menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • O Z�ot� Rybk� - Polski Czerwony Krzy� Brodnica 27.06.09

  O Z�ot� Rybk� - Polski Czerwony Krzy� Brodnica 27.06.09

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dnia 27 czerwca 2009r na jeziorze Wlk. G��boczek - Polski Czerwony Krzy� z Okazji 90-leciaPowstania PCK na terenie Miasta i Powiatu Brodnickiego zorganizowa� zawody w�dkarskie sp�awikowe  O Z�ot�


 • Na wakacje z Yorkiem – wyniki konkursu

  Na wakacje z Yorkiem – wyniki konkursu

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na podsumowanie konkursu „Na wakacje z Yorkiem”, kt�ry organizowali�my wsp�lnie z firm� York. Tym razem zakres tematyczny by� niezwykle szeroki – kategorie dotyczy�y najlepszego


 • Zawody weteran�w-55 Kolo nr.11 Opoczno 28.96.09

  Zawody weteran�w-55 Kolo nr.11 Opoczno 28.96.09

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  W dn.28.06 nad zbiornikiem w Opocznie odby�y si� zawody sp�awikowe dla starszej grupy w�dkarzy.Zarz�d ko�a w sentymencie dla tych ludzi ju� po raz kolejny zorganizowa� tak� imprezk�.Uczestniczy�o w ni


 • Na wakacje z Yorkiem – trwa g�osowanie

  Na wakacje z Yorkiem – trwa g�osowanie

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zako�czy� si� etap zg�aszania tekst�w na konkurs dla spo�eczno�ci wedkuje.pl. Rozpoczynamy g�osowanie. Przypominamy, �e wolno odda� tylko jeden g�os na wpis w ka�dej kategorii - ��cznie trzy g�osy. W


 • Zawody w�dkarskie o Puchar Prezesa Ko�a 17 maja 2009

  Zawody w�dkarskie o Puchar Prezesa Ko�a 17 maja 2009

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  17 maja 2009r.odby�y si� zawody w�dkarskie "O PUCHAR PREZESA KO�A" organizowane przez zarz�d naszego ko�a.Zwyci�zc� zosta� kol.ABRASZKIEWICZ KRZYSZTOF na drugim miejscu uplasowa� si� kol.WO�UJEWICZ AN


 • Pocz�tek sezonu z Expertem - wyniki konkursu

  Pocz�tek sezonu z Expertem - wyniki konkursu

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zako�czy� si� kolejny konkurs w�r�d naszej spo�eczno�ci. Nades�ali�cie ponad 30 bardzo ciekawych porad, kt�re z pewno�ci� przydadz� si� wielu w�dkarzom do podszlifowania w�dkarskiego rzemios�a. Dzi�ku


 • Konkurs z Robinsonem rozstrzygni�ty

  Konkurs z Robinsonem rozstrzygni�ty

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Kamil Wolek, to zwyci�zca naszego konkursu „Robinson dla karpiarzy”. Jego tekst pt. „Karpiowanie czas zacz��”, zyska� najwi�ksze uznanie w Waszych oczach, tym samym to do niego


 • Pocz�tek sezonu z Expertem - dzi� fina� konkursu!

  Pocz�tek sezonu z Expertem - dzi� fina� konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Rozpoczynamy kolejny konkurs dla spo�eczno�ci wedkuje.pl. W walce o nagrody, porady zamie�cili ju� karpiarze, teraz czas na spinningist�w. Mo�ecie popisa� si� wiedz� w jednej kategorii: „Pocz�te


 • Koszulki wedkuje.pl wybrane-wyniki g�osowania.

  Koszulki wedkuje.pl wybrane-wyniki g�osowania.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Po tygodniowym g�osowaniu znamy ju� wyniki ostatniego konkursu dotycz�cego nowej serii koszulek wedkuje.pl. Propozycje grafik, kt�re trafi� do produkcji przeznaczonej specjalnie dla naszego sklepu, na


 • Stw�rz koszulk� dla wedkuje.pl - g�osowanie !

  Stw�rz koszulk� dla wedkuje.pl - g�osowanie !

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Rozpoczynamy g�osowanie nad propozycjami grafik do nowej serii koszulek wedkuje.pl. Przypominamy, �e zwyci�zca otrzyma za darmo koszulk� w�asnego pomys�u, kt�ra niebawem pojawi si� w ofercie naszego s


 • Robinson dla karpiarzy – wyniki 1 maja!

  Robinson dla karpiarzy – wyniki 1 maja!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Jeszcze tylko kilka dni zosta�o do ko�ca naszego konkursu karpiowego, organizowanego wsp�lnie z firm� Robinson. Zach�camy do oddawania g�os�w na propozycje poprze zamieszczanie komentarzy pod newsem r


 • M�j (nie) pierwszy raz – zwyci�sk� porad� w konkursie!

  M�j (nie) pierwszy raz – zwyci�sk� porad� w konkursie!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Porada pt. „M�j (nie) pierwszy raz” autorstwa Tomasza Kosi�skiego, znanego w portalu pod pseudonimem t12tom, zwyci�y�a – decyzj� Waszych g�os�w, w naszym lutowym konkursie. Tu� za


 • 50 lecie ko�a PZW Zwierzyn-17 lutego 2007

  50 lecie ko�a PZW Zwierzyn-17 lutego 2007

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  17 lutego 2007 roku gminne ko�o PZW Zwierzyn obchodzi�o swoje 50-lecie. W inauguracji uczestniczy� prezes ZOPZW Zenon �akos, v-ce Czes�aw Konieczuk, v-ce starosta powiatu strzelecko-drezdeneckiego An


 • Konkurs jeszcze tylko do niedzieli!

  Konkurs jeszcze tylko do niedzieli!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Ruszy� kolejny konkurs dla cz�onk�w naszej spo�eczno�ci. Podobnie jak poprzednio, i tym razem kierujemy go do bloger�w. Podczas prawie dw�ch tygodni zmaga� b�dziecie mogli wykaza� si� wiedz� na temat


 • Najlepszy blog w�dkarski wedkuje .pl 2009-wyniki

  Najlepszy blog w�dkarski wedkuje .pl 2009-wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Znamy ju� zwyci�zc� naszego ostatniego konkursu - najlepszy blog w�dkarski na wedkuje.pl, organizowanego wsp�lnie z firm� Bass Sklep. Werdykt redakcji, po kilkugodzinnej dyskusji, jest ostateczny - na


 • �wi�ta z Robinsonem – najlepsi wybrani!

  �wi�ta z Robinsonem – najlepsi wybrani!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dobieg� ko�ca nasz ostatni konkurs – �wi�ta z Robinsonem. Ponad miesi�czna rywalizacja zaowocowa�a nie tylko nowymi, ciekawymi stronami k� PZW z ca�ej Polski, ale tak�e oryginalnymi i praktyczn


 • Konkurs wedkuje.pl na najlepszy blog w�dkarski

  Konkurs wedkuje.pl na najlepszy blog w�dkarski

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z olbrzymim zainteresowaniem spotka� si� konkurs wedkuje.pl i Bass Sklep kierowany wy��cznie do bloger�w. W�r�d cz�onk�w naszej spo�eczno�ci rozgorza�a burzliwa momentami dyskusja, komu przyzna� tytu�


 • �wi�ta z Robinsonem – jutro wyniki!

  �wi�ta z Robinsonem – jutro wyniki!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Fina� 14 grudnia - to ostatni dzie� zmaga�. Do wygrania nowoczesne i najwy�szej jako�ci spinningi DIAFLEX Robinson o warto�ci ok. 400 z� ka�dy - kije, kt�re spe�ni� wymagania najbardziej wybrednych


 • Wrze�niowy konkurs wedkuje.pl - najlepsza strona wybrana

  Wrze�niowy konkurs wedkuje.pl - najlepsza strona wybrana

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Znamy ju� zwyci�zc� w ostatniej kategorii naszego wrze�niowego konkursu - najlepsza strona ko�a PZW. Przypomnijmy, �e redakcja postanowi�a przed�u�y� o dwa tygodnie rywalizacj� w�r�d administrator�w


 • Wrze�niowy konkurs rozstrzygni�ty!

  Wrze�niowy konkurs rozstrzygni�ty!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Kolejny konkurs wedkuje.pl za nami. Wrze�niowe zmagania i tym razem wzbudzi�y Wasze du�e zainteresowanie. W ci�gu miesi�ca w portalu pojawi�y si� ciekawe, merytoryczne teksty oraz wyj�tkowe zdj�cia. R


 • Wrze�niowy konkurs wedkuje.pl!

  Wrze�niowy konkurs wedkuje.pl!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Przez ca�y wrzesie� trwa kolejny konkurs dla u�ytkownik�w w�dkarskiej spo�eczno�ci wedkuje.pl. Tym razem rywalizacja przebiega w trzech kategoriach: rekordowa ryba, rzadkie ryby polskich w�d oraz najl


 • Najaktywniejsi u�ytkownicy wedkuje.pl wy�onieni!

  Najaktywniejsi u�ytkownicy wedkuje.pl wy�onieni!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dobieg� ko�ca lipcowy konkurs na najaktywniejszych cz�onk�w w�dkarskiej spo�eczno�ci wedkuje.pl. Przypomnijmy, �e u�ytkownicy rywalizowali ze sob� w ramach trzech kategorii: najaktywniejszy blogger,


 • B�d� aktywny i zgarniaj nagrody!

  B�d� aktywny i zgarniaj nagrody!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Portal wedkuje.pl og�asza wakacyjny konkurs dla aktywnych u�ytkownik�w portalu. Do wygrania wiele cennych nagr�d w tym: zestaw sygnalizator�w bra� Pro Carp F4000 firmy DAIWA-CORMORAN, zestawy przyn�t


 • Konkurs "Wypu�� szczupaka i z��w nagrod�" rozstrzygni�ty!

  Konkurs "Wypu�� szczupaka i z��w nagrod�" rozstrzygni�ty!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Konrad Komorowski z Warszawy zosta� zwyci�zc� naszego majowego konkursu na najwi�kszego i najpi�kniejszego wypuszczonego szczupaka. Jury konkursu doceni�o nie tylko wspania�e zdj�cia wypuszczonych oka


 • Najwi�kszy drapie�nik oraz najwi�ksza bia�a ryba 2008 ko�a 54 Wyszogr�d

  Najwi�kszy drapie�nik oraz najwi�ksza bia�a ryba 2008 ko�a 54 Wyszogr�d

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Komisja Konkursowa Ko�a Nr. 54 w Wyszogrodzie przypomina o og�oszonym konkursie na Najwi�ksz� Bia�� Ryb� oraz Najwi�kszego Drapie�nika Sezonu 2008 dla cz�onk�w naszego Ko�a.Zg�oszenia ryb mo�na dokony


 • Etyczny W�dkarz Roku 2007 Okr�g Mazowiecki PZW

  Etyczny W�dkarz Roku 2007 Okr�g Mazowiecki PZW

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zarz�d Okr�gu Mazowieckiego informuje , i� w pierwszej edycji, konkursu Etyczny W�dkarz 2007 ( po losowaniu z�o�onych rejestr�w po�ow�w za rok 2007 ) nagrod� w postaci: W�dzisko Mikado Temptation Bo


 • Konkurs na najciekawsz� galeri� w�dkarsk� rozstrzygni�ty!

  Konkurs na najciekawsz� galeri� w�dkarsk� rozstrzygni�ty!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Monika Urba�ska zosta�a zwyci�czyni� organizowanego przez portal wedkuje.pl, wsp�lnie z firm� Ark Charter z Ko�obrzegu, konkursu na najciekawsz� galeri� w�dkarsk�. Zmagania trwa�y ca�y marzec, a o ws


 • Konkurs na najciekawsz� galeri� w�dkarsk� na wedkuje.pl!

  Konkurs na najciekawsz� galeri� w�dkarsk� na wedkuje.pl!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Portal wedkuje.pl og�asza konkurs na najciekawsz� galeri� w�dkarsk� swoich u�ytkownik�w. Do wygrania wyprawa dla dw�ch os�b na po��w dorsza ufundowana przez sponsora konkursu firm� Ark Charter z Ko�ob


 • Konkurs wedkuje .pl na najlepszy opis �owiska

  Konkurs wedkuje .pl na najlepszy opis �owiska

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Spo�eczno�ciowy Portal W�dkarski wedkuje.pl og�asza konkurs dla swoich u�ytkownik�w na najlepszy opis �owiska. Do wygrania 3 specjalne zaproszenia na Targi PO�OWY I �OWY, kt�re odbywaj� si� w Zabrzu wreplywr��