menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Jak �owi� karpie latem - nocne brania - �owisko Samsieczno

  Jak �owi� karpie latem - nocne brania - �owisko Samsieczno

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  21-24.08.2023⚡️Trzy dobowy (21-24.08.2023) wypad na �owisko Samsieczno. Mimo nie sprzyjaj�cej pogodzie uda�o wypracowa� si�


 • Zamkni�cie stawu nr 2 w dniu 10.09.23

  Zamkni�cie stawu nr 2 w dniu 10.09.23

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a informuje, �e zgodnie z regulaminem �owiska H�omcza i zawartym w nim zapisie dotycz�cym Zasad obowi�zuj�cych na �owisku brzmi�cym :    "Gospodarz �owiska mo�e wy��czy� �owisko l


 • Zawody gruntowe 10.09.2023.

  Zawody gruntowe 10.09.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a nr 2 Stomil Sanok zaprasza wszystkich swoich cz�onk�w na towarzyskie zawody gruntowe po��czone z pieczeniem kie�basek oraz dekoracj� zwyci�zcy Pucharu Prezesa za sezon 2023. Planowany


 • Wyniki zawod�w na Dziewokliczu - 27.08.2023

  Wyniki zawod�w na Dziewokliczu - 27.08.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W niedziel� 27.08.2023 roku na kanale O


 • Zawody gruntowe 16.09.2023.

  Zawody gruntowe 16.09.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                                          &nbs


 • Ustawianie namiot�w w�dkarskich na Karolewie

  Ustawianie namiot�w w�dkarskich na Karolewie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W odpowiedzi na liczne zapytania w za��czeniu przedstawiamy stanowisko Nadle�niczego Nadle�nictwa Durowo odno�nie rozstawiania namiot�w, palenia ognia otwartego oraz za�miecania teren�w le�nych. Prosi


 • Zawody gruntowe ko�a nr 19 Turek Miasto

  Zawody gruntowe ko�a nr 19 Turek Miasto

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  27 sierpnia Ko�o PZW nr 19 Turek Miasto zorganizowa�o czwarte w tym sezonie zawody w�dkarskie nad zbiornikiem �eronice. Tym razem o tytu� zwyci�zcy rywalizowa�o 16 w�dkarzy. Hum


 • Wycieczka w�dkarska nad zbiornik Jeziorsko

  Wycieczka w�dkarska nad zbiornik Jeziorsko

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Jak co roku w�dkarze z ko�a PZW ALGA w Rych�ociach uczestniczyli w wyciecze w�dkarskiej. W tym roku po raz kolejny zdecydowali si� wybra� nad zbiornik Jeziorsko. Jest to akwen nale��cy do okr�gu


 • Zawody o Puchar Ko�a Big Fish w kategorii Freestyle

  Zawody o Puchar Ko�a Big Fish w kategorii Freestyle

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 27.08.2023r na �owisku Odra Kamienie na Wyspie Puckiej w Szczecinie odby�y si� zawody o Puchar Ko�a Big Fish w Szczecinie w kategorii Freestyle . W zawodach wzi�o udzia� 18 cz�onk�w nasze


 • Najwa�niejsze informacje o w�dkarstwie morskim nad Ba�tykiem

  Najwa�niejsze informacje o w�dkarstwie morskim nad Ba�tykiem

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Lubisz w�dkowanie? Chcia�by� spr�bowa� czego� nowego iprze�y� niezapomniane emocje? Koniecznie skorzystaj z mo�liwo�ci, jakie daje Morze Ba�tyckie. W�dkarstwo morskie z roku na rok cieszy si� coraz wi


 • Zawody spinningowe 03.09.2023 - powt�rzenie .

  Zawody spinningowe 03.09.2023 - powt�rzenie .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a pragnie zaprosi� wszystkich zainteresowanych na Mistrzostwa Ko�a w dyscyplinie spinningowej. Termin zawod�w ustalono na dzie� 03.09.2023. Miejsce rywalizacji to rzeka San. Zbi�rka obok mos


 • Leszcze lubi� kukurydz� - W�dkowanie na feeder.

  Leszcze lubi� kukurydz� - W�dkowanie na feeder.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W dzisiejszym odcinku postawili�my wszystko na kukurydz� i co ciekawe to si� op�aci�ozreszt� co tu pisa� zobaczcie sami te leszcze .zan�ta kt�r� u�ywali�my w dzisiejszym filmie jest od partnera odcink


 • Aktualny kurs XRP w PLN. Ile warte jest XRP?

  Aktualny kurs XRP w PLN. Ile warte jest XRP?

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Ile obecnie jest war


 • Rodzinny i indywidualny relaks nadmorski z Ko�em PZW Metalurg Kutno.

  Rodzinny i indywidualny relaks nadmorski z Ko�em PZW Metalurg Kutno.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Ko�o PZW 109 Metalurg Kutno zaprasza na wsp�lny morski weekend  Rekreacja, �owienie morskie, pla�owanie – 21 – 24.0


 • Zawody w�dkarskie Weso�a Rybka - relacja

  Zawody w�dkarskie Weso�a Rybka - relacja

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zgodnie z kalendarzem imprez Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu na 2023 rok, dnia 27 sierpnia 2023 roku odby�y si� sp�awikowe zawody w�dkarskie dla dzieci pod nazw�: „Weso�a Rybka”. Zawody trad


 • Zarybienie karpiem-H�omcza 26.08.2023

  Zarybienie karpiem-H�omcza 26.08.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a nr 2 w Sanoku informuje, �e w dniu 26.08.2023 �owisko w H�omczy zosta�o zarybione karpiem o ��cznej wadze 400kg. Ryby w przedziale wagowym od 1,5 do 3kg  zosta�y wpuszczone do stawu


 • Sprz�tanie brzeg�w Wis�y 02.09.2023.

  Sprz�tanie brzeg�w Wis�y 02.09.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Spinningowe zawody Ja� Bzury-�wi�to Bzury-Sochaczew

  Spinningowe zawody Ja� Bzury-�wi�to Bzury-Sochaczew

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Zawody dla os�b niepe�nosprawnych Sochaczew

  Zawody dla os�b niepe�nosprawnych Sochaczew

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Karpiowe Mistrzostwa Okr�gu Skierniewice

  Karpiowe Mistrzostwa Okr�gu Skierniewice

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zako�czyli�my zmagania nad Sochaczewskim Zalewem Boryszew, nad brzegiem kt�rego, do samego ko�ca trwa�a zaci�ta rywalizacja o tytu� mistrza naszego Okr�gu


 • Karpiowe Mistrzostwa Ko�a Sochaczew 14-16 lipiec

  Karpiowe Mistrzostwa Ko�a Sochaczew 14-16 lipiec

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Zawody z okazji Dni Sochaczewa 11.06.23.

  Zawody z okazji Dni Sochaczewa 11.06.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Sp�awik Bez Zan�ty 17.09.2023

  Sp�awik Bez Zan�ty 17.09.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Witam. Zapraszamy w�dkarzy ko�a Mi�tus Koszalin do udzia�u w zawodach w�dkarskich Jesie� 2023 - Bez Zan�ty. Zawody zostan� rozegrane w dniu 17.09.2023 na �owisku Kana� Energetyczny Rosnowo. Czas trwan


 • Puchar Lata w Spinningu

  Puchar Lata w Spinningu

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dnia 19.08.2023r. na rzece GWDA odby�y si� zawody spinningowe o "Puchar Lata". Na starcie zawod�w stan�o 7 zawodnik�w, z kt�rych 4 z�owi�o ryby. Niestety pozosta�ej 3 nie uda�o si� nic wyci�gn��


 • Sp�awikowy Puchar Lata 23.07.2023

  Sp�awikowy Puchar Lata 23.07.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dnia 23.07.2023r. na jeziorze Jaracz w �mi�owie odby�y si� zawody sp�awikowe o "Puchar Lata". Na starcie zawod�w stan�o 9 senior�w i 3 junior�w.Pogoda od samego rana by�a deszczowa, ale pod koni


 • Zawody Szk�ki W�dkarskiej 27.08.2023.

  Zawody Szk�ki W�dkarskiej 27.08.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zapraszamy uczestnik�w Szk�ki W�dkarskiej dzia�aj�cej przy kole PZW w Kowalewie Pomorskim,na zawody w�dkarskie w dniu 27.08.2023.r (niedziela),kt�re odb�d� si� nad Jeziorem Oszczywilk .&nbs


 • Zawody dla dzieci i ich opiekun�w- Chorzewa 03.09.23.

  Zawody dla dzieci i ich opiekun�w- Chorzewa 03.09.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Lin w J�drzejowie organizuje w dniu 03.09.2023r o godz. 8.30 na zbiorniku I w Chorzewie zawody sp�awikowe Parami dla dzieci i ich opiekun�w w formie otwartej.Para �owi razem na dwie w�


 • Zawody z okazji 103 rocznicy Cudu nad Wis��

  Zawody z okazji 103 rocznicy Cudu nad Wis��

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Z inicjatywy W�jt Gminy Kutno Justyny Jasi�skiej i prezesa Ko�a przygotowali�my otwarte zawody gruntowe z okazji 103 rocznicy „Cudu nad Wis�a”. Pierwotnie zawody mia�y odby� si� w Tokarach


 • Wyniki zawod�w gruntowych z dnia 19.08.2023 r.

  Wyniki zawod�w gruntowych z dnia 19.08.2023 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 19.08.2023 zosta�y rozegrane zawody gruntowe ko�a na zalewie Siemian�wka Stary Dw�r.W spotkaniu udzia� wzi�o 31 w�dkarzy .Oto wyniki: 1.�ukasz Siekan - 5480 pk.         


 • Zawody Sp�awikowe o Puchar W�jta Gminy Bartniczka 20.08.2023

  Zawody Sp�awikowe o Puchar W�jta Gminy Bartniczka 20.08.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Ko�o Gminne  PZW Gr��awy zorganizowa�o Zawody sp�awikowe o Puchar W�jta Gminy Bartniczka 20.08.2023 na jeziorze  Wlk. G��boczek W zawodach wzi�o udzia� 18 w�dkarzy w tym 2 kobiety


 • Obchody z�otego jubileuszu Ko�a Tro� Pozna� .

  Obchody z�otego jubileuszu Ko�a Tro� Pozna� .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Szanowni Pa�stwo Cz�onkowie WKW Tro�W minion� sobot� 19 sierpnia 2023 r. na polanie nad jeziorem Karolewskim �wi�towali�my z�oty jubileusz naszego Ko�a.


 • Zaproszenie na zawody o puchar ko�a Big Fish - freestyle .

  Zaproszenie na zawody o puchar ko�a Big Fish - freestyle .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a Big Fish zaprasza swoich cz�onk�w na zawody o Puchar Ko�a Big Fish w formule Freestyle. Zawody odb�d� si� w dniu 27.08.2023r. na �owisku Odra Kamienie na Wyspie Puckiej. Zbi�rka o god


 • Karpie z Lisiego Ogona - �owisko Karp Lisi Ogon .

  Karpie z Lisiego Ogona - �owisko Karp Lisi Ogon .

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Kolejny wypad na �owisko Karp Lisi Ogon ko�o Bydgoszczy. Tym razem nie by�o �atwo uda�o wyholowa� si� 5 karpi, kt�re skusi�y si� na kulki od firmy Profess-fishing, zestawy ko�cowe zosta�y wykonane na


 • Zawody sp�awikowe z okazji 50-lecia ko�a Cekcyn.

  Zawody sp�awikowe z okazji 50-lecia ko�a Cekcyn.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 20.08.23r na Jeziorem Zadwornym odby�y si� zawody sp�awikowe z okazji 50-cio lecia Ko�a nr 076 w Cekcynie. W zawodach wzi�o udzia� 18 zawodnik�w.  Pogoda dopisa�a i rybki te� bra�y.&nb


 • Zawody Sp�awikowe - Bez Zan�towe 2023. Wyniki.

  Zawody Sp�awikowe - Bez Zan�towe 2023. Wyniki.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam cz�onk�w ko�a Mi�tus Koszalin. Podajemy ko�cowe wyniki zawod�w w�dkarskich Lato-2023 sp�awikowych bez zan�ty. Zawody zosta�y rozegrane w dniu 13.08.2023 roku. Miejscem rozegrania zawod�w by


 • Stay fresh

  Stay fresh

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Masz dom z ogrodem, albo dzia�k�? Zatem mo�esz kupi� sobie basen. Tak, wiemy, �e chcia�by� go mie�. Powiadasz, �e jest ju� sierpie�, wi�c nie op�aca Ci si� go kupowa�


 • Puchar Prezesa ko�a Perkoz 13.08.2023.

  Puchar Prezesa ko�a Perkoz 13.08.2023.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 13.08.2023 r. Na �owisku specjalnym Bachury odby�y si� zawody w�dkarskie o puchar Prezesa ko�a Perkoz. W zawodach bra�o udzia� 41 w�dkarzy .2 w�dki- metoda dowolna.Wyniki: 1. Jan Bielawski


 • Pogrzeb Waldemara Wyszomirskiego.

  Pogrzeb Waldemara Wyszomirskiego.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Informujemy, �e uroczysto�ci pogrzebowe �p. Waldemara WYSZOMIRSKIEGO odb�d� si� w dniu 17.08.2023 r. (czwartek) o godz.13.30  w Kaplicy G��wnej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.ZARZ�D KO�A BI


 • Relacja z Zawod�w Sp�awikowych 12.08.23

  Relacja z Zawod�w Sp�awikowych 12.08.23

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 12.08.23 r. na �owisku Wyspa w Rosnowie zosta�y rozegrane zawody sp�awikowe o Puchar Prezesa ko�a nr 26 Energetyk. W zawodach wzi�o udzia� 29 zawodnik�w z r�nych k� okr�gu Koszali�skiego. Ry


 • Nekrolog-zmar� Roman Kisiel .

  Nekrolog-zmar� Roman Kisiel .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dnia 12.08.2023 zmar� nasz nieod�a�owany kolega i d�ugoletni cz�onek ko�a Mi�tus Koszalin �p. ROMAN KISIEL. Ceremonia pogrzebowa odb�dzie si� w dniu 16.08.2023 roku na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinireplywr��