menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • Wakacyjna wyprawa na Mazury - konkurs

  Wakacyjna wyprawa na Mazury - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Lubisz robi� zdj�cia? W�dkujesz na Mazurach? Je�li tak, to nasz, nowy konkurs jest w�a�nie dla Ciebie! Rozpoczynamy rywalizacj� o tytu� najlepszego zdj�cia z w�dkowania na Mazurach. Sponsorem konkursu


 • Z��w, opisz i wygraj – fina�

  Z��w, opisz i wygraj – fina�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na rozstrzygni�cie konkursu „Z��w, opisz i wygraj”. Przypominamy, �e tym razem mogli�cie zg�asza� nam swoje materia�y w ramach dw�ch kategorii: jak z�owi� wybrany gatunek ryb np. oko


 • Zobacz najlepsze zdj�cia szczupaka – po konkursie

  Zobacz najlepsze zdj�cia szczupaka – po konkursie

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  G�osowanie zako�czone. Nasza spo�eczno�� wybra�a w�a�nie najlepsze zdj�cie szczupaka. Rywalizacja by�a du�a, gdy� mogli�cie wybiera� spo�r�d 175 zg�oszonych fotek. Mogli�my nagrodzi� jednak jedynie tr


 • Majowy konkurs sms - fina�

  Majowy konkurs sms - fina�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Majowy konkurs sms dobieg� ko�ca. Po kilku tygodniach rywalizacji znamy ju� nazwiska sze�ciu szcz�liwc�w, do kt�rych trafi� nagrody ufundowane przez firm� Cupido. Przypomnijmy, �e aby mie� szans� na


 • Z��w, opisz i wygraj - konkurs

  Z��w, opisz i wygraj - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Lubisz dzieli� si� wiedz� w�dkarsk� z innymi? Je�li tak, to nasz nowy konkurs jest w�a�nie dla Ciebie! Rozpoczynamy now� zabaw� w ramach dw�ch kategorii: jak z�owi� wybrany gatunek ryb np. okonia, dru


 • Majowy konkurs sms - fina� w poniedzia�ek!

  Majowy konkurs sms - fina� w poniedzia�ek!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do nowej zabawy sms-owej wedkuje.pl. Tym razem na szcz�liwc�w czeka a� 6 zestaw�w nagr�d ufundowanych przez firm� Cupido. Aby mie� szans� na ich wystarczy wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z�


 • Zako�czenie konkursu dla spo�eczno�ci wedkuje.pl

  Zako�czenie konkursu dla spo�eczno�ci wedkuje.pl

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  W dniu 27.04 2011 w sklepie w�dkarskim "AS" odby�o sie losowanie nagr�d konkursu dla spo�eczno�ci "na maj�wk�"nades�ano 46 prawid�owych odpowiedzi z po�r�d kt�rych wylosowano 4.Zestaw 1Unikatowa wysok


 • Moje najlepsze zdj�cie szczupaka – g�osowanie!

  Moje najlepsze zdj�cie szczupaka – g�osowanie!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Rozpoczynamy g�osowanie na najlepsze zdj�cie szczupaka. Na etapie zg�osze� otrzymali�my od Was 175 zdj�� szczupak�w. G�osowanie trwa do 22 maja, godz. 23.59 w��cznie. Aby zag�osowa� na wybran� fotk�


 • Prezenty na Wielkanoc rozdane

  Prezenty na Wielkanoc rozdane

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na fina� naszego ostatniego konkursu sms. Tym razem atrakcyjne nagrody pow�druj�, a� do 7 os�b. Przypomnijmy, �e szans� na wygran� mieli Ci z Was, kt�rzy wys�ali sms pod numer 72624 - 2 z� (2,46


 • Sprz�t na nowy sezon rozdany

  Sprz�t na nowy sezon rozdany

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dobieg� ko�ca konkurs, w kt�rym zach�cali�my Was do wsp�lnego tworzenia listy nowych, wartych odwiedzenia miejsc�wek w�dkarskich. Prezentujemy nazwiska zwyci�zc�w –autor�w najlepszych i najwi�ks


 • Konkurs sms na Wielkanoc - fina� w czwartek!

  Konkurs sms na Wielkanoc - fina� w czwartek!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na nowy konkurs sms. Tym razem nagradzamy a� 7 os�b, na kt�re czekaj� atrakcyjne nagrody. Aby wzi�� udzia� w konkursie i tym samym zyska� szanse na wygran� wystarczy wys�a� sms pod numer 72624 -


 • Wiosenny konkurs sms - wyniki

  Wiosenny konkurs sms - wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na og�oszenie wynik�w wiosennego konkursu sms. I tym razem na uczestnik�w czeka�y super nagrody – praktyczne zestawy w�dkarskie, ufundowane przez firm� MAX Fishing Tackle. Aby mie� szans� n


 • Konkurs dla spo�eczno�ci

  Konkurs dla spo�eczno�ci

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  'Na maj�wke' zapraszamy na konkurs dla ca�ej spo�eczno�ci portalu wedkuje.pl Organizatorem konkursu jest zarz�d ko�a Pzw nr 69 Big Fish Szczecin,niezb�dnej pomocy przy organizacji nagr�d udzieli�y


 • Wygraj sprz�t na nowy sezon - fina� jutro!

  Wygraj sprz�t na nowy sezon - fina� jutro!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Rusza kolejny sezon w�dkarski. Wraz z nim odkrywamy nowe miejsc�wki, w nadziei na po��w rekordowej ryby. Zapraszamy po raz kolejny do podzielenia si� z nami opisami dobrze Wam znanych �owisk, kt�re ni


 • Wiosenny konkurs sms - dzi� ostatni dzie� !

  Wiosenny konkurs sms - dzi� ostatni dzie� !

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na nowy konkurs sms. I tym razem na uczestnik�w czekaj� super nagrody – praktyczne zestawy w�dkarskie, ufundowane przez firm� MAX Fishing Tackle. Aby mie� szans� na ich wygranie wystarczy w


 • Jak z�owi� dorsza – wyniki

  Jak z�owi� dorsza – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na zaprezentowanie wynik�w konkursu pt. "Jak z�owi� dorsza", w kt�rym mi�o�nicy w�dkarstwa morskiego dzielili si� ze spo�eczno�ci� swoimi spostrze�eniami na temat po�owu dorsza. W trakcie trwania


 • Nagrody na Dzie� Kobiet – wyniki konkursu sms

  Nagrody na Dzie� Kobiet – wyniki konkursu sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dzi� Dzie� Kobiet. Zgodnie z za�o�eniami konkursu sms, czas na og�oszenie wynik�w i zaprezentowanie numer�w szcz�liwc�w, do kt�rych pow�druj� zestawy w�dkarskie ufundowane przez firm� Expert. Aby mie


 • W�dziska za �owiska przyznane

  W�dziska za �owiska przyznane

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Olbrzymim zainteresowaniem cieszy� si� nasz ostatni konkurs pt. „W�dzisko za �owisko”, w kt�rym zach�cali�my Was do dzielenia si� z nasz� spo�eczno�ci� opisami znanych Wam zbiornik�w z ca�


 • Na Dzie� Kobiet – wyniki jutro!

  Na Dzie� Kobiet – wyniki jutro!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs sms, z okazji przypadaj�cego ju� 8 marca Dnia Kobiet. Jak zwykle przygotowali�my dla uczestnik�w atrakcyjne nagrody – tym razem s� to zestawy w�dkarskie ufundowane przez f


 • Jak z�owi� dorsza - fina� ju� jutro!

  Jak z�owi� dorsza - fina� ju� jutro!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs wedkuje.pl, pt. "Jak z�owi� dorsza". Zapraszamy w nim do udzia�u wszystkich mi�o�nik�w w�dkarstwa morskiego. Materia�y konkursowe w formie porad opisuj�cych dok�adnie jak z�owi�


 • Walentynkowe prezenty rozdane – konkurs sms

  Walentynkowe prezenty rozdane – konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Pi�ciu uczestnik�w konkursu sms „Cupido na Walentynki” ju� mo�e cieszy� si� z nagrody. To praktyczne zestawy w�dkarskie firmy Cupido, kt�re na pewno przydadz� si� w nowym sezonie w�dkarski


 • W�dzisko za �owisko - konkurs

  W�dzisko za �owisko - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na nowy konkurs wedkuje.pl. Podobnie jak ostatnim razem zach�camy Was do podzielenia si� z nami opisami znanych Wam �owisk, nie wprowadzonych dot�d do bazy wedkuje.pl. Wystarczy kr�tki opis, zdj


 • Cupido na Walentynki - fina� ju� we wtorek!

  Cupido na Walentynki - fina� ju� we wtorek!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na nowy konkurs sms. Tradycyjnie ju� czekaj� na Was atrakcyjne nagrody, kt�re z pewno�ci� przydadz� si� podczas niejednej wyprawy na ryby. To praktyczne zestawy w�dkarskie firmy Cupido. Aby mie�


 • Sonar nagrodzi� za �owiska - zwyci�zcy wybrani

  Sonar nagrodzi� za �owiska - zwyci�zcy wybrani

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Du�ym zainteresowaniem cieszy� si� nasz ostatni konkurs organizowany wsp�lnie z firm� Sonar. Dzi� prezentujemy wyniki rywalizacji - nazwiska trzech zwyci�zc�w, do kt�rych pow�druj� nagrody - praktycz


 • Sonar nagradza za �owiska - wyniki w czwartek!

  Sonar nagradza za �owiska - wyniki w czwartek!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Jeszcze tylko tydzie� trwa konkurs wedkuje.pl i firmy Sonar. Tym razem zapraszamy do dzielenia si� z nami informacjami na temat znanych Wam �owisk zlokalizowanych w ca�ej Polsce. Wystarczy zamie�ci�


 • Noworoczne prezenty rozdane - konkurs sms

  Noworoczne prezenty rozdane - konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na rozdanie noworocznych prezent�w wedkuje.pl w ramach naszego ostatniego konkursu sms. Znamy ju� nazwiska pi�ciu szcz�liwc�w, do kt�rych trafi� atrakcyjne nagrody. Przypomnijmy, �e aby wzi�� ud


 • �wi�teczno - noworoczny konkurs wedkuje

  �wi�teczno - noworoczny konkurs wedkuje

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Trwa ostatni, w tym roku, konkurs sms wedkuje.pl. To wspania�a okazja, by w �atwy spos�b zafundowa� sobie noworoczny prezent. Wystarczy wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z� (2,44 z VAT) z odpowiedzi� na


 • Kombinezon Seafox Standard dla Micha�a Biedrzyckiego

  Kombinezon Seafox Standard dla Micha�a Biedrzyckiego

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Kombinezon p�ywaj�cy Seafox Standard ufundowany przez bass-sklep.pl ma ju� swojego w�a�ciciela. Jury mia�o jednak trudny orzech do zgryzienia - w konkursie pojawi�o si� bowiem ponad 800 propozycji. Zw


 • Miko�ajki z Robinsonem zako�czone

  Miko�ajki z Robinsonem zako�czone

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Znamy ju� nazwiska szcz�liwc�w, do kt�rych trafi� prezenty miko�ajkowe w ramach naszego ostatniego konkursu sms. Przypomnijmy, �e do wygrania by�y atrakcyjne zestawy w�dkarskie firmy Robinson. Wystar


 • Miko�ajki z Robinsonem - fina� w poniedzia�ek!

  Miko�ajki z Robinsonem - fina� w poniedzia�ek!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Atrakcyjne zestawy w�dkarskie firmy Robinson - to nagrody w naszym, najnowszym konkursie sms. Aby wzi�� w nim udzia� i zyska� szanse na wygran� wystarczy wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z� (2,44 z VAT


 • Zgarnij kombinezon na Miko�ajki

  Zgarnij kombinezon na Miko�ajki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Za pasem Miko�ajki. We� udzia� w naszej nietypowej zabawie, wymy�l, co m�wi� osoby widoczne na zdj�ciu widocznym w tek�cie i zgarnij super prezent na 6 grudnia - kombinezon p�ywaj�cy Seafox Standard.


 • Konkurs wygraj idealny zestaw spinningowy roztrzygni�ty.

  Konkurs wygraj idealny zestaw spinningowy roztrzygni�ty.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Za nami kolejny konkurs adresowany do spo�eczno�ci wedkuje.pl. Znamy numery pi�ciu zwyci�zc�w, kt�rzy niebawem otrzymaj� nagrody ufundowane przez firm� Cupido. Wszystkim uczestnikom dzi�kujemy za udz


 • Wygraj idealny zestaw spinningowy - konkurs

  Wygraj idealny zestaw spinningowy - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs sms. Na uczestnik�w czekaj� idealne zestawy spinningowe oraz w�dki, ufundowane przez firm� Cupido. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z� (2,44


 • Sprz�t na jesie� rozdany

  Sprz�t na jesie� rozdany

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na og�oszenie wynik�w ostatniego konkursu sms-owego. Wystarczy�o odpowiedzie� na poni�sze pytanie, by mie� szans� na wygranie profesjonalnego sprz�tu w�dkarskiego. Do kogo zatem pow�druje luksuso


 • Darmowe w�dkowanie nad Ole�nikow� Dolin�

  Darmowe w�dkowanie nad Ole�nikow� Dolin�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na og�oszenie wynik�w konkursu „Darmowe w�dkowanie nad Ole�nikow� Dolin�”, kt�ry przeprowadzili�my wsp�lnie z firm� Bass. Znamy ju� nazwisko zwyci�zcy, kt�ry w nagrod� wyjedzie na dar


 • Wygraj sprz�t na jesie� - fina� tu�, tu�

  Wygraj sprz�t na jesie� - fina� tu�, tu�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs sms. I tym razem czekaj� na Was atrakcyjne nagrody – luksusowy ko�owrotek Shimano Twin Power CI4 2500RA o warto�ci 800 z�, tegoroczna nowo�� - w�dka Robinson Diaflex Carp


 • Darmowe w�dkowanie nad Ole�nikow� Dolin� - fina� ju� jutro!

  Darmowe w�dkowanie nad Ole�nikow� Dolin� - fina� ju� jutro!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wsp�lnie z firm� Bass og�aszamy nowy konkurs. Wystarczy podzieli� si� z nami swoimi sposobami na dob�r w�dki i ko�owrotka oraz uzasadni� ten wyb�r, by mie� szans� na wygranie super nagrody – 2-d


 • Sprz�t Shimano i Dragona rozdany

  Sprz�t Shimano i Dragona rozdany

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na og�oszenie wynik�w konkursu sms-owego. A� pi��, atrakcyjnych nagr�d pow�druje do r�k nowych w�a�cicieli. W�r�d nich s�: nowoczesny ko�owrotek Shimano Rarenium CI4 2500 FA o warto�ci ponad 700


 • Wygraj sprz�t Shimano i Dragona!

  Wygraj sprz�t Shimano i Dragona!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na kolejny konkurs sms wedkuje.pl. Do wygrania nowoczesny ko�owrotek Shimano Rarenium CI4 2500 FA o warto�ci ponad 700 z�, w�dka spinningowa Dragon Team Dragon 275/7-21g o warto�ci ponad 400 z� o


 • Ko�owrotek Daiwa Exceler przyznany – po konkursie

  Ko�owrotek Daiwa Exceler przyznany – po konkursie

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dobieg� ko�ca nasz konkurs sms. Znamy tak�e szcz�liwca, w kt�rego r�ce trafi nowoczesny ko�owrotek Daiwa Exceler. Aby mie� szans� na jego zdobycie wystarczy�o wys�a� sms SMS pod numer 7216 (koszt 2,4replywr��