menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • Kulinarny konkurs wedkuje.pl

  Kulinarny konkurs wedkuje.pl

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  �wi�ta za pasem, a wraz z nimi wielkie ucztowanie. Z my�l� o kulinarnych przygotowaniach do �wi�t zapraszamy do udzia�u w nowym konkursie wedkuje.pl. Wystarczy podzieli� si� z nami jak najwi�ksz� ilo�


 • Miko�ajki z Bassem – konkurs

  Miko�ajki z Bassem – konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Ka�demu zdarzaj� si� nietypowe brania lub wyniki, kt�rych w og�le si� nie spodziewali. Na delikatn� w�dk� okoniow� z�apie si� wielki szczupak, a ryba zaczepiona niespodziewanie za grzbiet okazuje si�


 • Wyniki naszego konkursu sms

  Wyniki naszego konkursu sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do zapoznania si� z wynikami ostatniego konkursu sms, w kt�rym do wygrania czeka� nas Was sprz�t w�dkarski ufundowany przez firm� York. Przypomnijmy, �e aby mie� szans� na wygran� wystarczy


 • Wymy�l has�o i zgarnij nagrod� – wyniki

  Wymy�l has�o i zgarnij nagrod� – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na sp�nione wyniki konkursu „Wymy�l has�o i zgarnij nagrod�”. Jury mia�o nie lada problem przy wyborze najlepszych prac po pierwsze ze wzgl�du na ilo�� zg�oszonych propozycji, a po d


 • Czas na sms – wyniki

  Czas na sms – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Prezentujemy wyniki ostatniego konkursu sms. W�r�d nich numery telefon�w 5 os�b. Przypomnijmy, �e aby wzi�� udzia� w rywalizacji wystarczy�o wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z� (2,46 z VAT) z odpowiedzi


 • Nowa zabawa smsowa

  Nowa zabawa smsowa

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w kolejnej zabawie sms-owej. Tym razem czeka na Was sprz�t w�dkarski ufundowany przez firm� York. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z� (2,46 z V


 • Wymy�l has�o i zgarnij nagrod� – konkurs

  Wymy�l has�o i zgarnij nagrod� – konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wsp�lnie z firm� Energizer og�aszamy nowy konkurs dla naszej spo�eczno�ci. Tym razem w zupe�nie nowej kategorii i nowymi nagrodami, m.in. nowoczesnymi latarkami Headlighty 6 LED. Aby mie� szans� na wy


 • Jesienne w�dkowanie w obiektywie – wyniki

  Jesienne w�dkowanie w obiektywie – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dobieg�o ko�ca g�osowanie na zdj�cia zg�oszone do konkursu pt. „Jesiennego w�dkowanie w obiektywie”. Prezentujemy zwyci�zc�w – autor�w fotografii, kt�re uzyska�y najwi�ksz� ilo�� Was


 • Najlepsze strony k� wybrane

  Najlepsze strony k� wybrane

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Znamy ju� nazwiska zwyci�zc�w naszego ostatniego konkursu adresowanego do k� PZW. Przypomnijmy, �e na wygran� szans� mia�y te osoby, kt�re zar�wno wcze�niej, jak i dopiero w trakcie trwania rywalizac


 • Czas na sms – konkurs

  Czas na sms – konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy kolejny konkurs sms dla niestrudzonych fan�w tej formy zabawy i rywalizacji o nagrody. Tym razem nagrodzimy sprz�tem w�dkarskim 5 os�b. Co nale�y zrobi�, aby mie� szans� na wygran�? Wystarcz


 • Jesienny konkurs sms - wyniki

  Jesienny konkurs sms - wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Rywalizacja w ramach jesiennego konkursu sms dobieg�a ko�ca. Czas na og�oszenie wynik�w i zaprezentowanie nazwisk szcz�liwc�w, do kt�rych trafi� atrakcyjne nagrody. Przypomnijmy, �e aby mie� szans� n


 • Jesienne w�dkowanie w obiektywie – g�osowanie

  Jesienne w�dkowanie w obiektywie – g�osowanie

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowym konkursie fotograficznym wedkuje.pl. Tym razem kategoria konkursowa to: moje zdj�cie z jesiennego w�dkowania. Mamy nadziej�, �e ten og�lny zapis wyzwoli w Was kreatywno��


 • Jesienny konkurs sms

  Jesienny konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Za pasem jesie�. Z tej okazji og�aszamy nowy konkurs sms, w kt�rym wybierzemy a� 6 laureat�w, do kt�rych trafi atrakcyjny sprz�t w�dkarski. Aby mie� szans� na jego wygranie wystarczy wys�a� sms pod nu


 • Dla fan�w karpiowania-wyniki

  Dla fan�w karpiowania-wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Rywalizacja w ramach konkursu sms (dla fan�w karpiowania) dobieg�a ko�ca. Czas na og�oszenie wynik�w i zaprezentowanie nazwisk szcz�liwc�w, do kt�rych trafi� atrakcyjne nagrody. Przypomnijmy, �e aby


 • Wspominamy wakacyjne w�dkowanie - wyniki

  Wspominamy wakacyjne w�dkowanie - wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na og�oszenie wynik�w naszego konkursu, w kt�rym zach�cali�my Was do relacjonowania wakacyjnych wypad�w na ryby. W trakcie trwania rywalizacji do konkursu nap�yn�o 8 prac, ale niestety mogli�my


 • Wybieramy najlepsze strony k� – konkurs

  Wybieramy najlepsze strony k� – konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Rozpoczynamy kolejny konkurs wedkuje.pl. Tym razem adresujemy go do redaktor�w stron k� PZW,zar�wno tych ju� istniej�cych w portalu, jak i tych k�, kt�re dopiero teraz zdecyduj� si� na utworzenie w�


 • Zobacz naj�mieszniejsze zdj�cie w�dkarskie

  Zobacz naj�mieszniejsze zdj�cie w�dkarskie

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wybrali�cie naj�mieszniejsze zdj�cie w�dkarskie, tym samym dobieg� ko�ca drugi etap naszego konkursu, w kt�rym zach�cali�my Was do uwiecznienia zabawnych sytuacji nad wod�. Przypomnijmy, �e g�osowani


 • Dla fan�w karpiowania – konkurs sms

  Dla fan�w karpiowania – konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs sms. Jak zwykle czeka na Was atrakcyjny sprz�t w�dkarski, kt�ry z pewno�ci� przypadnie do gustu mi�o�nikom metody karpiowej. Aby mie� szans� na jego wygranie wystarczy wys�a�


 • Wrze�niowy konkurs sms – wyniki

  Wrze�niowy konkurs sms – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Rywalizacja w ramach wrze�niowego konkursu sms dobieg�a ko�ca. Czas na og�oszenie wynik�w i zaprezentowanie nazwisk szcz�liwc�w, do kt�rych trafi� atrakcyjne nagrody. Przypomnijmy, �e aby mie� szans�


 • Wspominamy wakacyjne w�dkowanie – konkurs

  Wspominamy wakacyjne w�dkowanie – konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs wedkuje.pl. Wystarczy podzieli� si� z nami swoim wspomnieniem z wakacyjnej wyprawy na ryby, by mie� szans� na wygranie praktycznych nagr�d. Na Wasze teksty w formie relacji z wy


 • Naj�mieszniejsze zdj�cia w�dkarskie - g�osowanie

  Naj�mieszniejsze zdj�cia w�dkarskie - g�osowanie

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  W�dkowanie, to adrenalina, przyjemno�� z�owienia ryby i mo�liwo�ci przebywania na �onie natury, ale r�wnie� niejednokrotnie okazja do prze�ycia �miesznych przyg�d nad wod�. Czas na drugi etap naszego


 • Wakacyjna wyprawa na Mazury – wyniki

  Wakacyjna wyprawa na Mazury – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  To chyba najd�u�ej trwaj�cy dotychczas konkurs wedkuje.pl. Przez 3 miesi�ce czekali�my na Wasze zg�oszenia relacji z wakacyjnej wyprawy na Mazury, zawieraj�cej opis wybranego �owiska. Dzi�, po kilkuna


 • Wrze�niowy konkurs sms

  Wrze�niowy konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs sms adresowany do naszej spo�eczno�ci. Jak zwykle czekaj� na Was atrakcyjne nagrody – nowoczesny sprz�t w�dkarski i to a� dla sze�ciu uczestnik�w. Aby mie� szans� na ich


 • Moje naj�mieszniejsze zdj�cie w�dkarskie - konkurs

  Moje naj�mieszniejsze zdj�cie w�dkarskie - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  W�dkowanie, to adrenalina, przyjemno�� z�owienia ryby i mo�liwo�ci przebywania na �onie natury, ale r�wnie� niejednokrotnie okazja do prze�ycia �miesznych przyg�d nad wod�. Chcieliby�my, aby�cie podz


 • Wygraj morski zestaw - wyniki

  Wygraj morski zestaw - wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Prezentujemy wyniki naszego ostatniego konkursu sms pt. "Wygraj morski zestaw". Do zwyci�zc�w - 6 os�b, trafi� atrakcyjne nagrody - wysokiej jako�ci zestawy, m.in. przeznaczone do morskich po�ow�w. P


 • Lipcowy konkurs sms – wyniki

  Lipcowy konkurs sms – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Nowy konkurs sms, w kt�rym pytali�my Was o wagowy rekord Polski szczupaka, za nami. Czas na og�oszenie wynik�w i zaprezentowanie nazwisk szcz�liwc�w, do kt�rych trafi� atrakcyjne nagrody. Przypomnijm


 • Wygraj morski zestaw – konkurs sms

  Wygraj morski zestaw – konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Rozpoczynamy kolejn� zabaw� sms-ow�, w kt�rej jak zawsze czekaj� na Was atrakcyjne nagrody o ��cznej warto�ci oko�o 1600 z�. Tym razem s� to wysokiej jako�ci zestawy, m.in. przeznaczone do morskich po


 • Nie ma jak nocne w�dkowanie – wyniki

  Nie ma jak nocne w�dkowanie – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Jeszcze nigdy nie czytali�my tak �wietnych relacji z nocnych wypraw na ryby. Nasz ostatni konkurs pt. „Nie ma jak nocne w�dkowanie”, organizowany wsp�lnie z firm� Energizer, pokaza� jak du


 • We� udzia� w profesjonalnej wyprawie - konkurs

  We� udzia� w profesjonalnej wyprawie - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wygraj udzia� w profesjonalnej wyprawie w�dkarskiej na Wi�le pod przewodnictwem Mateusza Kalkowskiego. Zapoluj na bolenie, jazie i klenie, sandacze, szczupaki, brzany i sumy pod okiem profesjonalisty.


 • Nowy konkurs sms wedkuje.pl

  Nowy konkurs sms wedkuje.pl

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Uruchamiamy nowy konkurs sms wedkuje.pl, w kt�rym do wygrania, jak zwykle, czekaj� nas Was atrakcyjne nagrody. Aby mie� szans� na ich wygranie wystarczy wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z� (2,46 z VAT)


 • Wy�lij i wygraj – wyniki konkursu

  Wy�lij i wygraj – wyniki konkursu

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Siedmiu laureat�w naszego ostatniego konkursu sms mo�e cieszy� si� z wygranej. Dzi� bowiem fina� naszej zabawy pt. „Wy�lij i wygraj”. Do zwyci�zc�w pow�druj� atrakcyjne zestawy w�dkarskie


 • Czy jeste� za no kill? – zag�osuj

  Czy jeste� za no kill? – zag�osuj

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  S� tematy, kt�re nas – w�dkarzy szczeg�lnie interesuj�, zastanawiaj�. Z my�l� o tym uruchamiamy sondy wedkuje.pl. Od dzi� w portalu publikowa� b�dziemy pytania dotycz�ce najistotniejszych prob


 • W�dkarstwo oczami dziecka – wyniki

  W�dkarstwo oczami dziecka – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Prezentujemy nazwiska m�odych laureat�w naszego konkursu, zorganizowanego w okazji Mi�dzynarodowego Dnia Dziecka. Przypomnijmy, �e tym razem nagradzali�my prace dzieci o tematyce w�dkarskiej, wykonane


 • Nie ma jak nocne w�dkowanie – konkurs

  Nie ma jak nocne w�dkowanie – konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapewne spora cz�� z nas cho� raz skusi�a si� na nocne w�dkowanie. Magia przygody po��czonej ze spokojnym wypoczynkiem na �onie natury kusi regularnie rzesze w�dkarzy. W�a�nie dla Was – niestru


 • Wygraj udzia� w profesjonalnej wyprawie - konkurs

  Wygraj udzia� w profesjonalnej wyprawie - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wygraj udzia� w profesjonalnej wyprawie w�dkarskiej na Wi�le pod przewodnictwem Mateusza Kalkowskiego. Zapoluj na bolenie, jazie i klenie, sandacze, szczupaki, brzany i sumy pod okiem profesjonalisty.


 • Wy�lij i wygraj - konkurs sms

  Wy�lij i wygraj - konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na nowy konkurs sms. Tradycyjnie ju� na uczestnik�w rywalizacji czekaj� atrakcyjne zestawy w�dkarskie ufundowane przez sklep wedkarski.com oraz firm� Robinson. Aby mie� szans� na ich wygranie wys


 • Wakacyjny konkurs sms - fina�

  Wakacyjny konkurs sms - fina�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na rozstrzygni�cie wakacyjnego konkursu sms wedkuje.pl. Prezentujemy nazwiska pi�ciu szcz�liwc�w, do kt�rych trafi� atrakcyjne zestawy w�dkarskie ufundowane przez firm� Max Fishing Tackle. Przyp


 • Letnia batalia – tylko ze sprz�tem firmy York!

  Letnia batalia – tylko ze sprz�tem firmy York!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Na zewn�trz jest jeszcze ciemno, ale jak si� chce po�owi�, trzeba b�dzie wcze�nie wsta� z ��ka. Szybkie przygotowanie i pakowanie wcze�niej przygotowanych w�dzisk, ko�owrotk�w i masy bardziej lub mni


 • Wakacyjny konkurs sms

  Wakacyjny konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs sms wedkuje.pl. Na uczestnik�w czekaj� atrakcyjne zestawy w�dkarskie ufundowane przez firm� Max Fishing Tackle. Aby mie� szans� na ich wygranie wystarczy wys�a� sms pod numer 72


 • W�dkarstwo oczami dziecka – konkurs

  W�dkarstwo oczami dziecka – konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z okazji Mi�dzynarodowego Dnia Dziecka og�aszamy nowy konkurs wedkuje adresowany do najm�odszych. Czekamy na prace dzieci wykonane b�d� w programie graficznym, b�d� r�cznie. Temat prac to w�dkarstwo.replywr��