menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> Zestaw skr�cony


 • Dob�r sp�awik�w do metody skr�conego zestawu

  Dob�r sp�awik�w do metody skr�conego zestawu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dob�r sp�awik�w do metody skr�conego zestawuW jednym z poprzednich artyku��w om�wi�em metod� zestawu pe�nego, tym razem przysz�a pora na opisanie jakie sp�awiki powinni�my posiada� w naszym arsenale p


 • �owiene na skr�cony zestaw.

  �owiene na skr�cony zestaw.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Tyczka wi�zana jest z wyczynowym sportem i jakimi� skomplikowanymi zestawami, a przede wszystkim z wysokimi cenami sprz�tu. Jest to mylna opinia, poniewa� obecnie mo�emy kupi� ca�kiem niez�e w�dzisko


 • Rzeczna p�o� na zestaw skr�cony

  Rzeczna p�o� na zestaw skr�cony

  Porady » Jak �owi� - porady

  P�ociowe dodatkimoje p�ociowe zan�ty miewaj� r�ny sk�ad, ale zawsze pachn� konopiami i zawieraj� sk�adniki wynosz�ce.P�ocie bowiem �wietnie reaguj� na konopie i ch�tnie wybieraja drobinki podnosz�ce


 • Zbrojenie zestawu skr�conego - wyb�r stanowiska

  Zbrojenie zestawu skr�conego - wyb�r stanowiska

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pierwsz� rzecz� , kt�r� robi� po przybyciu nad wod� jest wybranie odpowiedniego miejsca do po�owu. Szczeg�lnie w�dkarze pocz�tkuj�cy pope�niaj� ten sam b��d, �e od razu si� rozstawiaj� w miejscu, ni


 • Wysoka skuteczno�� zestaw�w skr�conych

  Wysoka skuteczno�� zestaw�w skr�conych

  Porady » Jak �owi� - porady

  �owienie d�ugim w�dziskiem ze skr�conym zestawem to moim zdaniem jedna z najskuteczniejszych technik sp�awikowych. Nawet przy niewielkiej wprawie pozwala wedkarzowi na dok�adne poznanie ukszta�towani


 • Zestaw skr�cony

  Zestaw skr�cony

  Porady » Jak �owi� - porady

  Technika �owienia na zestaw skr�cony staje si� coraz popularniejsza zar�wno w�r�d w�dkarzy wyczynowych jak i amator�w. Postaram si� przybli�y� og�lnie zestaw skr�cony w mym dzisiejszym opisie oraz odp