menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • Konkurs ko�ca lata z firm� Mistrall

  Konkurs ko�ca lata z firm� Mistrall

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wrzesie� na wedkuje.pl konkursami stoi. Tym razem mamy do rozdania trzy naprawd� fajne, uniwersalne ko�owrotki. I naprawd� nie trzeba wiele by je zdoby�. Wystarcz� trzy kroki: 1. nale�y


 • Wakacje z GRAFFEM - przed�u�amy konkurs!!

  Wakacje z GRAFFEM - przed�u�amy konkurs!!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Pierwszy wrze�nia za nami. Dzieci wr�ci�y do szko�y ale wakacje akademickie nadal trwaj�. Upa�y ust�pi�y a wieczory coraz d�u�sze. Zatem jest nieco wi�cej czasu na... na przyk�ad nagran


 • Wrze�niowy konkurs SMSowy

  Wrze�niowy konkurs SMSowy

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do udzia�u w kolejnym konkursie sms. Do wygrania cenne i atrakcyjne nagrody od Robinsona i Dragona. O nich piszemy poni�ej. Zadanie jak zwykle nie jest trudne a �eby


 • Wyniki konkursu z firm� MFish.pl!

  Wyniki konkursu z firm� MFish.pl!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dzi�kujemy bardzo wszystkim za udzia� w konkursie mfish.pl, w kt�rym wystarczy�o tylko odpowiedzie� na poni�sze pytanie i przes�a� odpowied� przez formularz konkursowy! Wp�yn�y do nas 244 g�osy, ale


 • Wakacje z GRAFFEM - konkurs!

  Wakacje z GRAFFEM - konkurs!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Tego jeszcze nie by�o! Ruszamy z konkursem filmowym! Zapraszamy wszystkich u�ytkownik�w wedkuje.pl do wsp�lnej zabawy z firm� GRAFF, w kt�rej w�a�nie Ty mo�esz wygra� bon na zakupy w Graffie o warto�c


 • Konkurs firmy MFish.pl

  Konkurs firmy MFish.pl

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  MFISH.pl to niewielka rodzinna firma zajmuj�ca si� sprzeda�� detaliczn� i hurtow� sprz�tu w�dkarskiego, najlepszych �wiatowych marek. Dzi� na wirtualnych �amach portalu wedkuje.pl firma MFish pragnie


 • Konkurs fotograficzny z firm� Daiwa - wyniki

  Konkurs fotograficzny z firm� Daiwa - wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Znamy ju� zwyci�zc� konkursu fotograficznego Daiwy. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o otworzy� oddzieln� galeri� na w�asnym blogu na wedkuje.pl o nazwie "W�dkowanie z Daiw�" Do galerii nale�a�o


 • Sp�awikowy konkurs za nami.

  Sp�awikowy konkurs za nami.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Mamy ZWYCI�ZC�.


 • Wyniki czerwcowego konkursu SMS

  Wyniki czerwcowego konkursu SMS

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki ostatniej zabawy sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czeka�y atrakcyjne nagrody – miedzy innymi marki Jaxon. Aby mie� szans� n


 • Czerwcowy konkurs SMS!

  Czerwcowy konkurs SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Dragon. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms pod numer 7262


 • Konkurs fotograficzny z firm� Daiwa!

  Konkurs fotograficzny z firm� Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wszystkich pasjonat�w fotografii zapraszamy na konkurs z firm� Daiwa! Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy otworzy� oddzieln� galeri� na w�asnym blogu na wedkuje.pl o nazwie "W�dkowanie z Daiw�"&nbs


 • �ukasz Zieli�ski Blogerem I kwarta�u!

  �ukasz Zieli�ski Blogerem I kwarta�u!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z przyjemno�ci� og�aszamy �e Blogerem I kwarta�u zosta� �ukasz Zieli�ski alias Rogeros. Czytaj�c wasze komentarze postanowili�my przyzna� r�wnie� nagrod� pocieszenia dla Artura z K�trzyna za ubar


 • Wyniki konkursu na najciekawsz�, wiosenn� porad� w�dkarsk�!

  Wyniki konkursu na najciekawsz�, wiosenn� porad� w�dkarsk�!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu na najciekawsz� ,wiosenn� porad� w�dkarsk�! Aby wzi�� w nim udzia� wystarczy�o napisa� i umie�ci� na swoim blogu dowoln� porad� dotyc


 • Konkurs plastyczny na 65 lecie PZW

  Konkurs plastyczny na 65 lecie PZW

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z okazji zbli�aj�cych si� obchod�w 65-lecia PZW oraz 25-lecia �andarmerii Wojskowej, maj�c na uwadze rozwijanie pasji i zainteresowa� najm�odszego pokolenia, dbaj�c o dotrzymanie obietnic z�o�onych na


 • Gumowy konkurs z Kongerem - wyniki

  Gumowy konkurs z Kongerem - wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wiemy ju� do kogo pojad� nagrody od Kongera!!! W "gumowym" konkursie wzi�o udzia� naprawd� wielu U�ytkownik�w i U�ytkowniczek grupy Konger w wedkuje pl. Je�li nadal nie jeste� w grupie 


 • Zg�o� si� na Blogera I kwarta�u roku 2015

  Zg�o� si� na Blogera I kwarta�u roku 2015

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Je�li zamie�ci�e� do ko�ca marca przynajmniej trzy wpisy na swoim blogu, mo�esz wzi�� udzia� w wyborach Blogera I kwarta�u roku 2015! Spo�r�d nagrodzonych bloger�w czterech kwarta��w wybierzemy Bloger


 • Konkurs na najciekawsz� ,wiosenn� porad� w�dkarsk�!

  Konkurs na najciekawsz� ,wiosenn� porad� w�dkarsk�!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla naszych bloger�w! Aby wzi�� w nim udzia� wystarczy napisa� i umie�ci� na swoim blogu dowoln� porad� dotycz�c� metod w�dkarskich sprawdzaj�cych si� wiosn�. Je�li chcia�by


 • Wiosenny konkurs dla u�ytkownik�w grupy Robinson - wyniki!

  Wiosenny konkurs dla u�ytkownik�w grupy Robinson - wyniki!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki wiosennego konkursu dla U�ytkownik�w grupy Robinson. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o w kilku zdaniach opisa� w�asny spos�b na udane wiosenne po�owy dowoln� metod�, z u�yciem


 • Gumowy konkurs z Kongerem

  Gumowy konkurs z Kongerem

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Firma Konger i portal wedkuje.pl og�aszaj� konkurs dla wszystkich U�ytkownik�w grupy Konger. Je�li jeszcze nie do��czy�e� do grupy a jeste� fanem sprz�tu w�dkarskiego Konger"a, mo�esz to zrobi� w ka�d


 • Pierwszy konkurs @wedkujepl na Twitterze - Wyniki

  Pierwszy konkurs @wedkujepl na Twitterze - Wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Pi�tek trzynastego wcale nie musi by� pechowy. Tego w�a�nie dnia zadali�my ostatnie pytanie w pierwszym konkursie wedkuje.pl zorganizowanym na serwisie spo�eczno�ciowym Twitter. Przez pi�� d


 • Wiosenny konkurs dla u�ytkownik�w grupy Robinson!

  Wiosenny konkurs dla u�ytkownik�w grupy Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Za oknami coraz cieplej, a nad wod� coraz wi�cej w�dkarzy spragnionych wiosennych dozna�. To �wietna pora na wiosenny konkurs zwi�zany z wiosennymi metodami w�dkarskimi. Aby wzi�� w nim udzia�, wystar


 • Wybory Blogera roku 2015 i nagroda niespodzianka!

  Wybory Blogera roku 2015 i nagroda niespodzianka!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Byli�my wr�cz zdziwieni, �e co bardziej dociekliwi u�ytkownicy nie dopatrzyli si� braku nagrody niespodzianki dla blogera roku 2014. Oczywi�cie nagroda niespodzianka jest i ju� mo�emy j� zaprezentowa�


 • Pierwszy konkurs wedkuje.pl na Twitterze

  Pierwszy konkurs wedkuje.pl na Twitterze

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dla wszystkich U�ytkownik�w i Sympatyk�w kt�rzy obserwuj� nas na Twitterze. Przez pi�� kolejnych dni, pocz�wszy od poniedzia�ku 9 marca, b�dziemy zadawa� proste w�dkarskie pytania. Ka�dego dnia b�dzie


 • Konkurs na tester�w sprz�tu Shimano i Rapala!

  Konkurs na tester�w sprz�tu Shimano i Rapala!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  UWAGA! Poszukiwany moderator grupy  i tester sprz�tu firmy RAPALA oraz moderator grupy  i tester sprz�tu firmy SHIMANO!Og�aszamy konkurs na moderator�w grup i tester�w sprz�tu w�dkarski


 • Piotr Zygmunt alias barrakuda81 Blogerem roku 2014!

  Piotr Zygmunt alias barrakuda81 Blogerem roku 2014!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z przyjemno�ci� og�aszamy, �e po d�ugich naradach redakcja portalu wedkuje.pl na Blogera roku 2014 wybra�a Pana Piotr Zygmunta alias barrakuda81 Blogerem roku 2014! Bardzo dzi�kujemy wszystkim u�


 • Konkurs dla u�ytkownik�w grupy DAM - wyniki!

  Konkurs dla u�ytkownik�w grupy DAM - wyniki!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy DAM. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o napisa� w kilku s�owach, kt�ry sprz�t w�dkarski firmy DAM najcz�cie


 • Kropkowany konkurs SMS- wyniki!

  Kropkowany konkurs SMS- wyniki!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki ostatniej zabawy sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czeka�y atrakcyjne nagrody – miedzy innymi marki Jaxon. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy�o wys�a� sms pod nume


 • Woblery Gembale z L�dyczka - konkurs!

  Woblery Gembale z L�dyczka - konkurs!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Po konsultacji z kolegami, kt�rzy pochwalili si� na �amach naszego Facebooka"a swoimi osi�gni�ciami z ubieg�ego sezonu, zmieniamy zasady konkursu Moje W�dkowanie 2014. Bior�c pod uwag� to, �e nas


 • Konkurs dla u�ytkownik�w grupy DAM!

  Konkurs dla u�ytkownik�w grupy DAM!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy DAM. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy napisa� w kilku s�owach, kt�ry sprz�t w�dkarski firmy DAM najcz�ciej u�ywacie i dlaczego. Oceniane b�dzie wasza po


 • Kropkowany konkurs SMS!

  Kropkowany konkurs SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – miedzy innymi marki Jaxon. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms pod numer 7


 • Blogera roku 2014 wybierzemy po targach Rybomania!

  Blogera roku 2014 wybierzemy po targach Rybomania!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Blogera roku 2014 wybierzemy po pozna�skich targach Rybomania. Cz�� z was   odda�a swoje g�osy na poszczeg�lnych kandydat�w w komentarzach pod tym artyku�em ---> �ukasz Zieli�ski


 • Pytanie do Will’a Raisona - konkurs z firm� Daiwa!

  Pytanie do Will’a Raisona - konkurs z firm� Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs z firm� Daiwa. Aby wzi�� w nim udzia� wystarczy wymy�li� pytanie do w�dkarskiego mistrza Will’a Raisona. Pytania musz� by� oczywi�cie zwi�zane z w�dkarstwem. Na autor�


 • �ukasz Zieli�ski Rogeros Blogerem IV kwarta�u!

  �ukasz Zieli�ski Rogeros Blogerem IV kwarta�u!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Mamy przyjemno�� og�osi�, �e Blogerem IV kwarta�u zosta� �ukasz Zieli�ski alias Rogeros! Przed nami wielki fina� i wybory blogera roku 2014! Przypominamy, �e Blogerem pierwszego kwarta�u zos


 • Podlodowy konkurs SMS - WYNIKI

  Podlodowy konkurs SMS - WYNIKI

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Jeszcze raz GRATULUJEMY Zwyci�zcom!! - NAGRODY S� JU� W DRODZE! Og�aszamy wyniki ostatniej zabawy sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czeka�y atrakcyjne nagrody – tym razem marki 


 • Zg�o� si� na Blogera IV kwarta�u!

  Zg�o� si� na Blogera IV kwarta�u!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Je�li masz na koncie minimum 12 wpis�w (teksty napisane i zamieszczone na blogu w roku 2014), ju� teraz mo�esz zg�osi� swoj� kandydatur� na blogera czwartego kwarta�u w komentarzach pod poni�szym teks


 • Wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Robinson!

  Wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Robinson. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o napisa� w kilku s�owach, kt�ry sprz�t w�dkarski firmy Robinson najlepiej sprawdza si� podczas spinningow


 • Wygraj ekstremalny sprz�t w konkursie SMS - wyniki!

  Wygraj ekstremalny sprz�t w konkursie SMS - wyniki!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki ostatniej zabawy sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czeka�y atrakcyjne nagrody – tym razem marki Jaxon. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy�o wys�a� sms pod numer 72624 -


 • Rozstrzygni�cie konkursu

  Rozstrzygni�cie konkursu ' Czas na drapie�nika'

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Firma produkuj�ca dozowniki atraktor�w do uzbrajania przyn�t spinningowych zwanych "Apetyzer" og�osi�a konkurs, dla klient�w kupuj�cych drog� internetow�.W losowaniu brali udzia� klienci kt�rzy


 • Wyniki jesiennego konkursu z firm� Jaxon!

  Wyniki jesiennego konkursu z firm� Jaxon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o napisa� w kilku s�owach, kt�ry sprz�t w�dkarski firmy Jaxon najlepiej sprawdza si� p�n� jesieni�. Oceniane


 • Kreatywny konkurs z firm� Robinson!

  Kreatywny konkurs z firm� Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy Robinson. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy napisa� w kilku s�owach, kt�ry sprz�t w�dkarski firmy Robinson najlepiej sprawdza si� podczas spinningowania lreplywr��