menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • Konkurs dla u�ytkownik�w grupy firmy Daiwa!

  Konkurs dla u�ytkownik�w grupy firmy Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy Was do wzi�cia udzia�u w zabawie na forum grupy firmy Daiwa. Wystarczy wymy�li� has�o promuj�ce plecionk� CORASTRONG 8-Braid i zgarn�� zestaw upomink�w od firmy Daiwa. Pierwszy kr


 • Gor�cy konkurs SMS!

  Gor�cy konkurs SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Temperatura za oknem skoczy�a do g�ry. Nic tylko ruszy� nad wod� z w�dkami i zaszy� si� w cieniu. Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms, w kt�rej mo�ecie wygra� mi�dzy innymi sprz�t firmy Jaxon pr


 • Wybory Blogera II kwarta�u!

  Wybory Blogera II kwarta�u!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Je�li masz na koncie minimum 6 wpis�w (teksty napisane i zamieszczone na blogu w roku 2014), mo�esz jeszcze zg�osi� swoj� kandydatur� w komentarzach poni�ej tekstu! Na wasze zg�oszenia czekamy do 15 l


 • Wyniki Konkursu z aplikacj� wedkuje.pl!

  Wyniki Konkursu z aplikacj� wedkuje.pl!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Aplikacja w�dkarska Wedkuje.pl pozwala na �atw� komunikacj� mi�dzy w�dkarzami na �owiskach. Nasze nowatorskie oprogramowanie ma ju� obecnie prawie 8000 u�ytkownik�w! Za po�rednic


 • Wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Savage Gear

  Wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Savage Gear

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Savage Gear. Aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy poleci� jednym zdaniem sprz�t firmy Savage Gear. Oceniane b�dzie wasza pomys�


 • Wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Jaxon

  Wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Jaxon

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o napisa� kr�tk� recept� na w�dkarski sukces, z udzia�em sprz�tu w�dkarskiego firmy Jaxon. Oceniali�my wasz�p


 • Skomponuj zan�t� i wygraj nawet 12 kilogram�w zan�ty!

  Skomponuj zan�t� i wygraj nawet 12 kilogram�w zan�ty!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czujesz si� w w�dkarskiej kuchni jak szef Amaro w Hell"s Kitchen? Bez problemu komponujesz smaki i dobierasz zapachy pod gusta ryb? Je�li tak, to we� udzia� w konkursie z firm� Dragon! Jedyne co nale�


 • Konkurs dla fan�w firmy Savage Gear!

  Konkurs dla fan�w firmy Savage Gear!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy Savage Gear. Aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy poleci� jednym zdaniem sprz�t firmy Savage Gear. Oceniane b�dzie wasza pomys�owo�


 • Wyniki drapie�nego konkursu SMS!

  Wyniki drapie�nego konkursu SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki drapie�nego konkursu sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czeka�y atrakcyjne nagrody – tym razem marki Jaxon i Cormoran. Aby mie� szans� na wygran�, wystarczy�o wys�a� sms p


 • Konkurs dla cz�onk�w grupy Jaxon!

  Konkurs dla cz�onk�w grupy Jaxon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy napisa� kr�tk� recept� na w�dkarski sukces, z udzia�em sprz�tu w�dkarskiego firmy Jaxon. Oceniane b�dzie wasza po


 • Wyniki konkursu z firm� Mikado!

  Wyniki konkursu z firm� Mikado!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy firmy Mikado. Aby wzi�� udzia� w zabawie wystarczy�o wymy�li� has�o promuj�ce sprz�t w�dkarski firmy Mikado i zgarn�� jedn� z czterdziestu plecionek. Dzi�k


 • Drapie�ny konkurs SMS!

  Drapie�ny konkurs SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Jaxon i Cormoran. Aby mie� szans� na wygran�, wystarczy wys�a� sms pod


 • Konkurs z aplikacj� wedkuje.pl!

  Konkurs z aplikacj� wedkuje.pl!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy pierwszy konkurs na najciekawsze wpisy dokonywane za pomoc� urz�dze� mobilnych za po�rednictwem naszej w�dkarskiej aplikacji wedkuje.pl! Aplikacja w�dkarska Wedkuje.pl pozwala na �


 • Oficjalna grupa Firmy Mikado na wedkuje.pl + konkurs!

  Oficjalna grupa Firmy Mikado na wedkuje.pl + konkurs!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy wszystkich u�ytkownik�w portalu wedkuje.pl na oficjaln� stron� grupy firmy Mikado. Dzi�ki przyst�pieniu do grupy fan�w w�dek, ko�owrotk�w, oraz pozosta�ego sprz�tu produkowanego przez firm�


 • Na szczupaki z Daiwa Cormoran - wyniki konkursu!

  Na szczupaki z Daiwa Cormoran - wyniki konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Aby wzi�� udzia� w zabawie, wystarczy�o napisa� kr�tk� porad� na temat �owienia szczupak�w. W poradach musia�y by� wymienione elementy sprz�tu firmy Daiwa lub Cormoran na kt�re �owicie. Tekst nale�a�o


 • Na szczupaki z Daiwa Cormoran - konkurs!

  Na szczupaki z Daiwa Cormoran - konkurs!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Przed nami maj�wka, wyczekiwany i nieoficjalny pocz�tek sezonu dla wi�kszo�ci w�dkarzy. W zwi�zku z tym wydarzeniem, zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy Daiwa - Cormoran. Aby wzi�� udzia� w zabaw


 • Maj�wka z Jaxonem - wyniki konkursu!

  Maj�wka z Jaxonem - wyniki konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o napisa� w kilku zdaniach recept� na udan� maj�wk� w�dkarsk�. Oceniane by�y wasza pomys�owo�� i kreatywno��.


 • Wyniki konkursu SMS z firm� Robinson

  Wyniki konkursu SMS z firm� Robinson

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Znamy wyniki ostatniego konkursu SMS sponsorowanego przez firm� Robinson. Do szcz�liwc�w pow�druj� zestawy sprz�tu spinngowego oraz morskiego a tak�e w�dkarskie gad�ety i ksi��ki. Przypomnijmy, �e ab


 • Wyniki konkurs z firm� Quantum!

  Wyniki konkurs z firm� Quantum!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkurs z firm� 


 • Wyniki Konkursu dla cz�onk�w grupy firmy DAM!

  Wyniki Konkursu dla cz�onk�w grupy firmy DAM!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy DAM. Aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy� opisa� w kilku zdaniach jakie ryby i w jaki spos�b mo�na �owi� na b�ystki obrotowe. Oceniane by�y wasza pomys


 • Maj�wka z Jaxonem - konkurs!

  Maj�wka z Jaxonem - konkurs!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy napisa� w kilku zdaniach recept� na udan� maj�wk� w�dkarsk�. Oceniane b�dzie wasza pomys�owo�� i kreatywno��.&nbs


 • Wygraj wycieczk� do Szwecji - konkurs z firm� PROS!

  Wygraj wycieczk� do Szwecji - konkurs z firm� PROS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Takiego konkursu jeszcze nie by�o! Og�aszamy zabaw� z firm� PROS, w kt�rej mo�na wygra� w�dkarsk� wycieczk� do Szwecji nad Szkiery Gryt/Valdemarsvik z przewodnikiem Robertem Taszarkiem! >>&


 • Wygraj z Robinsonem - konkurs SMS!

  Wygraj z Robinsonem - konkurs SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Robinson. Aby mie� szans� na wygran�, wystarczy wys�a� sms pod numer 7


 • Konkurs z firm� Quantum!

  Konkurs z firm� Quantum!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs z firm� Quantum. . Aby wzi�� udzia� w zabawie wystarczy opisa� w kilku zdaniach jakim sprz�tem firmy Quantum chcieliby�cie �owi�.  Wpis z ciekawymi argumentami, dotycz�cy ko


 • Konkurs z okazji Dnia W�dkarza z firm� Mistrall - wyniki!

  Konkurs z okazji Dnia W�dkarza z firm� Mistrall - wyniki!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki z okazji Dnia W�dkarza z firm� Mistrall. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o napisa� czego �yczycie sobie i innym w Dniu W�dkarza. Autorzy trzech najciekawszych wpis�w otrzymuj�


 • Wygraj kalosze Eva Camminare Angler - wyniki konkursu!

  Wygraj kalosze Eva Camminare Angler - wyniki konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu z firm� Camminare. Do wygrania by�y wygodne i ciep�e kalosze Angler. Aby wzi�� udzia� w zabawie wystarczy�o wymy�li� has�o reklamuj�ce kalosze firmy Camminare i zam


 • Sp�awiki Tim Skrzetuski - wyniki konkursu

  Sp�awiki Tim Skrzetuski - wyniki konkursu

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas na og�oszenie wynik�w konkursu, do kt�rego nagrody ufundowa�a firma Tim Skrzetuski. Aby wzi�� udzia� w zabawie wystarczy�o wymy�li� has�o reklamuj�ce sp�awki Tim Skrzetuski!


 • Wyniki konkursu SMS z firm� Jaxon!

  Wyniki konkursu SMS z firm� Jaxon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do dotychczasowej listy laureat�w konkurs�w sms na wedkuje.pl do��czaj� dzi� kolejne osoby. Czas na og�oszenie wynik�w ostatniej rywalizacji, w kt�rej nagradzamy 5 os�b. Przypomnijmy, �e aby mie� szan


 • Konkurs dla cz�onk�w grupy firmy DAM!

  Konkurs dla cz�onk�w grupy firmy DAM!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy DAM. Aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy opisa� w kilku zdaniach jakie ryby i w jaki spos�b mo�na �owi� na b�ystki obrotowe. Oceniane b�dzie wasza pomys�ow


 • Wyniki Konkursu dla cz�onk�w grupy Jaxon!

  Wyniki Konkursu dla cz�onk�w grupy Jaxon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy�o wymy�li� chwytliwe has�o reklamuj�ce firm� Jaxon. Oceniana by�a wasza pomys�owo�� i kreatywno��. Aby wzi��


 • Cechy ko�owrotka idealnego - wyniki konkursu z firm� Daiwa!

  Cechy ko�owrotka idealnego - wyniki konkursu z firm� Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki zabawy z firm� Daiwa. Przypominamy, �e aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy�o w kilku zdaniach opisa� najwa�niejsze cechy, kt�re powinien wed�ug was posiada� ko�owrotek idealny. Po


 • Konkurs z okazji Dnia W�dkarza dla u�ytkownik�w grupy Mistrall!

  Konkurs z okazji Dnia W�dkarza dla u�ytkownik�w grupy Mistrall!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dzisiaj Dzie� W�dkarza! W�asnie z tej okazji mamy przyjemno�� zaprosi� Was na konkurs dla cz�onk�w grupy Mistrall. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy napisa� czego �yczycie sobie i innym w Dniu W�


 • Wygraj kalosze Eva Camminare Angler!

  Wygraj kalosze Eva Camminare Angler!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs z firm� Camminare. Do wygrania s� wygodne i ciep�e kalosze Angler. Aby wzi�� udzia� w zabawie wystarczy wymy�li� has�o reklamuj�ce kalosze firmy Camminare i zamie�ci� j


 • Konkurs SMS z firm� Jaxon!

  Konkurs SMS z firm� Jaxon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Jaxon. Aby mie� szans� na wygran�, wystarczy wys�a� sms pod numer 7262


 • Archipelag Gryt Valdemarsvik - wycieczka dla blogera roku 2013!

  Archipelag Gryt Valdemarsvik - wycieczka dla blogera roku 2013!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Warto pisa� na wedkuje.pl! Krzysztof Kloc alias Ryukon1975  ju� za kilka miesi�cy wyruszy na trwaj�c� tydzie�, w�dkarsk� wycieczk� do Szwecji, kt�r� wygra� w wyborach na Blogera Roku 2013. P


 • Konkurs dla cz�onk�w grupy Jaxon. Wymy�l has�o reklamowe i wygraj!

  Konkurs dla cz�onk�w grupy Jaxon. Wymy�l has�o reklamowe i wygraj!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na konkurs dla cz�onk�w grupy Jaxon. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy wymy�li� chwytliwe has�o reklamuj�ce firm� Jaxon. Oceniane b�dzie wasza pomys�owo�� i kreatywno��. Je�li jes


 • Wyniki konkursu SMS z firm� Robinson!

  Wyniki konkursu SMS z firm� Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do dotychczasowej listy laureat�w konkurs�w sms na wedkuje.pl do��czaj� dzi� kolejne osoby. Czas na og�oszenie wynik�w ostatniej rywalizacji, w kt�rej nagradzamy 5 os�b. Przypomnijmy,


 • Cechy ko�owrotka idealnego - konkurs dla grupy firmy Daiwa

  Cechy ko�owrotka idealnego - konkurs dla grupy firmy Daiwa

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Ko�owrotek jest integraln� i bardzo wa�n� cz�ci� zestawu w�dkarskiego. Teraz wyobra�cie sobie ko�owrotek idealny. W�a�nie to zagadnienie stanowi temat nowego konkursu dla cz�onk�w grupy Daiwa. J


 • Bloger roku 2014!

  Bloger roku 2014!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wszystkim naszym autorom, kt�rzy publikuj� swoje teksty na portalu wedkuje.pl przypominamy, �e trwaj� wybory Bloger roku 2014. Tak jak zapowiadali�my na pocz�tku roku, mo�na ju� zg�asza� swoj� ka


 • Wygraj super sprz�t - konkurs SMS z firm� Robinson!

  Wygraj super sprz�t - konkurs SMS z firm� Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Robinson. Aby mie� szans� na wygran�, wystarczy wys�a� sms pod numer 7replywr��