menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> Surfcasting - w�dkarstwo pla�owe


 • Surfcasting z pla�y nad Ba�tykiem

  Surfcasting z pla�y nad Ba�tykiem

  Porady » Jak �owi� - porady

  Gdzie �owi�? Du�e wzi�cie maj� portowe falochrony. S� popularne, ale najlepsze robi� si� dopiero wtedy, kiedy pod brzeg podchodz� �awice �ledzi. Wtedy s� oblegane. �ledzie �owi si� na zestaw nazywan


 • Surfcasting jak spr�bowa�?

  Surfcasting jak spr�bowa�?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Chcia�bym Wam, kr�tko opisa� jak zacz�� swoj� przygod� z surfcastingiem ma�ym kosztem, aby sprawdzi� czy to dla Nas. Poni�szy opis przeznaczony jest dla os�b, kt�re pierwszy raz b�d� mierzy�y si� z w�


 • JAXON EXTERA SURF 4,50M 100-200 gram

  JAXON EXTERA SURF 4,50M 100-200 gram

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Zakupi�em t� w�dk� z my�l� o niedrogim zestawie do �owienia z pla�y, aby sprawdzi� czy ta metoda b�dzie mi odpowiada�. Po w�dce nie spodziewa�em si� zbyt wiele, zamówi�em j� przez internet, gdy


 • W�dkarstwo pla�owe - gar�� pla�owych trick�w

  W�dkarstwo pla�owe - gar�� pla�owych trick�w

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkarstwo pla�owe - gar�� pla�owych trick�w.C�, ostatnie dni nie nale�� do najbardziej udanych w tym roku. Od dobrego tygodnia wieje porz�dnie ze wschodu, co w Zatoce Gda�skiej skutkuje niez�ymi fal


 • Surfcasting - w�dkowanie z pla�y, pierwsze kroki

  Surfcasting - w�dkowanie z pla�y, pierwsze kroki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Surfcasting - w�dkarstwo morskie.Trening i pierwsze kroki w rzutach w metodzie w�dkowanie z pla�y. Na nizinach nad rz. Warta.Sprz�t - w�dka Cantara surf 4,20 m / 50 - 200 g. JAXON - ko�ow


 • Trocie z pla�y - sprz�t i metody po�owu

  Trocie z pla�y - sprz�t i metody po�owu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dawno nic nie publikowa�em na tym portalu, nie �ebym prze�ywa� w�dkarsk� depresj�, raczej codzienne obowi�zki zmusi�y mnie niestety do odstawienia mojej �yciowej pasji na drugi plan. Oczywi�cie stara�


 • Surfcasting i g�adzica

  Surfcasting i g�adzica

  Porady » Jak �owi� - porady

  Surfcasting i g�adzica W tym roku by�o kilka chwil, kt�re pozostan� mi na d�u�ej w pami�ci. Pierwszy Sandacz na koguta i do tego 70-ka, kilka �adnych okonii i szczupak�w. To wszystko pozostanie


 • �owienie z pla�y

  �owienie z pla�y

  Porady » Jak �owi� - porady

  �owienie ryb z pla�y ma coraz wi�cej zwolennik�w, gdy� mo�na po��czy� przyjemno�� przebywania nad morzem, opalanie si� i morskie k�piele z odrobina wysi�ku fizycznego w trakcie zarzucania na odleg�o��


 • O metodach s��w kilka

  O metodach s��w kilka

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sposob�w na �owienie ka�dego z wielu gatunk�w ryb jest wiele... Czy� opisuj�c szczupaka,mo�na si� ograniczy� do podania informacji tylko o spinningowej metodzie po�owu? Oczywi�cie, �e nie! Dlatego


 • Belona - ABC pla�owego �owienia

  Belona - ABC pla�owego �owienia

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Po powrocie z majowego wypadu nad morze, wielokrotnie dzieli�am si� wra�eniami z po�ow�w ze swoimi znajomymi i rodzin�. Zauwa�y�am, �e o ile relacja z wyprawy na dorsze budzi�a spore zainteresowanie w