menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • Konkurs dla Klient�w Natural Bait

  Konkurs dla Klient�w Natural Bait

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Serdecznie zapraszamy do wzi�cia udzia�u w jesiennym konkursie firmy Natural Bait. Do wygrania b�d� cenne nagrody, g��wnie produkty z najwy�szej p�ki z serii Black Horse oraz zestaw 10 film�w jako na


 • Konkurs sms z super nagrodami – wyniki

  Konkurs sms z super nagrodami – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Prezentujemy wyniki zako�czonego w�a�nie konkursu sms z super nagrodami. Do 6 uczestnik�w naszej zabawy trafi atrakcyjny sprz�t w�dkarski. Przypomnijmy, �e aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o wys


 • Konkurs w grupie Robinson - lista nagrodzonych

  Konkurs w grupie Robinson - lista nagrodzonych

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Konkurs dla fan�w grupy Robinson na wedkuje.pl dobieg� ko�ca. Przypomnijmy, �e zgodnie z zasadami konkursu, wystarczy�o podzieli� si� z nami swoj� porad� na temat zestawu firmy Robinson dla pocz�tkuj


 • Wielki konkurs fotograficzny – wyniki

  Wielki konkurs fotograficzny – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Konkurs fotograficzny wedkuje.pl dobieg� ko�ca. Czas na og�oszenie wynik�w oraz nagrodzenie najlepszych, zdaniem redakcji, prac konkursowych. Wyb�r by� naprawd� trudny, a to ze wzgl�du nie tylko na wy


 • Konkurs sms z super nagrodami

  Konkurs sms z super nagrodami

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Jeszcze tylko do niedzieli w��cznie trwa nowy konkurs sms. Atrakcyjnym sprz�tem w�dkarskim nagrodzimy 6 uczestnik�w naszej zabawy. Przypomnijmy, �e aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy wys�a� sms po


 • Nale�ysz do grupy Robinson – we� udzia� w konkursie

  Nale�ysz do grupy Robinson – we� udzia� w konkursie

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Posiadasz sprz�t w�dkarski firmy Robinson, interesujesz si� t� mark�, lubisz j�? Je�li jeszcze nie nale�ysz do grupy Robinson na wedkuje.pl teraz masz doskona�� okazj�, aby do niej do��czy�. Og�aszamy


 • Jesienny konkurs sms rozstrzygni�ty

  Jesienny konkurs sms rozstrzygni�ty

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Kolejne 6 os�b do��czy dzi� do grona laureat�w konkurs�w sms wedkuje.pl. Jesienny konkurs w�a�nie dobieg� czas, czas wi�c przedstawi� szcz�liwych zwyci�zc�w naszej zabawy. Przypomnijmy, �e aby powal


 • Z��w nagrod� w jesiennym konkursie sms - ostatni dzie�!

  Z��w nagrod� w jesiennym konkursie sms - ostatni dzie�!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Nadchodzi jesie�, czas wi�c og�osi� konkurs sms na nowy sezon. Przygotowali�my 6 nagr�d, kt�re ju� czekaj� na zwyci�zc�w naszej zabawy. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms pod numer 72624


 • Zwyci�zcy wielkiego, wakacyjnego konkursu sms

  Zwyci�zcy wielkiego, wakacyjnego konkursu sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Ostatni, w te wakacje, konkurs sms dobieg� ko�ca. Kolejny zestaw atrakcyjnych i warto�ciowych nagr�d znalaz� nowych w�a�cicieli. Przypomnijmy, �e aby powalczy� o nagrod� wystarczy�o wys�a� sms pod num


 • Fina� wielkiego, wakacyjnego konkursu sms ju� w poniedzia�ek!

  Fina� wielkiego, wakacyjnego konkursu sms ju� w poniedzia�ek!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na kolejny, w te wakacje, konkurs sms dla naszej spo�eczno�ci. Na uczestnik�w rywalizacj� przygotowali�my kolejny zestaw atrakcyjnych i warto�ciowych nagr�d. Aby powalczy� o nagrod� wystarczy wys


 • Wakacyjny konkurs sms – nagrody rozdane

  Wakacyjny konkurs sms – nagrody rozdane

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Kolejne, 5 os�b mo�e cieszy� si� z wygranej – atrakcyjnego sprz�tu w�dkarskiego. Wszystko za spraw� zako�czonego w�a�nie wakacyjnego konkursu sms. Przypomnijmy, �e aby powalczy� o nagrod� wystar


 • Wakacyjny konkurs sms - fina� ju� w poniedzia�ek!

  Wakacyjny konkurs sms - fina� ju� w poniedzia�ek!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Dla Was, to kolejna okazja do tego, by w �atwy i szybki spos�b zdoby� atrakcyjny sprz�t w�dkarski. Konkurs trwa do 29 lipca godz. 23.59 w��cznie. Aby powalcz


 • Szcz�liwe numery w konkursie sms

  Szcz�liwe numery w konkursie sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zgodnie z zapowiedzi� og�aszamy wyniki naszego konkursu sms. Zwyci�zcy – autorzy poprawnych odpowiedzi na zadane przez nas pytanie, kt�rych numery telefon�w zosta�y wylosowane, otrzymaj� atrakcy


 • Atrakcyjne NAGRODY w nowym konkursie sms

  Atrakcyjne NAGRODY w nowym konkursie sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowym konkursie sms wedkuje.pl. Na uczestnik�w czeka 5, atrakcyjnych zestaw�w sprz�tu w�dkarskiego. Aby powalczy� o nagrod� wystarczy wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z� (2,46 z


 • Moja historia z Robinsonem – wyniki

  Moja historia z Robinsonem – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wiele interesuj�cych i inspiruj�cych historii dostarczyli�cie nam w ramach ostatniego konkursu, zorganizowanego wsp�lnie z firm� Robinson. Przypomnijmy, �e zgodnie z jego zasadami, czekali�my na tekst


 • Majowy konkurs sms - wyniki

  Majowy konkurs sms - wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dzi� Dzie� Dziecka, ale to nie jedyny pow�d do �wi�towania. Czas na og�oszenie wynik�w konkursu sms, kt�ry dla 6 os�b w�a�nie okaza� si� szcz�liwy. Prezentujemy zwyci�zc�w, do kt�rych pow�druje sprz�


 • Moja historia z Robinsonem – konkurs

  Moja historia z Robinsonem – konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Po sukcesie ostatniego konkursu na zdj�cia, zapraszamy do kolejnej zabawy w ramach grupy dyskusyjnej firmy Robinson. Tym razem pytamy Was o pierwszy nabytek firmy Robinson. Czy by�a to w�dka, ko�owro


 • Majowy konkurs sms

  Majowy konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Kontynuuj�c tradycj�, jak� sta�y si� w naszej spo�eczno�ci konkursy sms, og�aszamy now� zabaw� z atrakcyjnymi nagrodami w postaci sprz�tu w�dkarskiego. Nagradzamy 6 os�b. Aby powalczy� o nagrod� wysta


 • Wybrali�my najlepsze opisy �owisk - uwaga dyskwalifikacja!

  Wybrali�my najlepsze opisy �owisk - uwaga dyskwalifikacja!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na fina� naszego konkursu na najlepszy opis �owiska, kt�ry og�osili�my kilka tygodni temu. W trakcie zabawy zg�osili�cie w sumie 22, spe�niaj�ce wymogi regulaminu, teksty opisuj�ce znane Wam zbio


 • Wygraj sprz�t Robinsona - wyniki konkursu

  Wygraj sprz�t Robinsona - wyniki konkursu

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu 'Wygraj sprz�t Robinsona', w kt�rym nasza spo�eczno�� mog�a si� pochwali� z�owionymi przez siebie w�dkarskimi okazami. Zgodnie z zapowiedzi� wy�onili�my 4 zwyci�zc�w.Dobieg�


 • Wygraj sprz�t Dragona – wyniki konkursu

  Wygraj sprz�t Dragona – wyniki konkursu

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu sms, w kt�rym ka�dy m�g� wygra� sprz�t w�dkarski firmy Dragon. Rywalizacja trwa�a do 29 kwietnia do godziny 23.59 w��cznie. Dzi� mo�emy poda� 6 wylosowanych zwyci�skich numer


 • Pochwal si� swoim okazem i wygraj sprz�t Robinsona

  Pochwal si� swoim okazem i wygraj sprz�t Robinsona

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowym konkursie, organizowanym wsp�lnie z firm� Robinson. Je�li lubisz chwali� si� zdj�ciami swoich w�dkarskich okaz�w, to ta zabawa jest w�a�nie dla Ciebie. Nagradzamy 4 uczes


 • Opisz �owisko i zbierz nagrody - konkurs

  Opisz �owisko i zbierz nagrody - konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z przyjemno�ci� og�aszamy kolejn� edycj� konkursu na najlepszy opis �owiska, licz�c na to, �e majowa aura natchnie naszych w�dkarzy do wyj�tkowo udanych tekst�w. Jak zwykle na zwyci�zc�w czekaj� atrak


 • Wygraj sprz�t Dragona – konkurs sms

  Wygraj sprz�t Dragona – konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy konkurs sms, w kt�rym ka�dy mo�e wygra� sprz�t w�dkarski firmy Dragon. Rywalizacja potrwa do 29 kwietnia do godziny 23.59 w��cznie. Zach�camy do udzia�u w zabawie. Do niedzieli 29 kwietnia


 • Wiosenny konkurs sms – wyniki

  Wiosenny konkurs sms – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wsp�lnie z firm� Sport Fish, wy��cznym dystrybutorem marki Savage Gear w Polsce og�aszamy wyniki wiosennego konkursu sms. Pi�ciu zwyci�zc�w mo�e ju� cieszy� si� z wygranej. Przypomnijmy, �e aby mie�


 • Wiosenny konkurs sms

  Wiosenny konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wsp�lnie z firm� Sport Fish, wy��cznym dystrybutorem marki Savage Gear w Polsce, zapraszamy do udzia�u w nowym konkursie sms. Na uczestnik�w czeka wysokiej jako�ci sprz�t w�dkarski. Aby mie� szans� na


 • Wyniki konkursu sms na Dzie� W�dkarza

  Wyniki konkursu sms na Dzie� W�dkarza

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Prezentujemy wyniki konkursu sms, kt�ry og�osili�my w zwi�zku z przypadaj�cym dzi� Dniem W�dkarza. 5 os�b ju� mo�e cieszy� si� z wygranej. Przypomnijmy, �e aby mie� szans� na wygran� wystarczy�o wys�


 • Konkurs sms na Dzie� W�dkarza

  Konkurs sms na Dzie� W�dkarza

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowym konkursie sms, z okazji przypadaj�cego 19 marca Dnia W�dkarza. My r�wnie� postanowili�my przy��czy� si� do tych obchod�w i da� Wam szans� na zgarni�cie atrakcyjnych nagr�


 • W�dkuj�ce Panie – wyniki konkursu

  W�dkuj�ce Panie – wyniki konkursu

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dzi� Dzie� Kobiet – czas zatem na rozstrzygni�cie naszego konkursu na najlepsze zdj�cia prezentuj�ce w�dkarskie przygody i wyniki naszych towarzyszek �ycia. Zainteresowanie konkursem przeros�o n


 • W�dkuj�ce Panie - konkurs fotograficzny na 8 marca - zaproszenie

  W�dkuj�ce Panie - konkurs fotograficzny na 8 marca - zaproszenie

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dzie� Kobiet zbli�a si� wielkimi krokami. Nasza redakcja r�wnie� postanowi�a do��czy� do grona wszystkich kontynuuj�cych tradycj� obchod�w �wi�ta p�ci pi�knej. Zapraszamy do udzia�u w nowym konkursie


 • Nowy konkurs sms – wyniki

  Nowy konkurs sms – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki lutego konkursu sms. Przypomnijmy, �e aby mie� szans� na wygran� wystarczy�o wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z� (2,46 z VAT) z odpowiedzi� na podane ni�ej pytanie. Sze�� os�b ju� mo�e


 • Salon W�dkarstwa Rybomania - wej�ci�wki rozdane

  Salon W�dkarstwa Rybomania - wej�ci�wki rozdane

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Kolejna edycja Salonu W�dkarstwa Rybomania odb�dzie si� ju� w najbli�szy weekend w dniach 25-26 lutego na terenie Mi�dzynarodowych Targ�w Pozna�skich. Og�aszamy, i� dobieg� ko�ca konkurs, w kt�rych n


 • Shimano. Raz kupujesz – nigdy nie �a�ujesz

  Shimano. Raz kupujesz – nigdy nie �a�ujesz

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Shimano raz kupujesz – nigdy nie �a�ujesz – has�o konkursowe Aleksandra Ziemby zwyci�y�o w naszym konkursie organizowanym dla cz�onk�w grupy Shimano na wedkuje.pl. Jury konkursowe sk�adaj


 • Nowy konkurs sms

  Nowy konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowym konkursie sms. Na uczestnik�w czekaj� atrakcyjne zestawy w�dkarskie firmy Dragon. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms pod numer 72624 - 2 z� (2,46 z VAT) z o


 • Podziel si� pomys�em i wygraj ko�owrotek Catana 2500 Fb

  Podziel si� pomys�em i wygraj ko�owrotek Catana 2500 Fb

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy konkurs dla cz�onk�w grupy Shimano. Wystarczy podzieli� si� z nami pomys�em na has�o reklamowe, b�d� wierszyk na temat firmy Shimano, by mie� szans� na zdobycie ko�owrotka Shimano Catana 250


 • �wi�teczno - noworoczny konkurs sms - fina�

  �wi�teczno - noworoczny konkurs sms - fina�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  �wi�teczno - noworoczny konkurs sms dobieg� ko�ca. Czas na og�oszenie wynik�w. Mamy nadziej�, �e nagrody b�d� dla zwyci�zc�w mi�ym, gwiazdkowym prezentem, tym bardziej, i� ��czna warto�� nagr�d wynosi


 • Kulinarny konkurs wedkuje.pl - wyniki

  Kulinarny konkurs wedkuje.pl - wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na rozstrzygni�cie kulinarnego konkursu wedkuje.pl, w kt�rym dzielili�cie si� z ca�� spo�eczno�ci� Waszymi sprawdzonymi przepisami na wigilijne potrawy. Przypomnijmy, �e wystarczy�o podzieli� si�


 • Miko�ajki z Bassem – wyniki

  Miko�ajki z Bassem – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dobieg� ko�ca konkurs organizowany wsp�lnie z firm� Bass. Przez tydzie� czekali�my na Wasze opowiadania na temat nietypowych po�ow�w ryb i r�nego rodzaju niespodzianek nad wod�. Konkurs spotka� si� z


 • Kurczak nadziewany

  Kurczak nadziewany

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Sk�adniki:1 kurczak3 kwa�ne jab�ka 1 kg cebuli100g szynki 50g mielonych migda��w500 ml bulionu drobiowego150 ml �mietany 18%2 �y�ki mas�a2 �y�eczki tymiankus�l, pieprz Przygotowanie:Kurczaka natrzyj o


 • �wi�teczno – noworoczna zabawa sms

  �wi�teczno – noworoczna zabawa sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w kolejnej zabawie sms-owej. Tym razem czekaj� na Was atrakcyjne zestawy sprz�tu w�dkarskiego o ��cznej warto�ci 1,5 tys. z�. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms podreplywr��