menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » �y�ki - Haczyki - testy


 • Przez plecionki z w�em w kieszeni.

  Przez plecionki z w�em w kieszeni.

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Do spinningu postanowi�em zakupi� plecionk�, dlaczego w�a�nie plecionk� a nie �y�k�, a bo tak jako� pod wp�ywem impulsu wysz�o. W wyborze odpowiedniej plecionki pom�g� mi Pan Kamil, zaprzyja�niony spr


 • �y�ka przyponowa Stroft GTM.

  �y�ka przyponowa Stroft GTM.

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Na nowy sezon w�dkarski postanowi�em zakupi� now� �y�k� przyponow�.Wyb�r nie by� prosty gdy� Pan w sklepie mia� sporo r�nego typu �y�ek przyponowych r�nych firm.W sezonie 2012 u�ywa�em przypon�wki f


 • �y�ka Mikado Dino Energy

  �y�ka Mikado Dino Energy

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Dzisiaj chcia�em Wam zaprezentowa� seri� �y�ek Mikado Dino Energy.Jest to seria tanich a za razem mocnych i w miar� dobrej jako�ci �y�ek.Cena szpuli z �y�k� kt�rej jest nawini�te 150m kosztuje w okoli


 • Plecionka Mikado X-plode 1/2

  Plecionka Mikado X-plode 1/2

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Plecionka Mikado X-plodePle�ka Mikado X-plode- test na sucho.Nowy sezon zwiastuje nowe wra�enia. Poirytowany lekko coroczn�, znaczn� utrat� �y�ki na szpuli postanowi�em co� temu zaradzi�.Ju� wcze�niej


 • �y�ka York Carisma Szczupak

  �y�ka York Carisma Szczupak

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Bardzo wiele �y�ek przetestowa�em w swojej do�� d�ugiej przygodzie ze spinningiem. Szuka�em takiej, kt�ra w ko�cu spe�ni moje oczekiwania. Oczekiwania dobrej jako�ci produktu i w przyst�pnej cenie. Pe


 • HM80 Competition przyponowa - grunt, sp�awik

  HM80 Competition przyponowa - grunt, sp�awik

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  1. Typ �y�ki, nazwa�y�ka przyponowa sp�awikowa, gruntowa. HM80 Competition 0,12 mm/2,28 kg.2. Producent: Momoi Japonia.3. Dost�pne �rednice: od 0,094 mm do 0,201 mm. Konfekcjonowane po 50 m.4. Specyfi


 • Solidne �y�ki Mistrall

  Solidne �y�ki Mistrall

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  By�y wakacje. Sp�dza�em je u babci. Czas si� d�u�y�, mia�em tego dnia wr�ci� do domu, ale przed tym wybra�em si� z babci� do miasta. Miasteczko by�o bardzo ma�e. Sklepy z sama odzie��. Przeje�d�a�em t


 • Wi�zanie przypon�w

  Wi�zanie przypon�w

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  WitamOstatnio m�j kolega Damian (damian1998b) napisa� o Lubelskim Carpshowja chcia�bym przedstawi� moje przypony .Oto moje produktyflurokarbon sufix supple link 20lbplecionkicarp"r"us new smoth 25


 • Plecionka Mistrall Shiro jako materia� na przypony

  Plecionka Mistrall Shiro jako materia� na przypony

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  [p]W rozmowach na forum cz�sto jest poruszany temat przypon�w gruntowych do feedera.Na moje odpowiedzi �e wykonuje je z plecionek dostaje cz�sto du�o pyta� w tym temacie od w�dkarzy kt�rzy robi� przyp


 • Plecionka KKarpDyna Tex Easy Strip

  Plecionka KKarpDyna Tex Easy Strip

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Ju� drugi rok staram si� bawi� z w�dkowaniem karpiowym. Podczas tego okresu, w miar� mo�liwo�ci sporo czyta�em fachowej literatury dotycz�cej zan�t, przyn�t technik w�dkowania, monta�u zestaw�w, akce


 • �y�ka Robinson Primera 0,25mm - moja opinia

  �y�ka Robinson Primera 0,25mm - moja opinia

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam, w tym kr�tkim wpisie chcia� bym wam przedstawi� �y�k� firmy Robinson kt�rej u�ywa�em na kilku jesiennych wypadach ze spiningiem. �y�k� z serii Primera stosowa�em przy po�owie szczupak�w,sandacz


 • Gamakatsu Super G-Line

  Gamakatsu Super G-Line

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  D�ugo szuka�em odpowiedniej �y�ki spinningowej do mojego rzecznego zestawu trociowego. Przetestowa�em wiele z nich pocz�wszy od Mistralla Amundsena, poprzez kilka rodzaj�w Dragona, Mikado i wiele inn


 • Wi�zarka do haczyk�w i r�wne przypony

  Wi�zarka do haczyk�w i r�wne przypony

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Tym razem postaram si� pokaza�, w jaki spos�b u�ywa� wi�zarki do haczyk�w, bo s�ysza�em, �e sporo koleg�w ma z tym problem. A wi�c zaczynamy. Ma�a uwaga – jestem prawor�czny, wi�c b�d� pisa� dla


 • Przypony p�ywaj�ce

  Przypony p�ywaj�ce

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  [p]Nie wiem czy to dobry pomys� ale ostatnio my�la�em nad zaro�ni�tym dnem stawu w mojej okolicy i przysz�a mi my�l o p�ywaj�cych przyponach. Nie wiem r�wnie� czy ju� co� takie istnieje. Opisz� teraz


 • Mikado Dino Dynamic 0,14mm 150 m

  Mikado Dino Dynamic 0,14mm 150 m

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Dzisiaj opisze dla was �y�k� przeznaczon� do �owienia okoni na spinning ,a b�dzie to Mikado Dino Dynamic 0,14mm 2,20kg 150mJa u�ytkuje tom �y�k� w tym sezonie do �owienia okoni na boczny trok odraz ma


 • �y�ka Mistrall Amundson 0,16mm 3,80kg -opinia.

  �y�ka Mistrall Amundson 0,16mm 3,80kg -opinia.

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  W dzisiejszej recenzji chc� przedstawi� Wam �y�k� Mistrall Amundson 0,16mm z przeznaczeniem do spiningu. Do zakupu �y�ki zach�ci� mnie sprzedawca,poniewa� nie chcia�em wydawa� wi�cej ni� 10z� ale mie�


 • Plecionki w�dkarskie - kt�re warto wybra�?

  Plecionki w�dkarskie - kt�re warto wybra�?

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Dobra plecionka powinna charakteryzowa� si� okr�g�ym przekrojem, zachowywa� swoje w�asno�ci przez ca�y czas u�ytkowania,nie niszczy� przelotek,nie traci� szybko koloru,powinna uk�ada� si� do�� r�wno n


 • �y�ka Vorteks Formule ultra strenght tournament line 0,35

  �y�ka Vorteks Formule ultra strenght tournament line 0,35

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  �y�k� Grauvell Vorteks Formule dosta�em w czasie rozdania sprz�tu dla posiadaczy konta VIP. Dzi�kuj� bardzo szanownej Redakcji za ten prezent. Nie wiem jak si� zabra� do opisu, poniewa� jest to m�j pi


 • Plecionka Mikado X-Plode

  Plecionka Mikado X-Plode

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  W moje r�ce trafi�a plecionka w�dkarska o nazwie X-PLODE - Mikado X-PLODE i chcia�bym j� przetestowa� i podzieli� si� moimi wra�eniami.Plecionki wyst�puj� w rozmiarach - 0,08mm - 0,50mm. Nawijane s� w


 • �y�ka karpiowa Dragon Carp Mono Mega Baits 0,33 mm

  �y�ka karpiowa Dragon Carp Mono Mega Baits 0,33 mm

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Dragon Carp Mono Mega Baits - Typ �y�ki, nazwa: �y�ka monofilament; kamufla�owa; zmienione ponadstandardowo niekt�re para-metry: podwy�szona wytrzyma�o�� na uszkodzenia mechaniczne (tarcie i przeci�ci


 • �y�ka Robinson Pro Feeder 0,225

  �y�ka Robinson Pro Feeder 0,225

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Jako �e otrzyma�em do szanownej Redakcji naszego portalu sprz�t do testowania, przedstawi� na jego temat swoj� autentyczn� i prawdziw� (opart� na po�owach, a nie ch�ci� tzw. podlizywania si�) opini�.R


 • �y�ka Robinson SuperCup - test �y�ki przyponowej

  �y�ka Robinson SuperCup - test �y�ki przyponowej

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Od zespo�u redakcyjnego dosta�em do testowania �y�k� przyponow� Robinson SUPERCUP 0,095mm. Musz� szczerze przyzna�, �e nigdy nie u�ywa�em �y�ki o tak ma�ej �rednicy (wyczynowiec ze mnie �aden a w zawo


 • Jak dba� o sznur muchowy domowym sposobem

  Jak dba� o sznur muchowy domowym sposobem

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Jak dba� o sznur muchowy domowym sposobem? Po ostatnich wypadach na rybki i powiem szczerze zaniedbaniu mojego sznura stwierdzi�em �e czas przywr�ci� mu blask nowo�ci, gdy� czysto�ci� wody nie grzesz


 • �y�ka w�dkarska Robinson Black Rock

  �y�ka w�dkarska Robinson Black Rock

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Robinson Black Rock - Od 4 lat jestem karpiarzem ,mam sprz�t renomowanej polskiej firmy ,X.......,, Do firmy Robinson w sumie od lat nie mia�em zaufania,a pow�d by� tylko jeden-nikt z moich znajomych


 • Wi�zanie mormyszek

  Wi�zanie mormyszek

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Wi�zanie mormyszekNiby prosty temat, jednak tak si� sk�ada, �e ka�dego sezonu zastanawiamy si� jak t� mormyszk� prawid�owo zamocowa� do cieniutkiej �y�eczki 0,10mm, aby w ko�cu zapi�ta rybka, nie zesz


 • Skr�canie �y�ki

  Skr�canie �y�ki

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Skr�canie �y�ki jest jednym z powa�niejszych problem�w ka�dego spinningisty. Skr�cona �y�ka spada a nawet strzela ze szpuli ko�owrotka. Cienkie �y�ki (0,10- 016 ) kt�re uleg�y skr�ceniu, wykazuj� sk�o


 • Plecionka, RAINBOW GUIDE SELECT, Dragona

  Plecionka, RAINBOW GUIDE SELECT, Dragona

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Plecionka. Wa�ny element zestawu w�dkarskiego na morze. Wiosn� zakupi�em plecionk� Dragona ,,REINBOW GUIDE SELECT,, o �rednicy 0,25 mm i wytrzyma�o�ci 27,10 kg. Reklamowana jest jako mocna i solidna.


 • ��czenie stalki z plecionk�

  ��czenie stalki z plecionk�

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Stalka jaka jest ka�dy widzi. W�dkarz widzi, a podobno chodzi o to, aby ryba nie widzia�a. Czy ryba widzi czy te� nie, trudno mi stwierdzi�, bo ryby g�osu nie maj� wi�c nie wiem na pewno. Opieraj�c si


 • Spinningowy przypon z fluorocarbonu

  Spinningowy przypon z fluorocarbonu

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Przypon z fluorocarbonuPo raz kolejny spinninguj�c w trudnym �owisku z licznie wyst�puj�cymi zawadami podwodnymi, w kr�tkim czasie zmuszony by�em do wymiany przypon�w wolframowych. Przyczyn� by�o ich


 • W�z�y owijkowe do haczyk�w z paletk�

  W�z�y owijkowe do haczyk�w z paletk�

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  W�z�y owijkowe do haczyk�w z paletk� - Czy w dobie kupowania r�nej ma�ci haczyk�w w�dkarskich z gotowymi, idealnie zawi�zanymi przyponami o przer�nych d�ugo�ciach, �rednicach i innych w�a�ciwo�ciach


 • Haczyk na leszcza

  Haczyk na leszcza

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam. Jak i� jest to m�j pierwszy artyku� bo prosz� o ocen� kt�ra zach�ci mnie do napisania kolejnego.Ostatnimi czasy zaobserwowa�em na forum, �e du�o m�odych, niedo�wiadczonych w�dkarzy, kt�rzy dopi


 • Nawijanie �y�ki-prawid�owy spos�b nawijania

  Nawijanie �y�ki-prawid�owy spos�b nawijania

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Jak nawija� �y�k�.Na ko�owrotki o szpuli sta�ej nale�y nawija� �y�k� z le��cej szpulki tak aby zwoje �y�ki odwija�y si� przeciwnie do ruchu wskaz�wek zegara, wtedy ca�kowicie unikniemy skr�cania si


 • Jak nawijam �y�k� na ko�owrotek.

  Jak nawijam �y�k� na ko�owrotek.

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Do pr�ta(w tym przypadku stary pogrzebacz) przyspawa�em prostopadle �rub� m-10 o d�ugo�ci oko�o 8cm.


 • Haczyki w�dkarskie rozmiary - s��w kilka o haczykach

  Haczyki w�dkarskie rozmiary - s��w kilka o haczykach

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  S��w kilka o haczykach.Czy zastanawiali�my si� nad haczykami w naszych zestawach, nad tym np. od czego zale�y ich wielko��, ilu z nas w swoim pocz�tkowym okresie w�dkowania dobiera�o haczyk do wielko�


 • �y�ka czy plecionka?Dylemat techniczny i cenowy.

  �y�ka czy plecionka?Dylemat techniczny i cenowy.

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Gdy mamy ju� ko�owrotek zastanawiamy si� co na niego nawin�c �y�k� czy mo�e plecionk� i tu zaczyna si� dylemat i techniczny i cenowy.Ale mi si� wydaje �e uzale�nione jest to od wielu czynnik�w jak i g


 • Wzornik d�ugo�ci przypon�w

  Wzornik d�ugo�ci przypon�w

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Przypon jedna z najwa�niejszych cz�ci w ka�dym rodzaju w�dkarstwa,wyst�puje w r�nych d�ugo�ciach i z tymi d�ugo�ciami jest problem co zrobi� by ka�dy nowo wi�zany przypon mia� tak� sam� d�ugo�c jak


 • Haczyki i ich wi�zanie

  Haczyki i ich wi�zanie

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  HACZYKI I ICH WI�ZANIE. Z natury jestem tradycjonalist� w�dkarskim, aczkolwiek nie stroni� od niekt�rych nowinek. Wiadomo�ci, kt�re zdoby�em przed laty od starszych koleg�w, wujk�w pierwszych nauczy


 • Dobrze nawini�ta linka na szpul� ko�owrotka.

  Dobrze nawini�ta linka na szpul� ko�owrotka.

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Kilka rad jak prawid�owo nawin�� �y�k� na szpul� ko�owrotka.Prawid�owo szpulka ko�owrotka powinna by� wype�niona �y�k� od 2 do 5 mm od rantu szpuli.Zbyt du�a ilo�� �y�ki powoduje spl�tania i je�e co n


 • Nowy sezon , nowa �y�ka.(odleg�o�ci�wka)

  Nowy sezon , nowa �y�ka.(odleg�o�ci�wka)

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Kilka nowo�ci kt�re na pewno zas�uguj� na nasz� uwag�.FIUME -SUPER TOURNAMENT MATCH STRONG-14pln MIVARDI -DISTANCE MATCH-12pln MIVARDI -EVOLUTION MATCH-23pln CRALUSSO -MATCH SINKING-brak danych


 • Sposoby ��czenia przyponu z �y�k� g��wn�

  Sposoby ��czenia przyponu z �y�k� g��wn�

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  �y�k� przyponow� ��cze z g��wn� za po�rednictwem potr�jnego kr�tlika .Po to by z przyponu nie robi�a mi si� spr�ynka po kilkunastokrotnym zarzuceniu i zwini�ciu zestawu.Pomaga mi to r�wnie� w radzenireplywr��