menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • Kreatywny konkurs z firm� Robinson!

  Kreatywny konkurs z firm� Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy Robinson. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy napisa� w kilku s�owach, kt�ry sprz�t w�dkarski firmy Robinson najlepiej sprawdza si� podczas spinningowania l


 • Wygraj ekstremalny sprz�t w konkursie SMS!

  Wygraj ekstremalny sprz�t w konkursie SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Jaxon. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms


 • Jesienny konkurs z firm� Jaxon!

  Jesienny konkurs z firm� Jaxon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy napisa� w kilku s�owach, kt�ry sprz�t w�dkarski firmy Jaxon najlepiej sprawdza si� p�n� jesieni�. Oceniane b�dzi


 • Ko�owrotki pod feeder - wyniki konkursu SMS!

  Ko�owrotki pod feeder - wyniki konkursu SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki ostatniej zabawy sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czeka�y atrakcyjne nagrody – tym razem marki Jaxon oraz Robinson. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy�o wys�a� sms pod


 • Wyniki konkursu fotograficznego z firm� Spinmad!

  Wyniki konkursu fotograficznego z firm� Spinmad!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu fotograficznego z firm� Spinmad. Aby wzi�� udzia� w zabawie nale�a�o umie�ci� w komentarzu pod tekstem konkursowym, link do zdj�cia w waszej galerii na wedkuje.pl. Zdj�cie ko


 • Wyniki konkursu z grup� Daiwa!

  Wyniki konkursu z grup� Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Daiwa. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o opisa� dlaczego lubicie dowolny produkt firmy Daiwa. Oceniane by�a wasza pomys�owo�� i kreatywno��. Je


 • Za co lubi� moj� Daiw� - konkurs dla fan�w firmy Daiwa!

  Za co lubi� moj� Daiw� - konkurs dla fan�w firmy Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy Daiwa. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy napisa� "Za co lubi� moj� Daiw�" i napisa� dlaczego lubisz dowolny produkt firmy Daiwa. Oceniane b�dzie wasz


 • Ko�owrotki pod feeder do wygrania w konkursie SMS!

  Ko�owrotki pod feeder do wygrania w konkursie SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Jaxon oraz Robinson. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms p


 • Wyniki zakr�conego konkursu z firm� Jaxon!

  Wyniki zakr�conego konkursu z firm� Jaxon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o napisa� czemu lubicie kr�ci� ko�owrotkiem firmy Jaxon. Oceniane by�a wasza pomys�owo�� i kreatywno��. 


 • Konkurs fotograficzny z firm� Spinmad!

  Konkurs fotograficzny z firm� Spinmad!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wszystkich entuzjast�w robienia zdj��, zapraszamy do wzi�cia udzia�u w konkursie fotograficznym z firm� Spinmad. Aby wzi�� udzia� w zabawie nale�y umie�ci� w komentarzu pod tekstem konkursowym, link d


 • Wyniki sp�awikowego konkursu dla grupy Robinson!

  Wyniki sp�awikowego konkursu dla grupy Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla spo�eczno�ci grupy Robinson na wedkuje.pl. Aby wzi�� udzia� w zabawie, wystarczy�o napisa� pytanie do gotowej odpowiedzi - w�dka Bolognese Robinson/Przypominamy, �e konku


 • Wyniki konkursu z firm� GRAFF!

  Wyniki konkursu z firm� GRAFF!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu z firm� GRAFF! Aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy�o odpowiedzie� na poni�sze pytanie i przes�a� odpowied� na skrzynk� redakcyjn� wedkuje.pl, oraz polubi� profil firmy GR


 • 10 nagr�d w spinningowym konkursie SMS - wyniki!

  10 nagr�d w spinningowym konkursie SMS - wyniki!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki ostatniej zabawy sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czeka�y atrakcyjne nagrody – tym razem marki Jaxon oraz Robinson. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy�o wys�a� sms pod


 • Zakr�cony konkurs z firm� Jaxon!

  Zakr�cony konkurs z firm� Jaxon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy napisa� czemu lubicie kr�ci� ko�owrotkiem firmy Jaxon. Oceniane b�dzie wasza pomys�owo�� i kreatywno��. Je�l


 • Wygraj spodniobuty firmy PROS - wyniki konkursu!

  Wygraj spodniobuty firmy PROS - wyniki konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla spo�eczno�ci grupy PROS na wedkuje.pl. Aby wzi�� udzia� w zabawie, wystarczy�o napisa� has�o reklamuj�ce spodniobuty firmy PROS. Pod uwag� by�a brana wasza pomys�owo�� i


 • Sp�awikowy konkurs dla u�ytkownik�w grupy Robinson!

  Sp�awikowy konkurs dla u�ytkownik�w grupy Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs dla spo�eczno�ci grupy Robinson na wedkuje.pl. Aby wzi�� udzia� w zabawie, wystarczy napisa� pytanie. Podajemy wam gotow� odpowied� na kt�r� Wy musicie zada� ciekawe i kreatywne


 • Wyniki wrze�niowego konkursu z firm� Mikado!

  Wyniki wrze�niowego konkursu z firm� Mikado!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla spo�eczno�ci grupy Mikado na wedkuje.pl. Aby wzi�� udzia� w zabawie, wystarczy�o napisa� pytanie. Podali�my wam gotow� odpowied� na kt�r� Wy musieliscie zada� ciekawe i k


 • Wygraj zimowy komplet firmy GRAFF!

  Wygraj zimowy komplet firmy GRAFF!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs z firm� GRAFF! Aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy odpowiedzie� na poni�sze pytanie i przes�a� odpowied� na skrzynk� redakcyjn� wedkuje.pl oraz polubi� profil firmy GRAFF na


 • 10 nagr�d w spinningowym konkursie SMS!

  10 nagr�d w spinningowym konkursie SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Jaxon oraz Robinson. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms p


 • Wygraj ko�owrotek - konkurs z firm� Jaxon - wyniki

  Wygraj ko�owrotek - konkurs z firm� Jaxon - wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o napisa� has�o reklamuj�ce jeden z ko�owrotk�w firmy Jaxon. Oceniane by�y wasza pomys�owo�� i kreatywno��.&n


 • Wygraj spodniobuty firmy PROS!

  Wygraj spodniobuty firmy PROS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs dla spo�eczno�ci grupy PROS na wedkuje.pl. Aby wzi�� udzia� w zabawie, wystarczy napisa� has�o reklamuj�ce spodniobuty firmy PROS. Pod uwag� b�dzie brana wasza pomys�owo�� i kre


 • Wrze�niowy konkurs z firm� Mikado!

  Wrze�niowy konkurs z firm� Mikado!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs dla spo�eczno�ci grupy Mikado na wedkuje.pl. Aby wzi�� udzia� w zabawie, wystarczy napisa� pytanie. Podajemy wam gotow� odpowied� na kt�r� Wy musicie zada� ciekawe i kreatywne p


 • Wyniki sierpniowego konkursu dla grupy Robinson!

  Wyniki sierpniowego konkursu dla grupy Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla spo�eczno�ci grupy Robinson na wedkuje.pl. Aby wzi�� udzia� w zabawie, wystarczy�o napisa� pytanie do gotowej odpowiedzi. Odpowied� brzmia�a - Ko�owrotek Carp Runner


 • Zgarnij pi�� ko�owrotk�w w zabawie SMS - wyniki konkursu!

  Zgarnij pi�� ko�owrotk�w w zabawie SMS - wyniki konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu sms, w kt�rym za jednym razem mo�na by�o zgarn�� a� pi�� ko�owrotk�w! Aby mie� szans� na wygran�, wystarczy�o wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z� (2,46 z VAT) z odpowiedzi� na


 • Wyniki konkursu z firm� MAX!

  Wyniki konkursu z firm� MAX!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy� wymy�li� chwytliwe has�o reklamuj�ce firm� MAX lub jeden z jej produkt�w. Oceniane by�y wasza pomys�owo�� i kreatywno��. Has�o reklamowe nale�a�o umie�ci� w kom


 • Wygraj ko�owrotek - konkurs z firm� Jaxon!

  Wygraj ko�owrotek - konkurs z firm� Jaxon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy napisa� has�o reklamuj�ce jeden z ko�owrotk�w firmy Jaxon. Oceniane b�dzie wasza pomys�owo�� i kreatywno��. 


 • Sierpniowy konkurs z grup� Robinson!

  Sierpniowy konkurs z grup� Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs dla spo�eczno�ci grupy Robinson na wedkuje.pl. Aby wzi�� udzia� w zabawie, wystarczy napisa� pytanie. No w�a�nie, teraz zasady s� troch� Inne. Podajemy wam gotow� odpowied� na k


 • Og�aszamy wyniki konkursu z firm� Dragon!

  Og�aszamy wyniki konkursu z firm� Dragon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu z firm� Dragon! Jedyne co nale�a�o zrobi� to stworzy� z bazy i ingrediencji zan�towych firmy Dragon, doskona�� i skuteczn� mieszank� na dowolny gatunek ryb. Dost�pne bazy mo�


 • Ostatni dzie� konkursu - zgarnij pi�� ko�owrotk�w w zabawie SMS!

  Ostatni dzie� konkursu - zgarnij pi�� ko�owrotk�w w zabawie SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Tego jeszcze nie by�o! Za jednym razem mo�na zgarn�� a� pi�� ko�owrotk�w! Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms, w kt�rej mo�ecie wygra� mi�dzy innymi sprz�t firmy Jaxon przydatny podczas letniego


 • Wyniki konkursu fotograficznego z firm� PROS!

  Wyniki konkursu fotograficznego z firm� PROS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy oficjalne wyniki konkursu fotograficznego z firm� PROS! Tematem konkurencji by�y najciekawsze zdj�cia w spodniobutach i woderach. UWAGA! O nagrod� g��wn� walczy�y tylko i wy��cznie zdj�


 • Do��cz do naszej spo�eczno�ci na Google+ - wyniki konkursu!

  Do��cz do naszej spo�eczno�ci na Google+ - wyniki konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Aby wygra� w naszym konkursie wystarczy�o do��czy� do naszej spo�eczno�ci na Google+. Z po�r�d os�b kt�re ju� nas obserwuj�, oraz do��czy�y podczas trwania naszej akcji, wy�onili�my u�ytkownik�w


 • Galeria zdj�� - konkurs z firm� PROS!

  Galeria zdj�� - konkurs z firm� PROS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�oszenie oficjalnych wynik�w jeszcze przed nami ale ju� teraz mo�ecie zapozna� si� ze zg�oszonymi pracami w naszej konkursowej galerii znajduj�cej si� pod tym artyku�em. Przypominamy, �e zwyci�zca k


 • Wymy�l has�o promuj�ce firm� MAX i zgarnij nagrod�!

  Wymy�l has�o promuj�ce firm� MAX i zgarnij nagrod�!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy wymy�li� chwytliwe has�o reklamuj�ce firm� MAX lub jeden z jej produkt�w. Oceniane b�dzie wasza pomys�owo�� i kreatywno��. Has�o reklamowe nale�y umie�ci� w kome


 • Wyniki lipcowego konkursu z firm� Robinson!

  Wyniki lipcowego konkursu z firm� Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla spo�eczno�ci grupy Robinson na wedkuje.pl. Aby wzi�� udzia� w zabawie, wystarczy�o napisa�, kt�re produkty firmy Robinson i dla czego, poleci�by� swoim znajomym. Kr�tki w


 • Wyniki letniego konkurs z firm� Jaxon!

  Wyniki letniego konkurs z firm� Jaxon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o napisa� has�o reklamuj�ce firm� Jaxon, nawi�zuj�ce do lata lub wakacji. Oceniane by�o wasza pomys�owo�� i k


 • Wyniki konkurs dla u�ytkownik�w grupy firmy Daiwa!

  Wyniki konkurs dla u�ytkownik�w grupy firmy Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu z firm� Daiwa. Wystarczy�o wymy�li� has�o promuj�ce plecionk� CORASTRONG 8-Braid i zgarn�� zestaw upomink�w od firmy Daiwa. Je�li jeste� fanem sprz�tu w�dkarsk


 • Wyniki gor�cego konkursu SMS!

  Wyniki gor�cego konkursu SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki gor�cego konkursu SMS! Aby mie� szans� na wygran�, wystarczy�o wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z� (2,46 z VAT) z odpowiedzi� na podane ni�ej pytanie. Pytanie konkursowe brzmia�o:&


 • Do��cz do naszej spo�eczno�ci na Google+ i we� udzia� w konkursie!

  Do��cz do naszej spo�eczno�ci na Google+ i we� udzia� w konkursie!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do��cz do naszej spo�eczno�ci na Google+ i we� udzia� w konkursie! Masz konto na G+? Je�li tak, mo�esz w bardzo prosty spos�b wzi�� udzia� w naszym konkursie. Wystarczy zalogowa� si� na w�asnym koncie


 • Kamera Water Wolf HD - konkurs

  Kamera Water Wolf HD - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Kamera Water Wolf HD b�dzie niezaprzeczalnym hitem przysz�ego sezonu, dla ka�dego w�dkarza zajmuj�cego si� produkcj� nagra� video ze swoich w�dkarskich woja�y. Opr�cz mo�liwo�ci nagrywania "z r�ki" i


 • Kt�re produkty firmy Robinson poleci�by� znajomym - konkurs!

  Kt�re produkty firmy Robinson poleci�by� znajomym - konkurs!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs dla spo�eczno�ci grupy Robinson na wedkuje.pl. Aby wzi�� udzia� w zabawie, wystarczy napisa� kt�re produkty firmy Robinson i dla czego, poleci�by� swoim znajomym. Kr�tki wpis nareplywr��