menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> �owienie na �ywca


 • Z �ywcem na okonie

  Z �ywcem na okonie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam wszystkich serdecznie. Chcia�bym dzisiaj poruszy� temat �owienia okoni na �ywca.  Metoda dozwolona, pi�kna i na pewno stanowi alternatyw� dla spinningu. Nie ka�dy ma ch�� lub jest na tyle s


 • Na �ywca z gruntu

  Na �ywca z gruntu

  Porady » Jak �owi� - porady

  To m�j ulubiony spos�b polowania na drapie�niki. Prosty, tani i skuteczny. �eby maksymalnie wykorzysta� jego zalety stosuj� kilka prostych zasad. Ze wzgl�du na spos�b �erowania podziel� powy�sze drap


 • Okonie na �ywca

  Okonie na �ywca

  Porady » Jak �owi� - porady

  Kilka razy w roku p�n� jesieni� wybieram si� na po��w okoni metod� �ywcow�. Nie przepadam za t� metod�, cho� czasem stosuj�, a to ju� tradycja a przyn�t� i tak s� ryby, kt�re uznawane s� za szkodniki


 • Skrzyde�ko czy n�ka? Czyli spinning vs. �ywc�wka

  Skrzyde�ko czy n�ka? Czyli spinning vs. �ywc�wka

  Porady » Jak �owi� - porady

  Lubi� �owi� szczupaki i przewa�nie �owie je na spinning, bo to moja ulubiona metoda. Ale niejednokrotnie zastanawia�em si� na �owisku, co by by�o gdybym zarzuci� �ywca. Takie rozterki najcz�ciej


 • �owienie na �ywca dla pocz�tkuj�cego.

  �owienie na �ywca dla pocz�tkuj�cego.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam! W dzisiejszym artykule postaram si� opisa� od podstaw metod� �ywcow� dla pocz�tkuj�cych w�dkarzy lub takich, kt�rzy pierwszy raz chc� spr�bowa� tej metody. Metoda �ywcowa polega na �owieniu na


 • Monta� zestawu na �ywca - tania �ywc�wka

  Monta� zestawu na �ywca - tania �ywc�wka

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielu m�odych adept�w na forum, zastanawia si� jak zmontowa� tani� i dobr�/skuteczn� �ywc�wk�. Wiele razy si� o to nas pyta. Wielu z nas zaraz im proponuje od�o�y� par� z�. i poleca kupi� co� dro�szeg


 • Okonie na �ywca - aktywne �owienie

  Okonie na �ywca - aktywne �owienie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Nic nie jest w stanie powstrzyma� �eruj�cych okoni. Gdy pr�gowane drapie�niki zbiorowo poluj� na drobnic�, wystarczy tylko trzyma� w�dk� w r�ku, by cieszy� si� wspania�ymi braniami.Intensywne �erowani


 • Okonie z prze�owionego jeziorka na �ywca

  Okonie z prze�owionego jeziorka na �ywca

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam!Kr�tki filmik z kr�tkiego wypadu na ryby. Celem by�y okonie, kt�re namierzy�em pod �awic� uklei. Niestety ich wielko�� nie powala na kolana. Uda�o si� z�owi� oko�o 30 sztuk, najwi�ksze to nieste


 • Okonie na �ywca - filmik

  Okonie na �ywca - filmik

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witajcie!Ju� jest pe�na wersja zapowiedzianego wcze�niej filmiku o �owieniu okoni na �ywca!Uj�cia z kamery przymocowanej na g�owie - st�d trz�s�cy si� obraz - oraz podwodne akcje kt�re powinny si� spo


 • Ukleja - ryba na �ywca

  Ukleja - ryba na �ywca

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam!Po d�u�szej przerwie wracam na forum i b�d� czasami dodawa� jakie� wpisy aczkolwiek nie wiem w jakich odst�pach czasu.Pozdrawiam i �ycz� Meeega Ryb .Tak wi�c chcia�bym wam przedstawi� mo�na powi


 • Nowoczesna �ywc�wka i Dragon Mystery XT Live Bait

  Nowoczesna �ywc�wka i Dragon Mystery XT Live Bait

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wsp�czesna mobilna i uniwersalna �ywc�wka rzeczna.Temat cz�sto poruszany na forum dlatego postanowi�em podzieli� si� swoimi spostrze�eniami w tym temacie,spostrze�eniami opartymi na do�� d�ugiej prak


 • Oko� na �ywca - Technika �owienia okonia w jeziorze

  Oko� na �ywca - Technika �owienia okonia w jeziorze

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dzi� chcia�bym wam przybli�y� technik� �owienia okonia na �ywca w jeziorze.To�Oko� najcz�ciej poluje w toni,robi to stadnie i schematycznie,jednak chc�c je �owi� nale�y przygotowa� si� do cz�stego pr


 • �owienie szczupaka na �ywca - uzbrajanie �ywca

  �owienie szczupaka na �ywca - uzbrajanie �ywca

  Porady » Jak �owi� - porady

  W wi�kszo�ci przypadk�w nasz z�bol bierze �ywca zdecydowanie i szybko. Gdy go z�apie odp�ywa i obraca go w taki spos�b aby muc go po�kn��, czyli �bem do prze�yku - �owienie szczupaka . Rozpoznanie bra


 • Metoda na �ywca - moje spostrze�enia

  Metoda na �ywca - moje spostrze�enia

  Porady » Jak �owi� - porady

  Kiedy metoda na �ywca jest skuteczna?�owienie przy pomocy �ywca jak wiadomo w Polsce jest stosowane od dawna i ma d�ug� tradycj�. Zdarza si� �e na �owisku przyn�ty sztuczne nie zdadz� oczekiwanego rez


 • Drapie�niki na sp�awik

  Drapie�niki na sp�awik

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam serdecznie kole�anki i koleg�w po kiju. Kontynuuj�c temat po�owu drapie�nik�w na martw� lub �yw� przyn�t� mo�na by wysnu� wnioski, �e tematowi nie ma ko�ca. Chcia�bym przedstawi� par� sposob�w n


 • Na �yw� czy na martw� przyn�t� �owi� ryby? Oto jest pytanie

  Na �yw� czy na martw� przyn�t� �owi� ryby? Oto jest pytanie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam wszystkie kole�anki i koleg�w po kiju. Chcia�bym podzielic si� z Wami moimi spostrze�eniami na temat po�owu szczupaka na martw� rybk�. Nasuwa si� pytanie , kt�ra z metod jest bardziej skuteczna: