menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> Ultra lekki spinning


 • Zestaw do Ultra Lighta za 300z�

  Zestaw do Ultra Lighta za 300z�

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Dwa sezony temu do �owienia ultra lekkim spinningiem skompletowa�em sobie nast�puj�cy zestaw. Kij Robinson River Master Perch Spin 2,12 m i cw 1-6g. Do tego ko�owrotek Robinson Perfect 209. Zestaw moi


 • SG 2 Micro Game – zabawa z delikatnym sprz�tem

  SG 2 Micro Game – zabawa z delikatnym sprz�tem

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Zima powoli zaczyna ust�powa�. Wczesna wiosna to czas kiedy spinningi�ci tradycyjnie ruszaj� z lekkimi zestawami w poszukiwaniu ma�ych drapie�nik�w. Dlatego warto zastanowi� si� nad wyborem odpowiedni


 • Robinson River Master 1-6g - Moim zdaniem

  Robinson River Master 1-6g - Moim zdaniem

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Dzisiaj postanowi�em, �e po prawie roku do�� intensywnego u�ytkowania podziel� si� z Wami moj� opini� na temat tytu�owego w�dziska. Na pocz�tek kilka suchych fakt�w kt�re mo�na znale�� w internecieMar


 • Robinson River Master Perch Spin 2,12m 1-6g

  Robinson River Master Perch Spin 2,12m 1-6g

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Min�� ju� przesz�o kwarta� odk�d pisa�em o moich pocz�tkach z zestawem spinningowym ultra lekkim. M�j zestaw jak wspomina�em sk�ada si� z kija Robinson River Master Perch Spin o d�ugo�ci 2,12m i ci�a


 • Drapie�niki z jez. Wierzbicza�skiego - zakochanie od pierwszego �owienia.

  Drapie�niki z jez. Wierzbicza�skiego - zakochanie od pierwszego �owienia.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Mi�o�� od pierwszego �owienia czyli J. Wierzbicza�skieSzybkie spontaniczne wyjazdy to domena spinningu i tego dnia nie by�o inaczej. Napisa�em do kolegi czy ma jakie� plany w�dkarskie, stwierdzi�, �e


 • Daiwa Prorex XR UL Spin - idealny kij na okonie

  Daiwa Prorex XR UL Spin - idealny kij na okonie

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Firma Daiwa w 2019 roku zasypa�a w�dkarzy nowo�ciami . Pojawi� si� nowy Exist i Certate w technologi LT, czyli synonimy luksusu w�dkarskiego, du�o nowych w�dzisk oraz nowatorskie przyn�ty. Japo�ski br


 • Jak �owi� na lipcowej ni��wce - warcia�skie betony

  Jak �owi� na lipcowej ni��wce - warcia�skie betony

  Porady » Jak �owi� - porady

  Z racji na bardzo bardzo suchy okres w Wielkopolsce na rzece Warta mamy ogromn� ni��wk�. Sporo w�dkarzy spinningist�w z tego w�a�nie powodu odpuszcza w�dkowanie na odcinkach "beton�w" . Postaram si� w


 • M�j spos�b na wiosenne okonie

  M�j spos�b na wiosenne okonie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam serdecznie. Chcia�bym dzi� podzieli� si� moim sposobem na wiosenne po�owy okonia (fot. 1). Ten ma�y drapie�nik, mimo swoich rozmiar�w, potrafi zaskoczy� niejednego w�dkarza swoim zachowaniem. By


 • Sierpniowe pstr�gi

  Sierpniowe pstr�gi

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sierpie�...ostatni miesi�c pstr�gowego sezonu,zapowied� rych�ego rozstania si� na kilka miesi�cy z tym kropkowanym drapie�c�,raptem kilkana�cie dni nam zosta�o aby m�c si� jeszcze w tym roku zmierzy�


 • ProGuide X-pierwsze starcie.

  ProGuide X-pierwsze starcie.

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Guide select -seria kt�ra na sta�e wesz�a do kanonu polskiego spinningisty,rozpoznawalne wsz�dzie,z rzesz� zadowolonych u�ytkownik�w.Sam zreszt� do nich nale�� za spraw� GS -Hornet,w�dziska skrojonego


 • Konger Endura 2,10 2-14 g

  Konger Endura 2,10 2-14 g

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Witam.To drugi kij Kongera w moich r�kach. Gdyba tata nie poprosi� mnie o wykupienie mu karty na Zalew Koronowski tekst o tym kiju by nie powsta�. Tata jest totalnym amatorem je�li chodzi o w�dkowanie


 • W�dka Savage Gear Parabellum UL 0-7g 215cm czy Dragon NanoLite XT80C Spinn 10

  W�dka Savage Gear Parabellum UL 0-7g 215cm czy Dragon NanoLite XT80C Spinn 10

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Witam. Zastanawiam si� nad zakupem nowej w�dki do po�owu g�ównie pstr�gów i kleni . Chcia�bym zakupi� kij o akcji praktycznie parabolicznej ale �eby nie ugina� si� do po�owy podczas same


 • Pasiate zb�je w �rodku stycznia.

  Pasiate zb�je w �rodku stycznia.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Cze�� !!   �rodek stycznia jest cz�sto kapry�ny, pogoda nie mo�e zdecydowa� si� czy ma by� mróz czy par� stopni na plusie. Najgorsza pogoda jest wtedy gdy jest wsz�dzie po 3 cm lodu i


 • Dragon Nano Lite XT80C Spinn 14 2,45 m 3-14 g

  Dragon Nano Lite XT80C Spinn 14 2,45 m 3-14 g

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Seria Nano Lite XT80C to w�dziska bardzo dobrej jako�ci i o wysokich parametrach technicznych. Dla w�dkarzy kt�rzy u�ywali wcze�niej sprz�tu z ni�szej p�ki stanowi� mo�e du�y krok naprz�d w poznaniu


 • Okonie z ma�ej rzeki

  Okonie z ma�ej rzeki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zapomniane, zagubione, wzgardzone i odstawione na boczny tor. Wij� si� niespiesznie w�r�d las�w, p�l czy ��k. Pomijane przez wszystkich paradoksalnie na swoje szcz�cie… Umykaj� atencji w�dkarzy


 • Szczupak z podwodnej ��ki

  Szczupak z podwodnej ��ki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dooko�a jeszcze szaro,g�ste opary wrze�niowej, porannej mg�y powoli w�druj� po spokojnej tafli wody,cisz� budz�cego si� �witu przerywaj� coraz cz�stsze pluski sp�awiaj�cego si� dooko�a bia�orybu...Pow


 • W pogoni za sandaczem - Mistrz i Ma�gorzata - odcinek 5

  W pogoni za sandaczem - Mistrz i Ma�gorzata - odcinek 5

  Porady » Jak �owi� - porady

  W poprzednim odcinku Klaudia zmaga�a si� z kapry�nym sandaczem. Jakie tym razem czeka j� zadanie? Umiej�tno�ci rosn�, zdania r�wnie� s� coraz trudniejsze. Czy nasza para pod przewodnictwem Grzegorza k


 • O g��wce s��w kilka

  O g��wce s��w kilka

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zaspa�em....zrywam si� jak dziki i po ciemku szukam spodni by nie budzi� �ony,napr�dce wal� dwie kawy chwytam stoj�ce w przedpokoju w�dki i na palcach,jak szpieg Carramba schodze po betonowych schodac


 • Kle� o poranku.

  Kle� o poranku.

  Porady » Jak �owi� - porady

  4:30 kiedy pobudka zagra�a…Po otworzeniu jednego kaprawgo oka chcia�em zamordowa� ten dzwoni�cy telefon. Wprawdzie wczoraj na grillu nie napi�em si� tak jak ca�a reszta ekipy z wiadomych wzgl�d�


 • Polowanie na szczupaki - odcinek 3 - Mistrz i Ma�gorzata serial w�dkarski

  Polowanie na szczupaki - odcinek 3 - Mistrz i Ma�gorzata serial w�dkarski

  Porady » Jak �owi� - porady

  Prezentujemy trzeci� cz�� naszej w�dkarskiej serii. W poprzednim odcinku Klaudii nie uda�o si� wykona� zadania, nie z�owi�a �adnej ryby. Za kar� sprz�ta�a domek ca�ej ekipy. Czy w tej cz�ci uda jej


 • Hajda na wzdr�g�

  Hajda na wzdr�g�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Niestety rok ten jest dla mnie po prostu paskudny i na prawd� nie mia�em mo�liwo�ci cho� przez chwil� odda� si� w praktyce memu hobby. Mam jednak nadziej�, �e uda mi si� wygospodarowa� we wrze�niu lub


 • Mikado zestaw ultra light - subiektywna ocena

  Mikado zestaw ultra light - subiektywna ocena

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Ostatnio wpad�y mi w r�ce produkty firmy MIKADO – w�dzisko Sicario SL Spin i ko�owrotek Sicario 2007 FD z nawini�tymi ju� linkami – na szpuli g��wnej plecionka X-Plode 0,04mm na zapasowej


 • Bole� na lekko

  Bole� na lekko

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pierwsze bolenie z�owi�em wiele lat temu. Od pierwszych ryb na w�dce min�o ponad dwa dziesi�ciolecia i przez ten czas u�ywa�em r�nego sprz�tu pod bolenie.Jak to w �yciu, by�y lepsze i gorsze w�dzisk


 • Lekki spining - odchudzanie zestawu spinningowego wiosn� - lekkie przyn�ty

  Lekki spining - odchudzanie zestawu spinningowego wiosn� - lekkie przyn�ty

  Porady » Jak �owi� - porady

  M�j ostatni wpis o wyprawie w�dkarskiej wywo�a� niema�e oburzenie spo�eczno�ci, to bardzo dobrze! Postanowi�em tym razem napisa� co� od siebie, ale w innym temacie. Sezon 2016 po�wi�ci�em lekkiem


 • Spinningowy lipie�

  Spinningowy lipie�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Schy�ek ka�dego roku kalendarzowego sp�dzam zazwyczaj bujaj�c si� gdzie� na jesiennych falach w pogoni za z�batym drapie�c�,w ci�g�ym ruchu s� mocne zestawy okraszone jakim� wielkim gumid�em czy woble


 • Potokowiec dla wytrwa�ych

  Potokowiec dla wytrwa�ych

  Porady » Jak �owi� - porady

  Znowu nadesz�a zima ...Dla jednych oznacza schy�ek w�dkarskiego sezonu i wszystkiego dobrego co z nim zwi�zane,dla drugich zapowied� nowego i czas pi�knych dzikich ryb,niezapomnanych holi daj�cych kub


 • Dragon Street Fishing Jig 21

  Dragon Street Fishing Jig 21

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Odk�d tylko pami�tam zawsze ci�gn�o mnie do spina,ju� jako m�okos gdy dumnie nosi�em kube� z zan�t� za moim "guru" mimowolnie zawiesza�em si� na widok napotkanego jegomo�cia z jakim� kr�tkim kijem i


 • W�dka spinning na okonia - droga i tania - cena

  W�dka spinning na okonia - droga i tania - cena

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Witajcie Dzisiaj Polece Wam Dwie W�dki na okonia, Jedna Troche Dro�sza A Jedna Ta�sza :) 1. W�DKA SPINNING KONGER TROKER SPIN L 198/3-12gW�dka kt�r� mo�na �owi� okonie, klenie, jazie,szczupa


 • CrossForce 7-28 g - w�dzisko na szczupaka

  CrossForce 7-28 g - w�dzisko na szczupaka

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Obecne warunki atmosferyczne sprzyjaj� dobremu �erowaniu szczupaka, kt�ry ju� ch�tnie i zdecydowanie atakuje przyn�ty. Prognozy pogody sygnalizuj� nam, w�dkarzom, konieczno�� dopi�cia na ostatni guzik


 • Lekki spinning - odrodzenie

  Lekki spinning - odrodzenie

  Porady » Jak �owi� - porady

    DecyzjeW�dkarstwo, temat szeroki i rozleg�y. Wiele typ�w w�d, mn�stwo gatunk�w ryb, niezliczone ilo�ci sprz�tu do tego wszystkiego. Chc�c wi�c czy nie chc�c w�dkarz od samego pocz�tku musi doko


 • Dragon NanoPOWER XT60P Jig18

  Dragon NanoPOWER XT60P Jig18

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Niebawem jesie�,upragniony,d�ugo wyczekiwany przez spragnionych wra�e� spinningist�w okres.Po kilku s�abszych miesi�cach znowu zaczn� si� szczupaczo okoniowe podchody  i czas dobrych relacji zpas


 • Jak z�owi� klenia i jazia -wiosenny spinning.

  Jak z�owi� klenia i jazia -wiosenny spinning.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Chod� wiosna ju� za pasem postanowi�em powr�ci� do tematu wiosennych kleni i jazi. Pewnie wielu z Was pr�bowa�o �owi� te mo�e niezbyt du�e ale za to waleczne ryby i nie przynosi�o to efekt�w lub efekt


 • Oko� w sierpniu - przyn�ty spininngowe latem

  Oko� w sierpniu - przyn�ty spininngowe latem

  Porady » Jak �owi� - porady

  Oko� to bardzo pi�kna i waleczna ryba. Jest uwielbiana przez wielu w�dkarzy zar�wno amator�w jak i zawodowc�w.Oko� jest do�� pospolit� ryb� kt�ra wyst�puje w naszym kraju w prawie ka�dym zbiorniku wod


 • Majowe klenio-jazie

  Majowe klenio-jazie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dla wi�kszo�ci spinningist�w maj to miesi�c szczupaka. Ko�czy si� d�ugi okres ochronny i zaczynaj� si� wielkie �owy. Tylko niewielka cz�� rzecznych �owc�w wybiera si� na bolenia. A ja? A ja nie lubi�


 • Dragon CFX-CrossForce 4-21g X-Fast

  Dragon CFX-CrossForce 4-21g X-Fast

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  CF-X  CrossForce x fast--z takim oto nowym nabytkiem od firmy Dragon otworzy�em sw�j pami�tny sezon esoxowy 2016,skoro �wit ,jeszcze po ciemku zl�dowa�em na przystani swego ulubionego �owiska.W p


 • Dragon Nano Force Spinn 18 2,35 m cw 3-18 g

  Dragon Nano Force Spinn 18 2,35 m cw 3-18 g

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

    W�dzisko spinningowe ja�/kle� okre�l wymaganiaW�dzisko kleniowe maj�ce s�u�y� do wiosennych po�ow�w jazi i kleni metod� spinningow�. Temat trudy i z�o�ony. Niekoniecznie dla w�dkarza do�wi


 • Okoniowy start sezonu w�dkarskiego

  Okoniowy start sezonu w�dkarskiego

  Porady » Jak �owi� - porady

  D�u�ej nie wytrzymam! S�o�ce za oknem, ptaszyska dr� si� na ca�e gard�o, ziele� zaczyna kipie� - wiosna pe�n� g�b�!A ja co? Mam udawa� �e nie czuj�? Mam czeka� na pierwszego maja? W �yciu... Nacz


 • Pstr�g potokowy - rzeczny rozb�jnik

  Pstr�g potokowy - rzeczny rozb�jnik

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pstr�g potokowy-  salmo trutta m.fario,rzeczny rozb�jnik,pogromca g�owaczy ,smakosz nieostro�nych owad�w co mocz� w�a�nie nogi...Kr�l Polskich rzek,cel wielogodzinnych eskapad ,po�redni sprawca z


 • Te najwi�ksze potwory z g�rskich w�d

  Te najwi�ksze potwory z g�rskich w�d

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dzisiejszy wpis po�wi�c� pstr�gowi potokowemu, a dok�adniej tym wi�kszym osobnikom, do kt�rych trudno jest si� zbli�y�. Du�y pstr�g to ca�kiem inna historia, ni� jego o wiele mniejsi bracia. Potokowie


 • Fenwick Elite Tech River Runner - bacik na okonie.

  Fenwick Elite Tech River Runner - bacik na okonie.

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Moj� ulubion� ryb� jest oko�. Pewnie zdetronizowa�by go sandacz ale w moich �owiskach ryba ta zaczyna by� duchem - niestety nie te czasy... Garbus za to jest wsz�dobylsk�, kosmopolityczn� rybk� daj�c�