menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » �y�ki - Haczyki - testy


 • W�ze� bez w�z�a z podk�adk� i stoperem

  W�ze� bez w�z�a z podk�adk� i stoperem

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Kolejnym przyponem, kt�ry chcieliby�my wam zaprezentowa� to w�ze� bez w�z�a z podk�adk� i stoperem. Przypon jest wzbogacony o pozycjoner, kt�rego g��wnym zadaniem jest maksymalnie utrudni� wypluc


 • Przypon karpiowy - w�ze� bez w�z�a

  Przypon karpiowy - w�ze� bez w�z�a

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Przypon karpiowy w�ze� bez w�z�a jest chyba najbardziej znanym i najprostszym do wykonania przyponem. Dla czego jest tak lubiany przez �owc�w karpi? Jest to nieskomplikowany przypon, w kt�rym hak trzy


 • Na karpia �y�ka czy plecionka?

  Na karpia �y�ka czy plecionka?

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Na karpia �y�ka czy plecionka? No tak, te pytanie nie raz zada� sobie na pewno nie tylko �owca karpi. Ka�dy do�wiadczony w�dkarz zdaje sobie spraw�, �e obie opcje s� dobre w zale�no�ci od warunk�w i s


 • Dragon Maxima Carp Feeder - �y�ka gruntowa

  Dragon Maxima Carp Feeder - �y�ka gruntowa

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Skuteczny, niezawodny i sprawny zestaw gruntowy sk�ada si� z niewielu element�w. Mo�na je wr�cz policzy� na palcach. Jednak aby zestaw spe�nia� powy�sze warunki ka�dy z tych element�w musi by� dobrej


 • Plecionka NIHONTO Octa Braid - test produktu

  Plecionka NIHONTO Octa Braid - test produktu

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Wakacyjny okres upa��w i umiarkowanego �erowania ryb postanowi�em po�wi�ci� testowaniu dosy� nowego na rynku produktu firmy Mikado - plecionki Nihonto.Zale�a�o mi na tym aby zako�czy� testy przed okre


 • Plecionka Cormoran Corastrong 8-Braid

  Plecionka Cormoran Corastrong 8-Braid

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  T� plecionk� wygra�em w konkursie na wedkuje.pl. Pierwsza okazja do przetestowania pojawi�a si� ju� nast�pnego dnia kiedy j� dosta�em. Ta plecionka przeznaczona jest do �owienia metod� spiningow�, i


 • Rodzina plecionek Nihonto

  Rodzina plecionek Nihonto

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Nowoczesne plecionki w�dkarskie wytworzone z najwy�szej jako�ci mikro w��kien precyzyjnie splecionych w idealnie okr�g�y kszta�t. Niezwykle mi�kkie, idealnie uk�adaj� si� na szpuli ko�owrotka, oraz po


 • Plecionka Dragon Ultra 8x Nano

  Plecionka Dragon Ultra 8x Nano

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  �owi� plecionkami ju� przesz�o 15 lat odk�d tylko pierwsze egzemplarze pojawi�y w pobliskim sklepie w�dkarskim. W tym okresie "przerobi�em" wiele produkt�w przer�nych producent�w, od modeli kt�re uwa


 • �ylka Robinson Nano Core CARP 0,284

  �ylka Robinson Nano Core CARP 0,284

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Po obronie pracy przysz�a pora chwil� odetchn�� i w ka�dym wolnym momencie oddawa� si� pasji (oczywi�cie pomi�dzy poszukiwaniem pracy ;). A znajdzie si� te� czas na naskrobanie kilku zda�. Ostatnio wz


 • Haczyki Gamakatsu LS-3510G

  Haczyki Gamakatsu LS-3510G

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Niedawno dosta�em haczyki Gamakatsu LS-3510G w rozmiarach 2 i 1/0. Na pierwszy rzut oka wygl�daj� wytrzymale. Mieni� si� z�otem. Typ wi�zania to "�opatka". Haczyki posiadaj� bardzo ostry grot z mocny


 • �y�ka Robinson Nano Core Carp

  �y�ka Robinson Nano Core Carp

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam. Jaki� czas temu w rozdaniu sprz�tu dla podiadaczy konta VIP dosta�em od Redakcji do testowania �y�k� Robinson Nano Core Carp o �rednicy 0,284 mm i wytrzyma�o�ci 9,90 kg, na szpuli 300m. �y�eczk


 • �y�ka Robinson Van Den Eynde

  �y�ka Robinson Van Den Eynde

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam. Jaki� czas temu w rozdaniu sprz�tu dla posiadaczy konta VIP dosta�em od Redakcji do testowania �y�k� Robinson Van Den Eynde o �rednicy 0,181 mm i wytrzyma�o�ci 2,96 kg, na szpuli 150m. �y


 • Plecionka Shark Dyneema Micro Tex 0.18 mm

  Plecionka Shark Dyneema Micro Tex 0.18 mm

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Chcia�bym przedstawi� wa plecionk� bardzo tani� lecz w miar� dobr� . Plecionka o kt�rej mowa to firmy SHARK dyneema micro tex 0.18 mm , plecionk� kupi�em za oko�o 30 z� w poprzednim sezonie a dok�adni


 • �y�ka Robinson WAN DEN EYNDE 0,181 do 2,96kg – test

  �y�ka Robinson WAN DEN EYNDE 0,181 do 2,96kg – test

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Drapie�nik ugania� si� za drobnic� po trzcinach, a ja tu� obok nich szuka�am grubszej ryby. Testowa�am - �y�ka Robinson Van Den Eynde 0,181 o d�ugo�ci 150m. Wcze�niej mia�am nawini�t� �y�k� r�wnie� o


 • Haki w�dkarskie – takie ma�e, takie wa�ne

  Haki w�dkarskie – takie ma�e, takie wa�ne

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Haki w�dkarskie – takie ma�e, takie wa�ne.Czasami, nawet cz�ciej ni� czasami, o naszym powodzeniu decyduj� drobne szczeg�y. Jednym z takich szczeg�lik�w cz�sto bagatelizowanym przez w�dkarzy,


 • Gardner - Klips do robak�w

  Gardner - Klips do robak�w

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Tre�ci� tego jak�e kr�tkiego wpisu b�dzie opisanie wed�ug mnie rewelacyjnegopatentu na bia�e robaki.Poszukuj�c alternatyw dla zak�adania mad�w na hak natrafi�em kiedy� na klips do robak�w.Poszukiwa�em


 • Haki Tubertini - najpopularniejsze modele

  Haki Tubertini - najpopularniejsze modele

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Przedstawiam swoje opinie dotycz�ce najbardziej wed�ug mnie popularnych modeli haczyk�w Tubertini, kt�re posiadam na dana chwil�.Haki Tubertini - najpopularniejsze modele1. Seria 1b - Haczyk o �r


 • Plecionka Tournament 8 Braid

  Plecionka Tournament 8 Braid

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Tournament 8 Braid - kolor r�owyPlecionka marki DAIWA - made in Japan. TOURNAMENT 8 Braid to wysokiej jako�ci linka o �wietnych parametrach, okr�g�o pleciona z 8 nici -bardziej okr�g�ego splotu, ni�


 • Plecionka Sufix 832 Normark Rybomania 2014

  Plecionka Sufix 832 Normark Rybomania 2014

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Jeszcze mocniejsza, jedwabista w dotyku, trzymaj�ca parametry plecionka Sufix 832. Rozprowadzany przez firm� Normark produkt zadowoli najbardziej wymagaj�cych spinningist�w. Na targach Rybomania Pleci


 • Plecionka SENSEI mikado

  Plecionka SENSEI mikado

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam mam pro�b� bo mia�em problemy z plecionkami podczas spinningowania u�ywa�em Mikado Trython mega line Germany plecionka przy wyrzucie mi si� cz�sto pl�ta�a sprawdza�em nawini�cie oraz przelotki


 • �y�ka Trabucco T-force Feeder

  �y�ka Trabucco T-force Feeder

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Ostatnoi skusi�em si� na �y�k� firmy trabucco T-force Feeder. Powiem szczerze �e si� rozczarowa�em..... Zy�ka typowo do metody drgaj�cej szczyt�wki. Na pocz�tku wszystko by�o w normie jednak poo 4 mi


 • �y�ka Mikado Dino Dynamic

  �y�ka Mikado Dino Dynamic

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  �y�ka Mikado dino Dynamic jest bardzo dobrym wyborem w ros�dnej cenie. kosztuje ok 7zl za 150m. Fakt jest troch� przegrubiona ale poza tym nie ma �adnych innych wad.Nie skr�ca si� , nie rwie si�. idea


 • �y�ka Jaxon crocodile carp

  �y�ka Jaxon crocodile carp

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam ostatnio wpad�a mi w �apska �y�ka jaxon crocodile carp.Chcia�bym wszystkich ostrzec przed t� �y�k�,rwie si� jak siano.... na opakowaniu pisz� �e grubo�� 0.275mm wytrzyma 14kg (hahahah) jednak le


 • �y�ka dragon Super Camau Feeder

  �y�ka dragon Super Camau Feeder

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Chyba najlepsza �y�ka z ,kt�r� si� spotka�em. Jest ma�o rozci�gliwa co daje nam wi�kwsze szanse na zaci�cie ryby przy feederze/pickerze. Ma bardzo ciekawy kolor czarno br�zowy tak jakby Piaskowy. Osob


 • Plecionka PowerPro 0,19mm

  Plecionka PowerPro 0,19mm

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Od maja 2013 roku czyli od pocz�tku sezonu szczupakowego u�ywam plecionki PowerPro 0,19mm w kolorze Moss Green czyli ciemno zielonej.Po siedmiu miesi�cach jej u�ywania wyrobi�em sobie o niej ju� opin


 • �y�ka York Shock

  �y�ka York Shock

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  �y�ka York Shock - w�ostatnim rozdaniu sprz�tu dla posiadaczy konta VIP zosta�em obdarowany �y�k� YORK SHOCK do 18 kg, kt�r� nawin��em na m�j multiplikator,poniewa� wcze�niejsza plecionka by�a do�� zu


 • Robinson Titan Power Special Carp Core

  Robinson Titan Power Special Carp Core

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Jej producentem jest firma Robinson. �y�ka ma kolor br�zowy (jaki� jego odcie�). By�a mi potrzebna do nawini�cia na ko�owrotek Robinson Maxim 308. Na szpuli, w opakowaniu z �y�k� mie�ci si� jej 300 me


 • Zestaw sumowo morski opis

  Zestaw sumowo morski opis

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  [p]Zestaw sumowo morskiPodczas przedostatniego rozdania sprz�tu dla posiadaczy konta Vip poszcz�ci�o mi sie i zosta�em obdarowany zestawem sumowo morskim. Mia�em zamiar przetestowa� sprz�t i opisa�.


 • Plecionka Robinson SeaFox

  Plecionka Robinson SeaFox

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  W wakacyjnym lipcowym rozdaniu sprz�tu dla posiadaczy kont  Vip otrzyma�em do testowania now� w ofercie Robinsona plecionk� SeaFox. 250 metrowa szpula, �rednica 0,22 i deklarowana wytrzyma�o�� 19


 • Soft4Play Lekki jig

  Soft4Play Lekki jig

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witajcie!Nadal dostaj� mas� pyta� o najlepsze przyn�ty, sposoby prowadzenia, zbrojenie przyn�ty itp. Dzisiaj skupi� si� na tym jak prowadzi� soft4play z delikatnym obci��eniem g��wki jiggowej.Lekkie d


 • �y�ki Balzer i Sufix

  �y�ki Balzer i Sufix

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Moment testowania tych �y�ek i plecionki troch� si� wyd�u�y�, poniewa� nie mia�em czasu jej opisa�. Bra�y udzia� ju� w kilkuwyprawach. Oto co mog� o nich napisa�:Nazwa plecionki: MAXA BLACKWed�ug sprz


 • O doborze przypon�w s��w kilka

  O doborze przypon�w s��w kilka

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  O doborze przypon�w s��w kilkaWiele artyku��w mo�emy znale�� na naszym portalu, traktuj�cych o wi�zaniu i doborze przypon�w. Jak wa�nym elementem zestawu jest przypon, chyba nie trzeba nikogo przekony


 • Przypony na szczupaka

  Przypony na szczupaka

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Maj�wka i sezon na szczupaki przed nami. Tym razem zaj�li�my si� przyponami na z�bate drapie�niki. Kilka s��w o samodzielnym monta�u, oraz rady jak dopiera� przypony do r�nych przyn�t i metod �owieni


 • Haczyki i �y�ki do bata

  Haczyki i �y�ki do bata

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Haczyki i �y�ki do bata Jak wa�ny jest dob�r haczyk�w i �y�ek do ka�dej, bez wzgl�du na przypadki, metody w�dkowania wie wielu z nas. Jednak najlepiej wie zapewne ten, kto nie raz, czy te� dwa


 • Robinson Pro Match opinia

  Robinson Pro Match opinia

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  No i si� doczeka�em.Pierwszy raz w �yciu co� wygra�em w jakim� rozdaniu nagr�d.Cieszy�em si� jak ma�e dziecko z tej nagrody a jest ni� �y�ka Robinson Pro Match 0,20mm 150m.Jest to �y�ka przeznaczona d


 • Plecionka PowerPro

  Plecionka PowerPro

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam.Od d�u�szego czasu interesuj� si� w�dkarstwem spinningowym.Na pocz�tku swojej przygody z t� metod� u�ywa�em �y�ki poniewa� uczy�em si� dopiero zarzuca� zestaw, wi�za� w�z�y oraz og�lnie rzecz bi


 • Trabucco XPS Feeder Plus

  Trabucco XPS Feeder Plus

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam wszystkich!!!Chcia�by Wam opisa� moj� opinie na temat �y�ki firmy TRABUCCO.Jest to �y�ka TRABUCCO XPS FEEDER PLUS.�y�k� t� zakupi�em na pocz�tku zesz�ego roku, zmusi�a mnie sytuacja do tego, �e


 • Przechowywanie przypon�w - por�wnanie akcesori�w

  Przechowywanie przypon�w - por�wnanie akcesori�w

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Przechowywanie przypon�w - Tym razem chcia�bym si� podzieli� moj� subiektywn� ocen� trzech akcesori�w do przechowywania przypon�w. A mianowicie s� to:-Pude�ko na przypony wersja podstawowa "roach" - J


 • D�ugo�� przyponu do ci�arka

  D�ugo�� przyponu do ci�arka

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Dosta�em dzi� wiadomo��, a w zasadzie pytanie: (…) Jak pan montuje zestaw ?? Jaki ci�arek, jaka d�ugo�� przyponu miedzy ci�arkiem a haczykiem ???(…)Zacznijmy od tego, �e jestem Grzegorz,


 • Por�wnywanie �y�ek York i Robinson

  Por�wnywanie �y�ek York i Robinson

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  [p]Witam wszystkich. Chcia�bym powiedzie� kilka s��w na temat trzech �y�ek :1. Pierwsza z nich to �y�ka firmy York Carisma do po�owu metod� feeder.YORK CARISMA wg producenta: Specjalistyczna rodzina �replywr��