menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> Trolling


 • Trolling - recepta na wybredne drapie�niki

  Trolling - recepta na wybredne drapie�niki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ka�dy, nawet najlepszy w�dkarz trafia na pechowy dzie�, w kt�rym drapie�niki ignoruj� wszystkie sprawdzone przyn�ty. Wi�kszo�� ryb szybko przyzwyczaja si� do wygl�du gumowych wabik�w z uporem


 • Trolling - metoda niechciana cz. IV

  Trolling - metoda niechciana cz. IV

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dzi� , zgodnie z wcze�niejsz� zapowiedzi� , zajmiemy si� w�dziskami , ko�owrotkami i wyposa�eniem �odzi. Zacznijmy od tego ostatniego. ��d� oczywi�cie powinna by� wyposa�ona w silnik. Poniewa� cz�� z


 • Trolling - metoda niechciana cz. III

  Trolling - metoda niechciana cz. III

  Porady » Jak �owi� - porady

  W tej cz�ci mojej opowie�ci o tollingu chcia�bym opisa� wam zasady trollowania na wi�kszych g��boko�ciach. Tu ju� znikaj� pewne ograniczenia , jednak przybywaj� inne. Wszystko zale�y jak g��boko zami


 • Trolling - metoda niechciana cz II.

  Trolling - metoda niechciana cz II.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ka�da spos�b w�dkowania poci�ga za sob� konieczno�� u�ywania odpowiedniego sprz�tu, nieraz naprawd� bardzo specyficznego , dedykowanego wy��cznie do danej metody, nie daj�cego zastosowa� si� w innych


 • Trolling w�dkarstwo - metoda niechciana

  Trolling w�dkarstwo - metoda niechciana

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dla wielu w�dkarzy trolling kojarzy si� raczej z k�usownictwem, ni� ze sportowym w�dkowaniem. Taka opinia pokutuje g�ownie w �wiadomo�ci starszych w�dkarzy, jako �e za ich czas�w trollowanie , czyli �


 • Trolling -czy to jeszcze w�dkarstwo?

  Trolling -czy to jeszcze w�dkarstwo?

  Porady » Jak �owi� - porady

  WitamDo podj�cia tematu sk�oni�y mnie paroletnie obserwacje na zalewie Siemian�wka. I moja opinia na temat "w�dkarzy"�owi�cych na trolling jest dosy� negatywna. Jest wprawdzie grupka prawdziwych w�dka


 • Trolling – moja przygoda

  Trolling – moja przygoda

  Porady » Jak �owi� - porady

  Swoj� przygod� z trollingiem zacz��em kilka lat temu, �owi� g��wnie na jeziorach typu sielawowego, bo tam jest szansa na naprawd� du�e okazy. Trolling ka�demu kojarzy si� z monotonnym p�ywaniem i cze