menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Zawody Sp�awikowe - Bez Zan�towe 2023. Wyniki.

  Zawody Sp�awikowe - Bez Zan�towe 2023. Wyniki.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam cz�onk�w ko�a Mi�tus Koszalin. Podajemy ko�cowe wyniki zawod�w w�dkarskich Lato-2023 sp�awikowych bez zan�ty. Zawody zosta�y rozegrane w dniu 13.08.2023 roku. Miejscem rozegrania zawod�w by


 • Stay fresh

  Stay fresh

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Masz dom z ogrodem, albo dzia�k�? Zatem mo�esz kupi� sobie basen. Tak, wiemy, �e chcia�by� go mie�. Powiadasz, �e jest ju� sierpie�, wi�c nie op�aca Ci si� go kupowa�


 • Puchar Prezesa ko�a Perkoz 13.08.2023.

  Puchar Prezesa ko�a Perkoz 13.08.2023.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 13.08.2023 r. Na �owisku specjalnym Bachury odby�y si� zawody w�dkarskie o puchar Prezesa ko�a Perkoz. W zawodach bra�o udzia� 41 w�dkarzy .2 w�dki- metoda dowolna.Wyniki: 1. Jan Bielawski


 • Pogrzeb Waldemara Wyszomirskiego.

  Pogrzeb Waldemara Wyszomirskiego.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Informujemy, �e uroczysto�ci pogrzebowe �p. Waldemara WYSZOMIRSKIEGO odb�d� si� w dniu 17.08.2023 r. (czwartek) o godz.13.30  w Kaplicy G��wnej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.ZARZ�D KO�A BI


 • Relacja z Zawod�w Sp�awikowych 12.08.23

  Relacja z Zawod�w Sp�awikowych 12.08.23

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 12.08.23 r. na �owisku Wyspa w Rosnowie zosta�y rozegrane zawody sp�awikowe o Puchar Prezesa ko�a nr 26 Energetyk. W zawodach wzi�o udzia� 29 zawodnik�w z r�nych k� okr�gu Koszali�skiego. Ry


 • Nekrolog-zmar� Roman Kisiel .

  Nekrolog-zmar� Roman Kisiel .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dnia 12.08.2023 zmar� nasz nieod�a�owany kolega i d�ugoletni cz�onek ko�a Mi�tus Koszalin �p. ROMAN KISIEL. Ceremonia pogrzebowa odb�dzie si� w dniu 16.08.2023 roku na Cmentarzu Komunalnym w Koszalini


 • Wyniki zawod�w z 23.07.2023 Bachmaty

  Wyniki zawod�w z 23.07.2023 Bachmaty

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 23.07.2023 w Dubiczach Cerkiewnych odby�y si� towarzyskie zawody sp�awikowe.W spotkaniu bra�o udzia� 43 w�dkarzy.Wyniki :  1. �ukasz Siekan - 2645 pk.          &nb


 • Wyniki zawod�w z 08-09.07.2023 o Puchar Dyrektora Firmy ,,FORTE

  Wyniki zawod�w z 08-09.07.2023 o Puchar Dyrektora Firmy ,,FORTE

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  w dniach 08-09.07.2023 r. Na rzece Bug przed Mielnikiem odby�y si� zawody w�dkarskie o puchar dyrektora firmy FORTE w Hajn�wce .W zawodach wzi�o udzia� 19 w�dkarzy.Wyniki: 1. Grzegorz �ukaszuk 


 • Wyniki zawod�w z dnia 25.06.2023 o Puchar Przewodnicz�cego OPZZ przy ,,FORTE

  Wyniki zawod�w z dnia 25.06.2023 o Puchar Przewodnicz�cego OPZZ przy ,,FORTE

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 25.06.2023 r. Odby�y si� zawody o puchar przewodnicz�cego OPZZ przy zak�adach firmy ,,FORTE" W Hajn�wce.Na zalewie w Dubiczach Cerkiewnych startowa�o 45 w�dkarzy.Oto wyniki:  1. �ukasz Sieka


 • Wyniki zawod�w spinningowych 04.06.2023 r. Siemian�wka.

  Wyniki zawod�w spinningowych 04.06.2023 r. Siemian�wka.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W zawodach spinningowych wzi�o udzia� 19 spinningist�w .Wyniki . 1. Kamil Charkiewicz - ryba Bole� 69,5 cm. + Sum 108 cm.            2. Jaros�aw Ja�czuk   - ry


 •  Wyniki zawod�w gruntowych z dnia 21.05.2023 r.

  Wyniki zawod�w gruntowych z dnia 21.05.2023 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W zawodach gruntowych na Starym Dworze wzi�o udzia� 40 zawodnik�w.Oto wyniki.1.Piotr Bortnik   - 5730 pk.                2. Andrzej Gawryluk - 3770 p


 • Wyniki zawod�w gruntowych z dnia 29.04.2023 r.

  Wyniki zawod�w gruntowych z dnia 29.04.2023 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W zawodach gruntowych na zbiorniku Siemian�wka ( Stary Dw�r) dnia 29.04.2023 wzi�o udzia� 45 zawodnik�w. Oto wyniki 1.Marek Siekan -    3.925   pk.       


 • Puchar W�jta Gminy Bartniczka dnia 20.08.2023-zaproszenie .

  Puchar W�jta Gminy Bartniczka dnia 20.08.2023-zaproszenie .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Gr��awy zaprasza wszystkich swoich cz�onk�w na Zawody o Puchar W�


 • �egnaj Kolego

  �egnaj Kolego

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

      Z przykro�ci� zawiadamiamy �e dnia09.08.2023 odszed� na wieczn� wart� po d�ugiej i ci�kiejchorobie nasz Kolega, wieloletni cz�onek Zarz�du naszego ko�aTadeusz Goc�. Po�egnanie odb


 • Zawody Ko�a Oko� Goleni�w - 27.08.23.

  Zawody Ko�a Oko� Goleni�w - 27.08.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d PZW Ko�a Nr 14 Oko� w Goleniowie informuje zainteresowanych w�dkarstwem sp�awikowym, �e 27&n


 • Zawody Spinningowe o Puchar Burmistrza Ursynowa 3.09.2023

  Zawody Spinningowe o Puchar Burmistrza Ursynowa 3.09.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Zmiany organizacyjne z okazji obchod�w 50 lecia ko�a

  Zmiany organizacyjne z okazji obchod�w 50 lecia ko�a

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zawiadamiamy, �e w zwi�zku z zawodami oraz imprezami towarzysz�cymi z okazji obchod�w 50 lecia naszego ko�a w dniu 19.08.2023 nie ma mo�liwo�ci biwakowania, parkowania samochod�w na polanie oraz w�dko


 • Zawody gruntowe ko�a Perkoz 19.08.2023 r.

  Zawody gruntowe ko�a Perkoz 19.08.2023 r.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zawody gruntowe ko�a Perkoz Siemian�wka Stary Dw�r 19.08.2023 Liczba miejsc ograniczona, decyduje data zapisu.Zapisy u sekretarza ko�a Tel. 797 761 268 do dnia 17.08.2023 r.1.Zbi�rka 7:00-losowan


 • Sp�awik Bez Zan�ty-Lato 2023

  Sp�awik Bez Zan�ty-Lato 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Witam, zapraszamy w�dkarzy ko�a Mi�tus Koszalin na zawody w�dkarskie sp�awikowe bez zan�towe. Zawody zostan� rozegrane w dniu 13.08.2023 roku. Miejscem zawod�w b�dzie �owisko Kana� Energetyc


 • Zapraszamy dzieci na zawody w�dkarskie Weso�a Rybka .

  Zapraszamy dzieci na zawody w�dkarskie Weso�a Rybka .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zapraszamy dzieci na zawody w�dkarskie pod nazw�: „WESO�A RYBKA", kt�re odb�d� si� 27 sierpnia 2023 roku . Na zawody zapraszamy dzieci w wieku od 5 do lat 14. 


 • Zawody nocne Method Feeder- Chorzewa 12-13.08.2023.

  Zawody nocne Method Feeder- Chorzewa 12-13.08.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zapraszamy w�dkarzy Ko�a PZW LIN w J�drzejowie na zawody nocne "Method Feeder", kt�re odb�d� si� w dn. 12/13.08.2023r na Zbiorniku II (du�ym) w Chorzewie.Zbi�rka o godz. 17.30 sobota, zako�czenie godz


 • Puchary z okazji XXIII Dni Gminy Cekcyn

  Puchary z okazji XXIII Dni Gminy Cekcyn

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 06.08.23r. z okazji XXIII Dni Gminy Cekcyn na j. Wielkim Cekcy�skim zosta�y rozegrane zawody w�dkarskie w kategorii doro�li i dzieci. W zawodach wzi�o udzia� 7 os�b doros�ych, natomiast w katego


 • Leszcze i liny na skis�e przyn�ty.

  Leszcze i liny na skis�e przyn�ty.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzisiejszy wypad mo�na okre�li� jako skis�y- bia�e skis�e mas�o go zdominowa�o.Pomimo �e rybek tego dnia nie by�o du�e a wr�cz ma�o ma�ych ale zbiornik Rog�w jak zawsze nie zawi�d� i dam nam kilka god


 • Wyniki zawod�w w�dkarskich - spininng, grunt .

  Wyniki zawod�w w�dkarskich - spininng, grunt .

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam cz�onk�w ko�a Mi�tus Koszalin. Podajemy wyniki ko�cowe zawod�w rozegranych w dniu 09.07.2023 na �owisku Ostrowiec - spininng i rozegranych w dniu23.07.2023 na �owisku Cetu� - gruntowe. W zawodac


 • Puchar Prezesa Ko�a Perkoz na �owisku Bachury 13.08.2023.

  Puchar Prezesa Ko�a Perkoz na �owisku Bachury 13.08.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zawody ko�a Perkoz o puchar prezesa ko�a w dniu 13.08.2023 na �owisku specjalnym Bachury.1. Zapisy u sekretarza ko�a tel.797 761 268 do dnia 08.08.2023 -wpisowe 18 z� od w�dkarza.2. Zbi�rka o godz.8:1


 • Puchar Lata 20.08.2023 .

  Puchar Lata 20.08.2023 .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Ko�o Kolumna zap


 • Zmar� Waldemar Wyszomirski Prezes ko�a Big Fish.

  Zmar� Waldemar Wyszomirski Prezes ko�a Big Fish.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Z ogromnym smutkiem i �alem,  ��cz�c si� w b�lu z rodzin� informujemy, �e w dniu 28.07.2023 r. zmar� nasz Szanowny kolega, wieloletni dzia�acz PZW Prezes Ko�a nr 69 Big-Fish Waldemar WYSZOMIRSKI.


 • Zawody spinningowe 06.08.2023

  Zawody spinningowe 06.08.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a pragnie zaprosi� wszystkich zainteresowanych na Mistrzostwa Ko�a w dyscyplinie spinningowej. Termin zawod�w ustalono na dzie� 06.08.2023. Miejsce rywalizacji to rzeka San. Zbi�rka obok mos


 • Zawody sp�awikowe o Puchar Prezesa 12.08.2023

  Zawody sp�awikowe o Puchar Prezesa 12.08.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                               


 • Puchar Prezesa Ko�a PZW Gr��awy 23.07.2023

  Puchar Prezesa Ko�a PZW Gr��awy 23.07.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 23.07.2023 nad jeziorem Wlk. G��boczek zosta�y rozegrane zawody o Puchar Prezesa Ko�a PZW Gr��awy. Na miejsce zbi�rki stawi�o si� o godzinie 6.00  


 • Towarzyskie nocne zawody gruntowe 19.08.23.- zaproszenie

  Towarzyskie nocne zawody gruntowe 19.08.23.- zaproszenie

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Puchar Prezesa GLKS Cis Cekcyn Bogus�awa Krajny 2023

  Puchar Prezesa GLKS Cis Cekcyn Bogus�awa Krajny 2023

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 16.07.23r na jeziorze Zadwornym zosta�y rozegrane zawody sp�awikowe o puchar prezesa GLKS „Cis” Cekcyn Bogus�awa Krajny. Klub ufundowa� puchary i nagrody w postaci sprz�tu w�dkarskieg


 • W�dkarski Puchar Burmistrza Che�m�y-zaproszenie.

  W�dkarski Puchar Burmistrza Che�m�y-zaproszenie.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Spinningowo - sp�awikowy Puchar Burmistrza Che�m�y - Jezioro Che�m�y�skieOrganizator-Urz�d Miasta Che�m�a Wsp�organizator- Ko�o Miejskie w Che�m�yData zawod�w- 22.07.2023Rodzaj zawod�w- spinning


 • Zawody Feederowe o tytu� Mistrza Ko�a PZW Gr��awy 16.07.2023

  Zawody Feederowe o tytu� Mistrza Ko�a PZW Gr��awy 16.07.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dnia 16.07.2023 nad jeziorem Wielki G��boczek odby�y si� feederowe Mistrzostwa Ko�a PZW Gr��awy . W zawodach wzi�o udzia� 18 w�dkarzy kt�rzy rywalizowali w dw�ch turach po  2,5 godziny.&nbs


 • Zaproszenie na Zawody o Puchar Prezesa Ko�a PZW Gr��awy 23.07.2023

  Zaproszenie na Zawody o Puchar Prezesa Ko�a PZW Gr��awy 23.07.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Gr��awy zaprasza wszystkich swoich cz�onk�w na Zawody o Puchar Pr


 • Delikatny feeder wymiata -�awica karpi z wody PZW

  Delikatny feeder wymiata -�awica karpi z wody PZW

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W dzisiejszym filmie odwiedzili�my chlub� okr�gu Skierniewickiego czyli PZW Zad�bie.Mo�e i woda jest du�a ale rybki tego dnia nie chcia�y kompletnie wsp�pracowa� na sp�awiku u Janka ale za to u Kamil


 • Zawody Ko�a Oko� w Goleniowie 09.07.2023

  Zawody Ko�a Oko� w Goleniowie 09.07.2023

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez


 • Zawody sp�awikowe ko�a Perkoz-23.07.2023

  Zawody sp�awikowe ko�a Perkoz-23.07.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zawody sp�awikowe ko�a Perkoz w Dubiczach Cerkiewnych .Dnia 23.07.2023 r. Zapisy u sekretarza ko�a do dnia 21.07.2023 tel. 797 761 268.1. Zbi�rka  6:30 losowanie stanowisk.2. 7:30 do 11:30 z


 • Zawody Gruntowe 23.07.2023 - Nagroda Seniora.

  Zawody Gruntowe 23.07.2023 - Nagroda Seniora.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Witam. Zapraszamy w�dkarzy ko�a Mi�tus Koszalin do udzia�u w zawodach w�dkarskich - gruntowych. Zawody zostan� rozegrane w dniu 23.07.2023 roku na �owisku Cetu�. Spotykamy si� o godzinie 07.00 na �owi


 • Plan obchod�w 50-lecia WKW Tro� Pozna�-19.08.2023

  Plan obchod�w 50-lecia WKW Tro� Pozna�-19.08.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Wojskowego Ko�a W�dkarskiego Tro� ma zaszczyt zaprosi� wszystkich cz�onk�wi sympatyk�w Ko�a Tro� na uroczysto�ci jubileuszu 50-lecia powstania ko�a, ktreplywr��