menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> Drop shot


 • Savage Gear Craft Dying Minnow - doskona�a do drop shota

  Savage Gear Craft Dying Minnow - doskona�a do drop shota

  Porady » Przyn�ty sztuczne - testy

  Prezentujemy kolejn� nowo�� na sezon 2021 ze stajni Savage Gear. Tym razem jest to doskonale wykonana przyn�ta imituj�ca "umieraj�c�" uklej� - Craft Dying Minnow. Przyn�t� zaprojektowa� chyba znany ws


 • Drop shot & boczny trok

  Drop shot & boczny trok

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam chcia�em podzieli� si� z wami moimi przemy�leniami po dzisiejszym w�dkowaniu dotycz�cym po�owu metod� boczny trok ale tak nie do ko�ca bo metoda z kopiowana jest od drop shota.


 • Jak �owi� rekordowe okonie - kod dost�pu

  Jak �owi� rekordowe okonie - kod dost�pu

  Porady » Jak �owi� - porady

  M�j wpis o �owieniu rekordowych okoni jest zbiorem do�wiadcze� i spostrze�e� zdobywanych na przestrzeni kilkudziesi�ciu lat. Mowa w nim o �wiadomym i powtarzalnym �owieniu medalowych okoni, kt�re, jak


 • Plecionka Dragon Jiggin Braid 0,14 mm 12,70 kg

  Plecionka Dragon Jiggin Braid 0,14 mm 12,70 kg

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

    Szybki wyb�r, ryba nie �pi i nie czekaSezon na szczupaka zbli�a� si� nieuchronnie a ja nie mia�em odpowiedniej plecionki na ten gatunek. Trzeba by�o podj�� decyzj� i kupi� co� bez straty czasu


 • Plecionka Dragon Fishmaker 0,10 mm 8,10 kg

  Plecionka Dragon Fishmaker 0,10 mm 8,10 kg

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Wyboru w�dziska do lekkiego spinningu podczas letniej ni��wki dokona�em znacznie wcze�niej. Dragon SPECIALIST PRO CHUB o d�ugo�ci 2,75 m oraz ci�arze wyrzutowym 3-18 g spe�ni� wszystkie moje oczekiwa


 • �owienie metod� DROP SHOT?

  �owienie metod� DROP SHOT?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Od pewnego czasu znudzony karpiowaniem postanowi�em skupi� si� na poszukiwaniu drapie�nika. Dreptaj�c zawzi�cie na  r�nych �owiskach po d�ugotrwa�ej suszy gdzie poziom w�d i przerost do�wietlony


 • Drop Shot z SAVAGE GEAR

  Drop Shot z SAVAGE GEAR

  Porady » Przyn�ty sztuczne - testy

  Metoda Drop Shot to coraz bardziej popularna technika, kt�r� nasi w�dkarze powoli stawiaj� ponad metod� zwan� s�ynnym bocznym trokiem. Kompletnie mnie to nie dziwi, poniewa� Drop Shot wymaga od spinni


 • Drop Shot i jedyny smakosz

  Drop Shot i jedyny smakosz

  Porady » Jak �owi� - porady

  M�cz�ca i wyj�tkowo d�uga zima niech�tnie ust�puje wio�nie. Niekt�re jeziora jeszcze w ca�o�ci skute lodem, ale mniejsze ju� dost�pne s� dla �odzi. Tam gdzie lody ust�pi�y, temperatura wody, waha s


 • Oko� na Drop Shota

  Oko� na Drop Shota

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam wszystkich mi�o�nik�w w�dkowania.Dzi� podziel� si� z wami technik� �owienia Okonia na drop shota.Jak wiemy wszyscy oko� jest ryb� ciekawsk�,gromadnie podp�ywa do przyn�ty,przygl�daj�c si� jej.Dr


 • Drop-shot w XV wieku

  Drop-shot w XV wieku

  Porady » Jak �owi� - porady

  Od pewnego czasu interesuj� mnie nieco inne metody po�owu, ni� tradycyjny spining. Dzi� uda�o mi si� z�owi� �adnego okonka (41 cm) na swimbaita (gumka 4play). Poza tym zaczynam te� �owienie metod� dro


 • Drop Shot-mam go

  Drop Shot-mam go

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zacz��em �apa� na Drop Shot 3 sezony temu. Korzystaj�c z informacji w necie, plotek i tzw metod� pr�b i b��d�w. M�j ojciec i znajomi pukali si� w g�ow�. Dla starych wyjadaczy by�o to co� zupe�nie abst


 • Kijek do Dropshota, czyli zbuduj swoj� w�dk�

  Kijek do Dropshota, czyli zbuduj swoj� w�dk�

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Troszk� to niedorzecznie brzmi , ale wtajemniczeni i wytrawni Rod Bildingerzy wiedz� o co chodzi. Do zbudowania w�dki sk�oni�a mnie ciekawo�� , oraz ch�� posiadania "w�asnego" kija . Zach�cony paroma


 • Drop shot - prowadzenie w wodzie stoj�cej

  Drop shot - prowadzenie w wodzie stoj�cej

  Porady » Jak �owi� - porady

  Przedstawiam dzi� podstawow� technik� prowadzenia przyn�ty w zestawie drop shot w wodach stoj�cych. Dobrze sprawdza si� ona wobec niemal wszystkich nizinnych drapie�nik�w.Zima nie sprzyja po�owom du�y


 • Drop shot pierwsze kroki

  Drop shot pierwsze kroki

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Drop shot pierwsze krokiOdpowiednie w�dzisko, ko�owrotek i �y�ka, haczyki, przyn�ty, ci�arki i oczywi�cie troch� wiedzy w zakresie monta�u zestawu i techniki prowadzenia przyn�ty i mo�emy m�wi� o met


 • Drop Shot

  Drop Shot

  Porady » Jak �owi� - porady

  drop shot to metoda polegajaca na �owieniu ryb drapierznych takich jak szczupak ,oko�,sandacz i bole�system drop shot przypomina troche pilker z przywieszka a jeszcze bardziej zestaw na fl�dry z jedny


 • Dropshot zestaw - wi�zanie drop shot

  Dropshot zestaw - wi�zanie drop shot

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dropshot zestaw Witam wszystkich w�dkuj�cych!!Nieub�aganie zbli�a si� sezon spinningowy, dlatego te� nie wiem czy s�yszeli�cie o nowej metodzie DROPSHOT, mo�e niewielu wie, �e jest to metoda podobna d


 • Drop Shot - troch� inny spinning

  Drop Shot - troch� inny spinning

  Porady » Jak �owi� - porady

  Drop Shot (zdj. 1) bardzo popularna metoda spinningu w USA czy Holandii do Polski jeszcze na dobre nie zawita�a, ale widz�, �e jest ju� wi�cej zainteresowanych t� metod�. Cz�� w�dkarzy po opowie�ciac


 • Odchudzony Dropshot

  Odchudzony Dropshot

  Porady » Jak �owi� - porady

  O istnieniu metody Dropshot dowiedzia�em si� pod koniec ubieg�ego roku od koleg�w.M�j kole�ka po kiju powiedzia� mi,�e materia� instrukta�owy znajd� w "W�dkarstwo Moje Hobby".Niestety nie zd��y�em si�


 • Drop shot - budowa i �owienie

  Drop shot - budowa i �owienie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Drop shot jest bardzo prosty w budowie, jak wida� na obrazku. Na ko�cu �y�ki wi��emy ci�arek, a nad ci�arkiem jakie� 30cm wi��emy hak. Wa�ne jest to, �eby haczyk mia� oczko, a �y�ka musi by� grubsza