menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> Metoda w�osowa


 • Jesienna zasiadka i dwa karpie w osiem godzin.

  Jesienna zasiadka i dwa karpie w osiem godzin.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pada deszcz, wieje bardzo nieprzyjemny wiatr, a temperatura zbli�a si�, a czasem nawet przekracza zero. Ka�da listopadowa zasiadka okazuje si� prawdziw� pr�b� charakteru, ale najbardziej zatwardziali


 • Karpiowe pocz�tki cz.1

  Karpiowe pocz�tki cz.1

  Porady » Jak �owi� - porady

         Wygodne ��ko, karpiowy namiot, du�e, karpiowe ko�owrotki zapi�te do odpowiednich w�dek ustawione na tripodzie... to tylko wierzcho�ek g�ry sprz�tu jaki obecnie towarzyszy m


 • Miejskie karpiowanie- domowe kulki na jesie�

  Miejskie karpiowanie- domowe kulki na jesie�

  Porady » Jak �owi� - porady

  O �owisku s��w kilkaW poprzednim artykule opisa�em pokr�tce dlaczego dopiero teraz zacz��em pr�by �owienia karpi na Szyd��wku tutaj chcia�bym przedstawi� kr�tk� charakterystyk� �owiska. Zalew Kielecki


 • Spos�b na trudne karpie - na co �owi� karpia?

  Spos�b na trudne karpie - na co �owi� karpia?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Niedawno po dw�ch "chudych" latach bez karpia na wodzie pzw w ko�cu prze�amali�my z�� pass� �owi�c kilka ryb w ci�gu czterodniowej zasiadki. Jak jednak powszechnie wiadomo apetyt ro�nie w miar� jedzen


 • HD Czech Fishing: Grass Carp with Common Reed (�owienie amur z trzcin�)

  HD Czech Fishing: Grass Carp with Common Reed (�owienie amur z trzcin�)

  Porady » Jak �owi� - porady

  If you can see how to catch a Grass Carp with Common Reed watch the video! You�ll see cool images feeding Grass Carp and something about fishing licence. I was waiting for these images a few hours. Fi


 • ZIG RIG – spos�b na szybkie branie

  ZIG RIG – spos�b na szybkie branie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Chcia�bym wam przedstawi� RAPORT z mojego kr�tkiego wypadu.� Co zrobi�, gdy mamy ma�o czasu na ryby a chcemy go wykorzysta� jak najefektywniej �owi�c kilka mi�k�w, odpowiedzi� na to pytanie jest�


 • Liny na method feeder

  Liny na method feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wst�pOdk�d zacz��em �owi� na method feeder chcia�em dopracowa� zestawy tak by m�c regularnie �owi� liny a nie mie� tylko jako przy��w. By przechytrzy� �adnego prosiaka przy pomocy metody nale�y z


 • Spos�b na z�owienie karpia - metoda gruntowa.

  Spos�b na z�owienie karpia - metoda gruntowa.

  Porady » Jak �owi� - porady

  "M�j spos�b na z�owienie karpia - metoda gruntowa"Cze��, jestem Krzysztof, mam 18 lat i mieszkam w Bydgoszczy. W�dkarstwem interesuj� si� ju� oko�o 10 lat, moj� ulubion� metod� po�owu jest metoda grun


 • N�cenie dywanowe - Taktyka n�cenia cz. 3

  N�cenie dywanowe - Taktyka n�cenia cz. 3

  Porady » Jak �owi� - porady

  N�cenie dywanowe lub tak zwany potocznie przez karpiarzy "dywan" to doskona�a metoda zwabienia karpia w nieznanym przez nas �owisku, jak i w takich, w kt�rych ryby nie maj� swoich okre�lonych "sto��we


 • Jak n�ci� karpia na stawie komercyjnym ?

  Jak n�ci� karpia na stawie komercyjnym ?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam. Jestem pocz�tkuj�cym w�dkarzem i �owie na stawie komercyjnym w swojej miejscowo�ci (mo�na w�dkowa� tylko w weekendy i �wi�ta). �rednia g��boko�� �owiska w miejscu w kt�rym siedz� jest 1,5-2m (m


 • Karp - od sp�awika do metody w�osowej

  Karp - od sp�awika do metody w�osowej

  Porady » Jak �owi� - porady

  Czy kto� zna w�dkarza, kt�ry nie my�li o z�apaniu wielki


 • Metoda w�osowa

  Metoda w�osowa

  Porady » Jak �owi� - porady

  Najwi�ksz� popularno�� ta metoda zyska�a kilka lat temu, na fali zainteresowania now� na polskim rynku przyn�t�, tzw. kulkami proteinowymi, s� one du�e (drobnica nie objada ich) i twarde (co powoduje


 • Na karpie - d�ugi w�os czy kr�tszy ?

  Na karpie - d�ugi w�os czy kr�tszy ?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam po d�u�szej nie obecno�ci .Chcia�em wam przybli�y� m�j punkt widzenia w�os�w karpiowych ( oczywi�cie tych przy haczyku hahah ) . Du�a ilo�� karpiarzy jest za kr�tkim w�osem karpiowym . Twierdz�


 • N�cenie kulkami i �wiec�ce markery

  N�cenie kulkami i �wiec�ce markery

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam chcia�em poruszy� temat n�cenia kulkami . Du�o os�b my�li �e n�cenie kulkami jest dobre , oczywi�cie jest dobre lecz dla naszego portwela nie ! Mo�e zaczn� tak wiele os�b my�li �e kupi kulki ta


 • �owienie karpi zim� - Karpie gdy robi si� zimno

  �owienie karpi zim� - Karpie gdy robi si� zimno

  Porady » Jak �owi� - porady

  Do niedawna powszechnie panowa� pogl�d , �e sezon po�owu karpi ko�czy si� wraz z pierwszymi pa�dziernikowymi och�odzeniamy.Wskaz�wk� by�o wypatrywanie �lad�w wzmo�onego �erowania karpi w pa�dziernik


 • Metoda w�osowa na karpie - wiosenny rekonesans w�dkarski

  Metoda w�osowa na karpie - wiosenny rekonesans w�dkarski

  Porady » Jak �owi� - porady

  WitamMateria� mia� by� podmian� filmu, kt�ry zosta� zg�oszony prze ze mnie na wiosenny konkurs dla karpiarzy. Wywnioskowa�em jednak, �e redakcja nie uznaje takiej formy wypowiedzi, wi�c wstrzyma�em si