menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> Spinning morski


 • Jesienna tro�

  Jesienna tro�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pierwsze moczenie solanki jesieni�C�, pocz�tek jesiennego sezonu trociowego za pasem. Dlaczego w poprzednim zdaniu odnios�em si� do pocz�tku ? Nale�y zacz�� od tego, �e nasza bohaterka, owa tro� jest


 • �owienie belon - fakty i mity

  �owienie belon - fakty i mity

  Porady » Jak �owi� - porady

  Od ostatniego wpisu uda�o mi si� tylko niestety raz zago�ci� na pla�y. C�, z moich obserwacji wynika, �e belony powoli rozpraszaj� si� z tar�owych stad, a przez to s� trudniejsze do z�owienia. Nie ma


 • Jak �owi� belon� - metody, sprz�t, �owisko

  Jak �owi� belon� - metody, sprz�t, �owisko

  Porady » Jak �owi� - porady

  Miesi�c maj to pora, w kt�rej intensywnie kwitnie rzepak. Woda w Ba�tyku ociepli�a si� do oko�o 15 stopni, a morska tro� oddali�a si� od przybrze�nych w�d, szukaj�c ch�odniejszych ich partii z dala o


 • �owienie nad morzem w maju

  �owienie nad morzem w maju

  Porady » Jak �owi� - porady

  �owienie nad morzem w maju. S�ysz�c wyj�cy budzik, przewr�ci�em si� na drug� stron�. Do cholery jasnej, czy ja jestem normalny ? – pomy�la�em w my�lach. Czy normalnym jest wstawa� o trzeciej na


 • Kwietniowa tro� z morza

  Kwietniowa tro� z morza

  Porady » Jak �owi� - porady

  Kwiecien, to jeden z lepszych miesiecy do polowu troci z morskiej plazy. Przybrzezna woda morza zaczyna sie ocieplac i coraz wiecej drobnych rybek szuka pokarmu w tej strefie. Za nimi podazaja trocie,


 • Belonowy zawr�t g�owy

  Belonowy zawr�t g�owy

  Porady » Jak �owi� - porady

  W ko�cu zakwit� rzepak, temperatura wody wzros�a i mo�na jak co roku o tej porze, poobcowa� z belon�. Nie my�l� wcale o wydawnictwie „Bellona” i czytaniu jego ksi��ek, bynajmniej wspomnia