniu stanowiska, porz�dnym zan�


 • Zbiornik Rog�w otwarty.

  Zbiornik Rog�w otwarty.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzi� postanowili�my si� wybra� nad zbiornik PZW Rogowie nale�y on do okr�gu skierniewickiego�� Jest on pokazywany na kanale po raz pierwszy po wycieku ropy kt�ra mia�a sw�j epizod jaki� czas temu


 • W�dkarstwo na klimatycznym zbiorniku.

  W�dkarstwo na klimatycznym zbiorniku.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Siema�� Dzi� zapraszam was na film z w�dkarskiego wypadu nad pi�kny zbiornik w Je�owie�� woda nale�y do Ko�o PZW nr 22 Je��w / podlega pod okr�g SkierniewickiW dzisiejszym filmie zobaczycie


 • Wieczorne karpie z wody PZW .

  Wieczorne karpie z wody PZW .

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzi� zapraszam was na film z wypadu nad zbiornik zaporowy w Rogowiewoda nale�y do ko�a nr 21 w Rogowie / Woda r�wnie� podlega pod okr�g SkierniewickiW dzisiejszym filmie zobaczycie jak mo�na po�owi� n


 • Kolejny weekend, kolejny wypad nad wod�.

  Kolejny weekend, kolejny wypad nad wod�.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Oczywi�cie na odstrza� kolejny raz posz�o �owisko, kt�re ostatnimi czasy bardzo mi podrasowa�o bo mo�na fajnie pow�dkowa�. Stary San Hurko.Wybra�em si� z dzieciakami na piknik po��czony z w�dkowaniem


 • �owisko W�drynia.

  �owisko W�drynia.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  �OWISKO W�DRYNIAZa siedmioma g�rami, za siedmioma lasami, ale 10 kilometr�w za Olesnem, w W�dryni, znajduje si� nale��cy do Ko�a PZW Olesno „Rzemie�lnik”, urokliwy staw typu „z��w i