menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Wielkanoc 2023

  Wielkanoc 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  �wi�to Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,


 • Weso�ych �wi�t Wielkanocnych 2023.

  Weso�ych �wi�t Wielkanocnych 2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • I Zawody Sp�awikowe z cyklu Grand Prix Okr�gu Mazowieckiego PZW 2023

  I Zawody Sp�awikowe z cyklu Grand Prix Okr�gu Mazowieckiego PZW 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  M�ody adept w�dkarstwa podj�� r�kawice i startowa� w zawodach sp�awikowych organizowanych przez Okr�g Mazowiecki PZW na Kanale �era�skim. Przyst�pi� do trudnej rywalizacji z zawodnikami ju� odbytymi w


 • Weso�ego Alleluja w 2023

  Weso�ego Alleluja w 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                                          &nbs


 • Weso�ych �wi�t Wielkanocnych 2023

  Weso�ych �wi�t Wielkanocnych 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zdrowych, pogodnych, pe�nych wiary, nadziei i mi�o�ci �wi�t


 • Zaproszenie na Sp�awikowe Mistrzostwa Ko�a - 22-23.04.2023 Kolasa

  Zaproszenie na Sp�awikowe Mistrzostwa Ko�a - 22-23.04.2023 Kolasa

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  ZAPROSZENIE na Sp�awikowe Mistr


 • I Grand Prix Ko�a - 26.03.2023 zb. Kolasa

  I Grand Prix Ko�a - 26.03.2023 zb. Kolasa

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • II tura Mistrzostw Ko�a Oko� Goleni�w 16 kwietnia 2023

  II tura Mistrzostw Ko�a Oko� Goleni�w 16 kwietnia 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich wraz z op�atami ca�orocznymi (niepe�nymi) na 2023 r.

  Wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich wraz z op�atami ca�orocznymi (niepe�nymi) na 2023 r.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Stawki sk�adek cz�onkowskich oraz op�ata ca�oroczna niepe�na z podzia�em na okr�gi na rok 2023.Najta�sza Jelenie G�ra - 290z�,najdro�szy Toru� -545z� ,ewentualnie Bia�ystok -920z� je�li liczy� dodatko


 • Zaproszenie na zawody w�dkarskie - I tura eliminacji do tytu�u Mistrz Ko�a 2023

  Zaproszenie na zawody w�dkarskie - I tura eliminacji do tytu�u Mistrz Ko�a 2023

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zarz�d Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu zaprasza w�dkarzy cz�onk�w Naszego Ko�a na Indywidualne Zawody Sp�awikowe - I tura eliminacji do tytu�u Mistrz Ko�a 2023.Data zawod�w - 23.042023 r.Miejsce zawod�w


 • �yczenia �wi�teczne Wielkanoc 2023.

  �yczenia �wi�teczne Wielkanoc 2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Z okazji �wi�t Wielkanocnych do wszystkich W�dkarzy nie tylko naszego Ko�a najserdeczniejsze �yczenia, du�o zdrowia dla Was i Waszych rodzin, optymizmu i si�y p�yn�cej z �ycia odradzaj�cego si� na wio


 • Zawody sp�awikowe Wiosna 2023- 22.04.2023

  Zawody sp�awikowe Wiosna 2023- 22.04.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zgodnie z kalendarzem  imprez sportowych na 2023r. Zarz�d WKW TRO� organizuje w dniu 22 kwietnia 2023r. zawody sp�awikowe ,,WIOSNA 2023”.  Zawody zaliczane do cyklu GP  rozeg


 • Prace osobiste, otwarcie wody 15.04.2023

  Prace osobiste, otwarcie wody 15.04.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a Tro� zaprasza wszystkich ch�tnych dnia 15.04.2023r. na prace osobiste. Zbi�rka o godzinie 9,00 na naszej polanie nad jeziorem Karolewo. Jednocze�nie, bior�c pod uwag� ograniczone mo�liwo�c


 • Zawody otwarcia sezonu w Kole PZW 109 Metalurg Kutno.

  Zawody otwarcia sezonu w Kole PZW 109 Metalurg Kutno.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Ko�o Nr 109  Metalurg Kutno organizuje zawody Grand Prix’23 w dniu 23.04.2023 r. na zbiorniku Krzywie  o puchar firmy LIDER P. Saczuka.- odprawa godz. 7.30 parking obok stanicy PZW,- z


 • Zawody Towarzyskie Rozpocz�cie Sezonu 2023

  Zawody Towarzyskie Rozpocz�cie Sezonu 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Ko�o nr: 50 Ciep�ownik� informuje koleg�w w�dkarzy �e w dniu 23.04.2023r organizuje Zawody Towarzyskie Ko�a ,,Rozpocz�cie sezonu 2023r” na zbiorniku :,,Klonowe".Zbi�rka uczestnik�w o


 • Zawody Otwarcie Sezonu 2023- Warta Sowiniec

  Zawody Otwarcie Sezonu 2023- Warta Sowiniec

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez


 • Posprz�tajmy brzegi swojego Jeziora – relacja

  Posprz�tajmy brzegi swojego Jeziora – relacja

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 01 kwietnia 2023 roku odby�a si�  coroczna akcja pod nazw�: „Posprz�tajmy brzegi swojego jeziora".  Akcja zosta�azorganizowana przez Ko�o PZW nr 6 "Oko�" w Chociwlu, przy udziale


 • Towarzyskie zawody sp�awikowo-gruntowe - Gop�o.

  Towarzyskie zawody sp�awikowo-gruntowe - Gop�o.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Towarzyskie zawody sp�awikowo – gruntowe na jez. Gop�o w Kruszwicy otworzy�y sezon wsp�lnych wyjazd�w cz�onk�w Ko�a nr 109 PZW Metalurg w Kutnie. Do zawod�w zapisa�o si� 18 w�dkarzy. Niestety po


 • Zawody Sp�awikowe 16.04.2023

  Zawody Sp�awikowe 16.04.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  � Ko�o w�dkarskie nr 26�  Energetyk w Koszalinie�  uprzejmie informuje, �e dnia 16.04.2023 r. na Kanale Energetycznym�  w Rosnowie odb�d� si��  zawody sp�awikowe�  Ko�a n


 • Sprz�tanie jeziora Jaracz 16.04.2023.

  Sprz�tanie jeziora Jaracz 16.04.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Serdecznie zapraszamy wszystkich cz�onk�w naszego ko�a i nie tylko na sprz�tanie linii brzegowej jeziora Jaracz w �mi�owie. Sprz�tanie odb�dzie si� dnia 16.04.2023 o godz. 9:00.


 • Feeder klasyczny �owie na grunt drapie�niki

  Feeder klasyczny �owie na grunt drapie�niki

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  FEEder klasyczny zamiast SPINNINGUDzi� zapraszam was na pierwszy odcinek z w�dkowanie 2023r�owili�my na �owisku PZW drapie�niki na w�dk� gruntow� nie wierzysz sprawd� odcinekmasz jakie� pytanie ,


 • Sprz�tanie �owiska H�omcza 2 30.03.23

  Sprz�tanie �owiska H�omcza 2 30.03.23

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zapraszamy wszystkich ch�tnych i chc�cych mie� czysto podczas w�dkowania na sprz�tanie �owiska H�omcza 2. Zbi�rka nad stawami w H�omczy 30.03.23 godzina 16:30. Worki na �mieci i r�kawiczki b�d� udost�


 • Zarybienie karpiem-H�omcza 28.03.2023

  Zarybienie karpiem-H�omcza 28.03.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a nr 2 w Sanoku informuje, �e w dniu 28.03.2023 �owisko w H�omczy zosta�o zarybione karpiem na ��czna ilo�� 400kg. Dziel�c t� ilo�� po r�wno na stawy nr2 i nr5. Korzystaj�c z okazji przypom


 • Wyniki I tury MK Nr 14 Oko� Goleni�w

  Wyniki I tury MK Nr 14 Oko� Goleni�w

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W niedziel� 26 marca br. na rzece Inie w G


 • Opinie Biuro Rachunkowe Abak System Lublin

  Opinie Biuro Rachunkowe Abak System Lublin

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Kiedy chodzi o zarz�dzanie finansami, nie ma miejsca na b��dy. W zwi�zku z tym zar�wno firmy, jak i osoby prywatne polegaj� na wiedzy biur rachunkowych, aby zapewni�, �e ich dokumentacja finansowa jes


 • Zawody Otwarcie Sezonu - Warta

  Zawody Otwarcie Sezonu - Warta

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

                                                       &nbs


 • I Tura Sp�awikowych Mistrzostw Ko�a 02.04.23.

  I Tura Sp�awikowych Mistrzostw Ko�a 02.04.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a Big-Fish zaprasza swoich cz�onk�w na I Tur� Sp�awikowych Mistrzostw Ko�a. Zawody odb�d� si� w dniu 02.04.2023r. (niedziela) na �owisku Odra Kamienie na Wyspie Puckiej. Zbi�rka o godzinie 7


 • Posiedzenie Zarz�du Ko�a Rog�w 07.04.2023

  Posiedzenie Zarz�du Ko�a Rog�w 07.04.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Posiedzenie Zarz�du Ko�a nr 21 w Rogowie.Miejsce zebrania: rybacz�wka przy zbiorniku w RogowieDATA 07,04,2023CZAS 18:00 - 20:00LOKALIZACJA Zbiornik w RogowieKATEGORIA Zebraniahttps://pzwrogow.pl/index


 • Ko�a PZW Be�ch�w sukcesy sportowe

  Ko�a PZW Be�ch�w sukcesy sportowe

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Be�ch�w z ogromn� przyjemno�ci� ma zaszczyt poinformowa� o ogromnych sukcesach sportowych w 2022 r. swoich cz�onk�w. N/w koledzy i kole�anka zdobyli wiele punktowanych miejsc w cyklu z


 • Sprz�tanie �owiska Odra Kamienie - 01.04.2023r.

  Sprz�tanie �owiska Odra Kamienie - 01.04.2023r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d Ko�a PZW nr 69 BIG FISH Szczecin informuje, �e w dniu 01.04.2023r. (sobota) odb�dzie si� coroczna akcja sprz�tania �owiska  ODRA KAMIENIE na Wyspie Puckiej.Zbi�rka o godz. 9.00 w


 • Poranny wypadzik.

  Poranny wypadzik.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Patrz� rano a termometr wskazuje +10st.Siedziec w domu przed telewizorem przy takiej pogodzie to grzech.A wi�c na ryby. Dzisiaj postanowi�em po raz pierwszy pow�dkowa� na zbiorniku"Zgierska"/bloki/.Pi


 • Zawody Puchar Zimy wyniki

  Zawody Puchar Zimy wyniki

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Pierwsze zawody w tym sezonie za nami!&nbs


 • Zaproszenie na zawody I Grand Prix Ko�a 26.03.2023 zb. Kolasa

  Zaproszenie na zawody I Grand Prix Ko�a 26.03.2023 zb. Kolasa

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW BOLE� zaprasza na zawody w�dkarskie sp�awikowe III Grand Prix Ko�a PZW BOLE� 


 • Zarybienie pstr�giem t�czowym 24.03.23.

  Zarybienie pstr�giem t�czowym 24.03.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a informuje o planowanych zarybieniach pstr�giem t�czowym �owiska H�omcza 2. Pierwsze tegoroczne zarybienie b�dzie w dniu 24.03.23 a kolejne 31.03.23. W dniu zarybienia obowi�zywa� b�dzie ca


 • Zawody Ko�a PZW Metalurg Kutno - 26.03.23.

  Zawody Ko�a PZW Metalurg Kutno - 26.03.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                  Zapraszamy na otwarte towarzyskie sp�awikowo – gruntowe zawody ko�a nr.&


 • Szk�ka W�dkarska Mazurskie Okonki w Szkole Podstawowej w Barcianach

  Szk�ka W�dkarska Mazurskie Okonki w Szkole Podstawowej w Barcianach

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dzi�ki Panu Witoldowi Bogdanowiczowi - Dyrektorowi Szko�y Podstawowej im. Stra�y Granicznej w Barcianach oraz naszej wsp�lnej inicjatywie, odby�o si� spotkanie z dzie�mi z tej�e plac�wce.W spotkaniu w


 • Obszary dzia�ania Pa�stwowej Stra�y Rybackiej - Wojew�dztwo Mazowieckie

  Obszary dzia�ania Pa�stwowej Stra�y Rybackiej - Wojew�dztwo Mazowieckie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Roczna ocena dzia�alno�ci k� - 2022 r.

  Roczna ocena dzia�alno�ci k� - 2022 r.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  W dniu 27 lutego 2023 r. Zarz�d Okr�gu Mazowieckiego PZW w Warszawie podj�� uchwa�� Nr 136/Z.O./2023 Zarz�du Okr�gu Mazowieckiego Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia 


 • Harmonogram planowanych zawod�w w�dkarskich w 2023 roku

  Harmonogram planowanych zawod�w w�dkarskich w 2023 roku

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Harmonogram planowanych zawod�w w�dkarskich Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu w 2023 roku. 1. 01 kwietnia 2023 roku  - Akcja sprz�tania


 • Targi W�dkarskie Rybomania 2023 w Poznaniu

  Targi W�dkarskie Rybomania 2023 w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Dzi� zapraszamy was na relacj� z Targ�w W�dkarskich Rybomania kt�re odby�y si� w dniach 03-05 marca 2023 w PoznaniuRybomania - https://www.facebook.com/RybomaniaLink do filmu - https://www.yreplywr��