menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • Konkurs z nagrodami Ko�a Big Fish Szczecin-roztrzygni�ty

  Konkurs z nagrodami Ko�a Big Fish Szczecin-roztrzygni�ty

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do wygrania s� 3 zestawy nagr�d widoczny na zdj�ciach ufundowane przez Zarz�d ko�a Big Fish1.Prosz� poda� wymiar i okres ochronny w�gorza.2.W kt�rym roku powsta�o Ko�o PZW nr 69 Big Fish Szczecin3.Pod


 • Z Daiwa Exceler na wakacyjne po�owy – fina� ju� jutro!

  Z Daiwa Exceler na wakacyjne po�owy – fina� ju� jutro!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wakacje i sezon urlopowy tu�, tu�. Zapraszamy do udzia�u w kolejnym konkursie sms-owym, w kt�rym tym razem do wygrania ko�owrotek Daiwa Exceler plus 3500 o warto�ci 600 z�. Idealny do wakacyjnego spin


 • Bony na zakupy przyznane – najlepsze relacje z karpiowania

  Bony na zakupy przyznane – najlepsze relacje z karpiowania

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Micha� W�jcik, Tomasz Nizio�ek i Jacek Kokot, to laureaci naszego ostatniego konkursu „Na zakupy za relacj� z karpiowania”. W nagrod� do autor�w najlepszych prac w�druj� bony na zakupy w s


 • Zestaw okoniowy dla Andrzeja Straburzy�skiego

  Zestaw okoniowy dla Andrzeja Straburzy�skiego

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Andrzej Straburzy�ski, to zwyci�zca naszego ostatniego konkursu, w kt�rym zach�cali�my Was do opisywania odkrytych przez Was �owisk z ca�ej Polski. Do kolegi Andrzeja w�druje w nagrod� zestaw okoniowy


 • Konkurs sms – zestaw w�dkarski przyznany

  Konkurs sms – zestaw w�dkarski przyznany

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Atrakcyjny zestaw w�dkarski - w�dka York Eagle Feeder 360 oraz ko�owrotek York Enigma 3000 ma ju� nowego w�a�ciciela – posiadacza numeru wy�onionego w naszym ostatnim konkursie sms-owym. Przy


 • Na zakupy za relacj� z karpiowania - jutro rozstrzygni�cie!

  Na zakupy za relacj� z karpiowania - jutro rozstrzygni�cie!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs, tym razem adresowany do karpiarzy. Na autor�w najlepszych relacji z wypraw karpiowych czekaj� bony na zakupy w sklepie w�dkarskim Exide24.com o warto�ci 300, 200 i 100 z�. Wy�a


 • Zestaw okoniowy czeka - ostatni dzie� zg�osze�

  Zestaw okoniowy czeka - ostatni dzie� zg�osze�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zaprezentuj w�dkarzom co najmniej 3 znane Ci �owiska. Na zwyci�zc� czeka zestaw w�dkarski - w�dk� Devil Jig 270/16 oraz ko�owrotek York Valor 206 RD. Konkurs trwa od dzi� do 7 czerwca godz. 23.59 w


 • Konkurs sms - ostatni dzie� g�osowania!

  Konkurs sms - ostatni dzie� g�osowania!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Spraw sobie prezent na Dzie� Dziecka. Og�aszamy kolejny konkurs sms-owy, w kt�rym na zwyci�zc� czeka atrakcyjny zestaw w�dkarski - w�dka York Eagle Feeder 360 oraz ko�owrotek York Enigma 3000. Aby mi


 • Konkurs sms – ko�owrotek Shimano wylosowany

  Konkurs sms – ko�owrotek Shimano wylosowany

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na og�oszenie wynik�w konkursu sms-owego. Ko�owrotek Shimano Stradic FC o warto�ci 700 z�, ufundowany przez firm� Normark Polska, ma ju� w�a�ciciela. Przypomnijmy, �e aby wzi�� udzia� w konkursie


 • Wygraj ko�owrotek Shimano - ostatni dzie� zg�osze�!

  Wygraj ko�owrotek Shimano - ostatni dzie� zg�osze�!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Jeszcze tylko dzi� do p�nocy czekamy na Wasze zg�oszenia w ramach konkursu sms-owego. Aby mie� szans� na zdobycie nowoczesnego ko�owrotka Shimano Stradic FC o warto�ci 700 z� wystarczy wys�a� SMS po


 • Wygraj ko�owrotek Shimano - nowy konkurs sms

  Wygraj ko�owrotek Shimano - nowy konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs sms-owy wedkuje.pl. Tym razem czeka na Was nowoczesny ko�owrotek Shimano Stradic FC o warto�ci 700 z�, ufundowany przez firm� Normark Polska. Aby wzi�� udzia� w konkursie wysta


 • Konkurs sms - sprz�t spinningowy Robinson rozdany

  Konkurs sms - sprz�t spinningowy Robinson rozdany

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Nowoczesny sprz�t spinningowy firmy Robinson - ko�owrotek Marshall 1125 oraz w�dka Diaflex Light Spin 245 cm 6-20g maj� ju� swoich nowych w�a�cicieli. To dw�jka zwyci�zc�w naszego konkursu sms-owego


 • Konkurs sms-owy - wielkie odliczanie do fina�u

  Konkurs sms-owy - wielkie odliczanie do fina�u

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Jeszcze tylko kilka godzin pozosta�o do zako�czenia konkursu sms-owego, w kt�rym mo�ecie wygra� nowoczesny sprz�t spinningowy firmy Robinson - ko�owrotek Marshall 1125 oraz w�dk� Diaflex Light Spin 24


 • Wygraj sprz�t spinningowy - konkurs sms-owy

  Wygraj sprz�t spinningowy - konkurs sms-owy

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Ko�owrotek Marshall 1125 oraz w�dka Diaflex Light Spin 245 cm 6-20g firmy Robinson o ��cznej warto�ci ponad 700 z�, to nagrody jakie czekaj� na uczestnik�w nowego konkursu sms-owego wedkuje.pl. Aby w


 • Medalowe p�ocie - konkurs Ryba Marca rozstrzygni�ty

  Medalowe p�ocie - konkurs Ryba Marca rozstrzygni�ty

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Materia� "Medalowe p�ocie na otwarcie sezonu" autorstwa Grzegorza Rabczuka zwyci�y� w naszym konkursie "Ryba marca". Tak zdecydowa�o Jury konkursowe wedkuje.pl. Do zwyci�zcy pow�druje super w�dka Spo


 • Wiosenny konkurs sms-owy - znamy pi�tk� zwyci�zc�w!

  Wiosenny konkurs sms-owy - znamy pi�tk� zwyci�zc�w!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Znamy ju� pi�tk� szcz�liwc�w, do kt�rych trafi� nagrody w ramach naszego wiosennego konkursu sms-owego. Przypomnijmy, �e szans� na wygranie sprz�tu w�dkarskiego firmy YORK i Robinson mieli wszyscy, k


 • Wiosenny konkurs sms-owy

  Wiosenny konkurs sms-owy

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wygraj nagrod� na Dzie� W�dkarza. Z okazji nadchodz�cego �wi�ta og�aszamy wiosenny konkurs sms-owy. Aby wzi�� udzia� w konkursie i zdoby� szans� na wygranie sprz�tu w�dkarskiego firmy YORK i Robinson


 • Ryby marca – ostatni dzie� zg�osze�!

  Ryby marca – ostatni dzie� zg�osze�!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs wedkuje.pl. Kierujemy go do bloger�w, kt�rzy b�d� mogli wykaza� si� wiedz� i do�wiadczeniem w dw�ch kategoriach konkursowych: relacji z marcowych po�ow�w albo porady dotycz�cej


 • W nowy sezon z Robinsonem - rozstrzygni�cie

  W nowy sezon z Robinsonem - rozstrzygni�cie

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Konkurs "W nowy sezon z Robinsonem", dobieg� ko�ca, czas na og�oszenie wynik�w. Do rywalizacji w kategorii: najlepsza strona ko�a zg�osi�o si� 8 administrator�w stron k�, w drugiej kategorii - moja


 • Zmiany w Jury konkursowym wedkuje.pl

  Zmiany w Jury konkursowym wedkuje.pl

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Jury konkursowe wedkuje.pl, kt�re zgodnie z decyzj� naszej spo�eczno�ci sprzed kilku miesi�cy, wy�ania zwyci�zc�w og�aszanych w portalu konkurs�w, zmieni�o sw�j sk�ad.Do tej pory Jury tworzy�o 5-osob


 • W nowy sezon z Robinsonem - pi�tek ostatnim dniem zg�osze�!

  W nowy sezon z Robinsonem - pi�tek ostatnim dniem zg�osze�!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Ko�owrotki firmy Robinson z najnowszej serii 2010, to nagrody jakie czekaj� na uczestnik�w nowego konkursu wedkuje.pl. Rywalizacja przebiega w dw�ch kategoriach: najlepsza strona ko�a oraz moja pierws


 • Jerzy Makara i Tomasz Zawadzki najlepsi

  Jerzy Makara i Tomasz Zawadzki najlepsi

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Nasza podr� po nieznanych �owiskach dobieg�a ko�ca. Przyszed� czas na wytypowanie zwyci�zc�w - autor�w najciekawszego opisu oraz autora najwi�kszej liczby dodanych �owisk. Sukcesem z wygranej mog� si


 • Odkrywamy nieznane �owiska - fina� tu�, tu�!

  Odkrywamy nieznane �owiska - fina� tu�, tu�!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w konkursie wedkuje.pl, tym razem dla wszystkich tych, kt�rzy chc� podzieli� si� ze spo�eczno�ci� wedkuje.pl informacjami na temat znanych im �owisk. Nagrody przyznamy w dw�ch k


 • Konkursy wedkuje.pl – zwyci�zcy wy�onieni

  Konkursy wedkuje.pl – zwyci�zcy wy�onieni

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na og�oszenie wynik�w a� trzech naszych konkurs�w – na najlepszy przepis na ryb�, opis po�owu rekordowej ryby, a tak�e konkurs sms-owy z zagadk�. Zwyci�zcy otrzymaj� w nagrod� sprz�t w�dka


 • �wi�teczny konkurs wedkuje.pl - ostatni dzie�!

  �wi�teczny konkurs wedkuje.pl - ostatni dzie�!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Jeszcze tylko dzisiaj, do godz. 23.59 czekamy na Wasze sms-y w ramach �wi�tecznego konkursu wedkuje.pl. Aby wzi�� udzia� w konkursie i zdoby� szans� na wygranie spinningu Cleveland Professional firmy


 • Moja rekordowa ryba - konkurs

  Moja rekordowa ryba - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Moja rekordowa ryba 2009 – pod takim has�em przebiega� b�dzie nowy konkurs wedkuje.pl. Tym razem czekamy na Wasze opisy i zdj�cia rekordowych ryb z�owionych w tym sezonie. Na autora najlepszej p


 • Miko�ajkowy konkurs wedkuje.pl zako�czony

  Miko�ajkowy konkurs wedkuje.pl zako�czony

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zako�czy� si� pierwszy z kilku konkurs�w na wedkuje.pl. Przez ostatnie dwa tygodnie mo�na by�o wys�a� SMS z odpowiedzi� na pytanie konkursowe. Przed chwil� dokonane zosta�o losowanie zwyci�zkiego zg�o


 • Wygraj prezent pod choink� - konkurs

  Wygraj prezent pod choink� - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  �wi�ta za pasem. Jak rzadko kiedy na naszych sto�ach zagoszcz� niemal same ryby. Chcemy, aby�cie przygotowali si� do tych �wi�tecznych kulinari�w wsp�lnie. Zapraszamy do konkursu, w kt�rym tym razem z


 • Najlepszy zapraszaj�cy znany

  Najlepszy zapraszaj�cy znany

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dobieg� ko�ca konkurs, w kt�rym zach�cali�my do zapraszania Waszych znajomych do portalu. Rywalizacja trwa�a kilka tygodni, w trakcie kt�rych w naszej spo�eczno�ci pojawi�o si� kilku lider�w. Ostatecz


 • Wyniki konkursu „Na �owisko z Baitrunnerem”.

  Wyniki konkursu „Na �owisko z Baitrunnerem”.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na og�oszenie wynik�w naszego konkursu „Na �owisko z Baitrunnerem”. Nasze jury nie mia�o w�tpliwo�ci - Dolina rzeki Odry powiat�w wodzis�awskiego i raciborskiego autorstwa kolegi Gh


 • Nowy Baitrunner czeka - zg�oszenia do soboty!

  Nowy Baitrunner czeka - zg�oszenia do soboty!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Jeszcze tylko do soboty w��cznie czekamy na Wasze zg�oszenia opis�w �owisk do naszego jesiennego konkursu organizowanego wsp�lnie z firm� Normark. Zach�camy do zapoznania si� z ju� zg�oszonymi materi


 • Zapro� znajomych, nagrody czekaj�

  Zapro� znajomych, nagrody czekaj�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Rozpoczynamy kolejny konkurs, tym razem kierujemy go do wszystkich u�ytkownik�w zapraszaj�cych znajomych do portalu. Zabawa potrwa do ko�ca pa�dziernika i przebiega� b�dzie w dw�ch kategoriach. Na zw


 • Na �owisko z nowym Baitrunnerem - konkurs

  Na �owisko z nowym Baitrunnerem - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Rusza kolejny konkurs dla spo�eczno�ci wedkuje.pl. Tym razem rywalizacja b�dzie przebiega� wok� jednej kategorii konkursowej - najlepszy opis �owiska. Na zwyci�zc�, kt�rego zgodnie z now� formu�� g�o


 • Konkurs wedkuje.pl i Adder Group za nami!

  Konkurs wedkuje.pl i Adder Group za nami!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Prace Marcina Pisarskiego (portalowego pisaqa) i Waldemara S. (znanego pod nickiem waldek1975) zyska�y najwi�ksze uznanie Jury, kt�re debatowa�o nad materia�ami zg�oszonymi do konkursu wedkuje.pl i A


 • Longin i �ysy W�� spo�ecznymi cz�onkami Jury

  Longin i �ysy W�� spo�ecznymi cz�onkami Jury

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Andrzej Pi�ro, czyli portalowy Longin oraz Kamil Walicki znany pod pseudonimem �ysy W�� znajd� si� w gronie Jury wedkuje.pl, kt�re typowa� b�dzie zwyci�zc�w konkurs�w w naszym portalu. Tak zdecydowa�a


 • Wybieramy Jury - ostatni dzie�!

  Wybieramy Jury - ostatni dzie�!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do najbli�szego pi�tku, 25 wrze�nia trwa g�osowanie na spo�ecznych kandydat�w do Jury, kt�ra b�dzie typowa� zwyci�zc�w konkurs�w w naszym portalu. Poni�ej prezentujemy nicki oraz nazwiska zg�oszonych


 • Wybieramy Jury - trwa g�osowanie!

  Wybieramy Jury - trwa g�osowanie!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Po licznych komentarzach i dyskusjach na forum dotycz�cych, kontrowersyjnych, Waszym zdaniem sposob�w typowania zwyci�zc�w w konkursach naszej spo�eczno�ci, postanowili�my, zgodnie z wcze�niejszymi d


 • Konkurs wedkuje.pl i Adder Group - ostatni dzie� zg�osze�!

  Konkurs wedkuje.pl i Adder Group - ostatni dzie� zg�osze�!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Trwa jesienny konkurs wedkuje.pl. Tym razem czekamy na Wasze teksty w dw�ch kategoriach: najlepszy opis �owiska oraz najlepsza porada w�dkarska. Na zwyci�zc�w czekaj� nagrody - NORFIN buty my�liwskie


 • II Aktorski Puchar Le�nego Zak�tka - konkurs rozstrzygni�ty!

  II Aktorski Puchar Le�nego Zak�tka - konkurs rozstrzygni�ty!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Otrzymali�my bardzo wiele odpowiedzi na nasze pytania konkursowe. Do ostatnich chwil wysy�ali�cie Pa�stwo do nas maile. Kilku koleg�w rzeczywi�cie wykaza�o si� wnikliwo�ci� i g��bok� znajomo�ci� temat


 • O Z�ot� Rybk� - Polski Czerwony Krzy� Brodnica 27.06.09

  O Z�ot� Rybk� - Polski Czerwony Krzy� Brodnica 27.06.09

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dnia 27 czerwca 2009r na jeziorze Wlk. G��boczek - Polski Czerwony Krzy� z Okazji 90-leciaPowstania PCK na terenie Miasta i Powiatu Brodnickiego zorganizowa� zawody w�dkarskie sp�awikowe  O Z�ot�replywr��