menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • Wygraj super sprz�t - konkurs SMS z firm� Robinson!

  Wygraj super sprz�t - konkurs SMS z firm� Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Robinson. Aby mie� szans� na wygran�, wystarczy wys�a� sms pod numer 7


 • Bilety na Rybomani� 2014 - wyniki konkursu!

  Bilety na Rybomani� 2014 - wyniki konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu Bilety na Rybomani� 2014 Od najwa�niejszego w�dkarskiego wydarzenia w naszym kraju, dziel� nas niespe�na dwa tygodnie. Zapewne wielu z Was wybiera si� na tegoroczne Pozna�ski


 • YORK i moja przygoda z w�dkarstwem - wyniki konkursu!

  YORK i moja przygoda z w�dkarstwem - wyniki konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Publikujemy wyniki konkursu fotograficznego dla u�ytkownik�w grupy fan�w firmy York. Tematem przewodnim konkursu by� - York i moja przygoda z w�dkarstwem. Ka�dy bior�cy udzia� w konkursie m�g� pr


 • Wymarzony prezent na �wi�ta - wyniki konkursu!

  Wymarzony prezent na �wi�ta - wyniki konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Przyszed� czas og�osi� wyniki �wi�tecznego konkursu z firm� Shimano. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o w kilku zdaniach opisa� sw�j wymarzony, w�dkarski prezent na �wi�ta. Je�li jeste� fan


 • Wyniki �wi�tecznego konkursu kulinarnego!

  Wyniki �wi�tecznego konkursu kulinarnego!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Przyszed� czas aby og�osi� wyniki �wi�tecznego konkursu kulinarnego. Aby wygra� jedn� z trzech nagr�d wystarczy�o zg�osi� w formie felietonu sw�j�autorski przepis�na ryb� s�odkowodn� lub s�onowodn�. A


 • Wymarzony prezent na �wi�ta - konkurs!

  Wymarzony prezent na �wi�ta - konkurs!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do �wi�t nie zosta�o ju� wiele czasu dla tego te� zapraszamy Was na �wi�teczny konkurs z firm� Shimano. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy w kilku zdaniach opisa� sw�j wymarzony, w�dkarski prezent


 • Wyniki miko�ajkowego konkursu SMS!

  Wyniki miko�ajkowego konkursu SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki miko�ajkowego konkursu sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czeka�y atrakcyjne nagrody – tym razem marki Robinson. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy�o wys�a� sms pod nume


 • YORK i moja przygoda z w�dkarstwem - konkurs!

  YORK i moja przygoda z w�dkarstwem - konkurs!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do wzi�cia udzia�u w konkursie fotograficznym dla u�ytkownik�w grupy fan�w firmy York. Tematem przewodnim konkursu jest - York i moja przygoda z w�dkarstwem. Ka�dy bior�cy udzia� w konkursi


 • Wyniki konkursu fotograficznego z firm� Daiwa!

  Wyniki konkursu fotograficznego z firm� Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu fotograficznego z firm� Daiwa. Zg�oszone zdj�cia by�y oceniane w trzech kategoriach: najciekawsze zdj�cie z wyeksponowanym sprz�tem firmy Daiwa, naj�adniej zaprezen


 • �wi�teczny konkurs kulinarny!

  �wi�teczny konkurs kulinarny!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  �wi�ta za pasem wi�c przyszed� czas aby mogli si� wykaza� nasi portalowi mi�o�nicy gotowania. W zwi�zku z tym og�aszamy �wi�teczny konkurs kulinarny! Aby wygra� jedn� z trzech nagr�d wystarczy zg�osi�


 • Wyniki konkursu z firm� Energizer!

  Wyniki konkursu z firm� Energizer!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu z firm� Energizer! Aby da� sobie szans� na wygran� rewelacyjnej latarki firmy Energizer lub zestawu baterii, wystarczy�o w kilku zdaniach opisa�jak zacz��e� swoj� przygod� z


 • Wyniki konkursu z firm� Normark

  Wyniki konkursu z firm� Normark

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu fotograficznego z firm� Normark. Do konkursu mo�na by�o zg�osi� zdj�cia zar�wno Was i Waszych trofe�w z ciekawie wyeksponowanym sprz�tem w�dkarskim, jak


 • Konkurs dla cz�onk�w grupy Robinson!

  Konkurs dla cz�onk�w grupy Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs z firm� Robinson! Aby da� sobie szans� na wygran� ko�owrotka Robinson JASPER 256 lub zestawu nowych, niezwykle �ownych przyn�t silikonowych, wystarczy w kilku zdaniach


 • Wyniki konkursu z firm� Dragon!

  Wyniki konkursu z firm� Dragon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Dragon. Do zdobycia by� ko�owrotek Dragon Enigma FD 530i. Aby wygra� ko�owrotek wystarczy�o popisa� si� kreatywno�ci� i podzieli� si� z nami


 • Miko�ajkowy konkurs SMS!

  Miko�ajkowy konkurs SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Robinson. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms pod numer 72


 • Bloger roku 2013 - lista nadal otwarta!

  Bloger roku 2013 - lista nadal otwarta!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Uwaga! To ostatnia chwila aby kogo� zg�osi� lub dopisa� si� na list�. Dzi�kujemy za Wasze zainteresowanie i tak liczne zg�oszenia blog�w. W obecnej chwili nie odbywa si� jeszcze g�osowanie. Zasad


 • Przygoda z w�dkowaniem - konkurs Energizer!

  Przygoda z w�dkowaniem - konkurs Energizer!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs z firm� Energizer! Aby da� sobie szans� na wygran� rewelacyjnej latarki firmy Energizer lub zestawu baterii, wystarczy w kilku zdaniach opisa�jak zacz��e� swoj� przygod� z w�dk


 • W�dkowanie i ja - wyniki konkursu Energizer

  W�dkowanie i ja - wyniki konkursu Energizer

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu z firm� Energizer! Aby da� sobie szans� na wygran� rewelacyjnej latarki firmy Energizer, wystarczy�o w kilku zdaniach opisa�czym jest dla Was czas sp�dzony na w�dkowaniu.�Te


 • Wygraj ko�owrotek Dragon Enigma FD 530i!

  Wygraj ko�owrotek Dragon Enigma FD 530i!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy konkurs dla cz�onk�w grupy Dragon. Do zdobycia ko�owrotek Dragon Enigma FD 530i. Jak to zrobi� ? Wystarczy popisa� si� kreatywno�ci� i podzieli� si� z nami pomys�em na ha


 • Konkurs fotograficzny z zaprzyja�nion� firm� Daiwa!

  Konkurs fotograficzny z zaprzyja�nion� firm� Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wszystkich entuzjast�w w�dkarstwa i fotografii b�d�cych cz�onkami grupy Daiwa, zapraszamy na konkurs fotograficzny! Zg�oszone zdj�cia b�d� oceniane w trzech kategoriach: najciekawsze zd


 • W�dkowanie i ja - konkurs Energizer

  W�dkowanie i ja - konkurs Energizer

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy nowy konkurs z firm� Energizer! Aby da� sobie szans� na wygran� rewelacyjnej latarki firmy Energizer, wystarczy w kilku zdaniach opisa�czym jest dla Ciebie czas sp�dzony na w�dkowaniu?�Teks


 • Konkurs fotograficzny z firm� Normark!

  Konkurs fotograficzny z firm� Normark!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy Was do udzia�u w konkursie fotograficznym firmy Normark! Do konkursu mo�ecie zg�osi� zdj�cia zar�wno Was i Waszych trofe�w z ciekawie wyeksponowanym sprz�tem w�dk


 • Wyniki konkursu dla grupy KR-FISHING!

  Wyniki konkursu dla grupy KR-FISHING!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki pierwszego �konkurs dla u�ytkownik�w grupy KR-FISHING! aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy�o umie�ci� na swoim blogu, wpis w formie porady dotycz�cej �owienia jesiennych drapie�ni


 • Wyniki Konkursu z Firm� Spinmad

  Wyniki Konkursu z Firm� Spinmad

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu fotograficznego z firm� Spinmad. Aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy�o zg�osi� linki do swoich zdj�� umieszczonych w galerii u�ytkownika, w komentarzach pod tekstem konku


 • Wyniki konkursu sms dla spinningist�w!

  Wyniki konkursu sms dla spinningist�w!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do dotychczasowej listy laureat�w konkurs�w sms na wedkuje.pl do��czaj� dzi� kolejne osoby. Czas na og�oszenie wynik�w ostatniej rywalizacji, w kt�rej nagradzamy 6 os�b. Przypomnijmy, �e aby mie� szan


 • Wyniki ekstremalnego konkursu z Energizer!

  Wyniki ekstremalnego konkursu z Energizer!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki ekstremalnego konkursu z firm� Energizer! Aby da� sobie szans� na wygran� rewelacyjnej latarki firmy Energizer, wystarczy�o w kilku zdaniach opisa� najbardziej ekstremaln� sytuacj�, j


 • Ekstremalny konkurs z Energizer!

  Ekstremalny konkurs z Energizer!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy ekstremalny konkurs z firm� Energizer! Aby da� sobie szans� na wygran� rewelacyjnej latarki firmy Energizer, wystarczy w kilku zdaniach opisa� najbardziej ekstremaln� sytuacj�, jaka spotka�a


 • Wyniki konkursu z firm� Daiwa!

  Wyniki konkursu z firm� Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z wielu ciekawych konkursowych tekst�w, wy�onili�my pi�� najlepszych. Zapraszamy do zapoznania si� z wynikami konkursu. Przy


 • Aplikacja wedkuje.pl - wyniki konkursu!

  Aplikacja wedkuje.pl - wyniki konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Przyszed� czas na og�oszenie wynik�w konkursu dla u�ytkownik�w aplikacji wedkuje.pl. Wy�onienie zwyci�zc�w nie by�o prostym zadaniem. W czasie trwania konkursu pojawi�o si� wiele niezwykle ciekawych w


 • Konkurs SMS dla spinningist�w!

  Konkurs SMS dla spinningist�w!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Robinson. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms pod numer 72


 • Konkurs z firm� Spinmad!

  Konkurs z firm� Spinmad!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wraz z pocz�tkiem jesieni, zaczyna si� sezon w�dkarski dla prawdziwych spinningist�w. Dla tego te�, og�aszamy konkurs fotograficzny z firm� Spinmad. Aby wzi�� udzia� w konkursie, nale�y zg�osi� linki


 • Konkurs dla grupy KR-FISHING!

  Konkurs dla grupy KR-FISHING!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy pierwszy konkurs dla u�ytkownik�w grupy KR-FISHING! aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy umie�ci� na swoim blogu, wpis w formie porady dotycz�cej �owienia jesiennych drapie�nik�w metod� s


 • Wyniki Konkursu dla Grupy Mistrall!

  Wyniki Konkursu dla Grupy Mistrall!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla  u�ytkownik�w grupy Mistrall. Aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy�o wymy�li� kr�tkie has�o reklamuj�ce i promuj�ce sprz�t firmy Mistrall i zamie�ci� je w formie


 • Wyniki konkurs z okazji 10000 lajk�w!

  Wyniki konkurs z okazji 10000 lajk�w!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Nadszed� czas og�osi� wyniki�konkurs z okazji 10000 lajk�w na Facebooku. Przypominamy, �e aby�wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o doda� zdj�cie konkursowe do swojej galerii na profilu na wedkuje.pl,


 • Loteria firmy Quick Bait

  Loteria firmy Quick Bait

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z okazji wprowadzenie na rynek naszej nowej przyn�ty, organizujemy loteri� otwart� dla wszystkich. Nagrodami w loterii b�d� zestawy niezwykle �ownych przyn�t spinningowych. Nasze wabiki powinny zaspok


 • Konkurs dla u�ytkownik�w aplikacji wedkuje.pl!

  Konkurs dla u�ytkownik�w aplikacji wedkuje.pl!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Ca�kiem niedawno mia�a premier� pierwsza w Polsce, interaktywna, w�dkarska aplikacja wedkuje.pl. W zwi�zku z tym wydarzeniem, mamy przyjemno�� og�osi�, konkurs na najciekawszy wpis ze zdj�ciem, przes�


 • Konkurs dla Grupy Mistrall!

  Konkurs dla Grupy Mistrall!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Posiadasz sprz�t w�dkarski firmy Mistrall, interesujesz si� t� mark�, lubisz j�? Je�li jeszcze nie nale�ysz do grupy Mistrall na wedkuje.pl teraz masz doskona�� okazj�, aby do niej do��czy�. Og�aszamy


 • Wakacyjna przygoda - konkurs Daiwa!

  Wakacyjna przygoda - konkurs Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Nieuchronnie zbli�a si� koniec wakacji. Wi�kszo�� z Was podczas letniego wypoczynku, prze�y�o wiele emocjonuj�cych w�dkarskich przyg�d. Teraz jest �wietny pretekst aby podzieli� si� swoimi prze�yciami


 • Wyniki 3 edycji konkursu Grauvell Fishing!

  Wyniki 3 edycji konkursu Grauvell Fishing!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Znamy ju� zwyci�zc� �trzeciej ods�ony konkursu z Grauvell Fishing Przypominamy, �e aby�wzi�� udzia� w zabawie�nale�a�o wymy�li� kr�tkie i ciekawe has�o promuj�ce jeden z modeli ko�owrotk�w firmy�Grauv


 • Ostatni dzie� konkursu z Grauvell Fishing!

  Ostatni dzie� konkursu z Grauvell Fishing!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na trzeci� ods�on� konkursu z firm��Grauvell Fishing. Aby wzi�� udzia� w zabawie nale�y wymy�li� kr�tkie i ciekawe has�o promuj�ce jeden z modeli ko�owrotk�w firmy�Grauvell Fishing.�Nagrod�replywr��