menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Posprz�tajmy brzegi Naszego jeziora!

  Posprz�tajmy brzegi Naszego jeziora!

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Oko� w Chociwlu wraz z Wydzia�em Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urz�du Miejskiego w Chociwlu zaprasza w�dkarzy, stra�ak�w, dzieci i m�odzie� ZPO w Chociwlu, mieszka�c�w, sympatyk�w w�


 • �yczenia �wi�teczne Wielkanoc 2024.

  �yczenia �wi�teczne Wielkanoc 2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Z okazji �wi�t Wielkanocnych dla wszystkich W�dkarzy i waszych Rodzin najserdeczniejsze �yczenia, du�o zdrowia, optymizmu i si�y p�yn�cej z �ycia odradzaj�cego si� na wiosn�, pozytywnych emocji i dobr


 • Zawody w�dkarskie Puchar Przewodnicz�cego Rady Miasta Kutno.

  Zawody w�dkarskie Puchar Przewodnicz�cego Rady Miasta Kutno.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Rozpoczynaj�c sezon sportu um�wili�my si� na otwarte zawody sp�awikow


 • Mistrzostwa Ko�a PZW Oko� Goleni�w 17.03.24-wyniki I tury.

  Mistrzostwa Ko�a PZW Oko� Goleni�w 17.03.24-wyniki I tury.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W niedziel� 17 marca br. na rzece Inie


 • Spotkanie w Kole PZW Metalurg Kutno.

  Spotkanie w Kole PZW Metalurg Kutno.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Rozpoczynaj�c sezon sportu, rekreacji i promocji PZW zorganizowali�my spotkanie konsultacyjne w Centrum Seniora w Kutnie. Na spotkanie zaproszono samorz�dy, firmy i osoby fizyczne wspieraj�ce nasze dz


 • Zawody Puchar Zimy 2024 wyniki

  Zawody Puchar Zimy 2024 wyniki

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Pierwsze zawody w tym sezonie za


 • M�wiono o sporcie w�dkarskim Krak�w 15.03. 2024.

  M�wiono o sporcie w�dkarskim Krak�w 15.03. 2024.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 15 marca 2024 r. odby�o si� w siedzibie Okr�gu PZW Krak�w spotkanie sportowe – po�wi�cone ocenie sportowych wynik�w w dyscyplinach w�dkarskich – generalnie w 2023 r. Generalnie dlat


 • Zawody Sp�awikowe. Ko�o Mi�tus Koszalin.21.04.24.

  Zawody Sp�awikowe. Ko�o Mi�tus Koszalin.21.04.24.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Witam cz�onk�w ko�a Mi�tus Koszalin. Zapraszamy cz�onk�w ko�a do udzia�u w zawodach w�dkarskich sp�awikowych o tytu� Mistrza Ko�a na rok 2024. Zawody�  zostan� rozegrane w dniu 21.04.2024 na �owi


 • Zarybienie karpiem H�omcza 13.03.2024

  Zarybienie karpiem H�omcza 13.03.2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a nr 2 w Sanoku informuje, �e w dniu 13.03.2024 dokonano zarybienia karpiem �owisko w H�omczy -


 • Harmonogram planowanych imprez Ko�a PZW Oko� w Chociwlu.

  Harmonogram planowanych imprez Ko�a PZW Oko� w Chociwlu.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Harmonogram planowanych imprez  Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu w 2024 roku. 6 kwietnia 2024 roku (sobota) - Akcja sprz�tania brzeg�w jeziora14 kwietnia 2024 roku (niedziela) - Otwarcie sezonu - I


 • Podzi�kowanie dla wieloletniej Skarbnik Ko�a PZW Oko� w Chociwlu .

  Podzi�kowanie dla wieloletniej Skarbnik Ko�a PZW Oko� w Chociwlu .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr. 6 Oko� w Chociwlu podzi�kowa� Pani Leokadii za wieloletni� owocn� i bezinteresown� wsp�prac�.Sk�adamy Pani Leokadii wyrazy uznania, za pracowito��, wytrwa�o��, zaanga�owanie i wk�


 • Zawody Puchar Zimy - Zalew �rem 17.03.24.

  Zawody Puchar Zimy - Zalew �rem 17.03.24.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                                          &nbs


 • Wypad na mi�tusa.

  Wypad na mi�tusa.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Marzec ju� jest wi�c i na mi�tusa pora. Teraz w�a�nie pogoda sprzyja bo wieczorem jest troch� mrozu wi�c mi�tus po tarle wyg�odnia�y i powinien bra�. Drodzy koledzy w�dkarze i nie tylko dawno nic nie


 • Sprz�tanie �owiska Odra Kamienie

  Sprz�tanie �owiska Odra Kamienie

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 69 BIG FISH Szczecin informuje, �e w dniu 23.03.2024r. (sobota) odb�dzie si� coroczna akcja sprz�tania �owiska  ODRA KAMIENIE na Wyspie Puckiej.Zbi�rka o godz. 9.00 w miejscu o


 • Sp�awikowe Mistrzostwa ko�a Big-Fish 17.03.2024r I tura.

  Sp�awikowe Mistrzostwa ko�a Big-Fish 17.03.2024r I tura.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a Big-Fish zaprasza swoich cz�onk�w na I Tur� Sp�awikowych Mistrzostw Ko�a. Zawody odb�d� si� w dniu 17.03.2024r. (niedziela) na �owisku Odra Kamienie na Wyspie Puckiej przy przepompowni Zbi


 • Prace na zbiorniku Rog�w 16.03.2024

  Prace na zbiorniku Rog�w 16.03.2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Prace na zbiorniku w Rogowie .W sobot� 16 marca planujemy realizowa� konieczne prace na naszym zbiorniku.Wszystkich ch�tnych W�dkarzy zapraszamy do pomocy. Zaczynamy o godzinie 13.Zarz�d Ko�a PZW


 • Terminarz spotka� w�dkarskich na rok 2024.

  Terminarz spotka� w�dkarskich na rok 2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  1. Sp�awikowe  - 20.04.2024 r. Dubicze Cerkiewne.2. Gruntowe     - 12.05.2024 r. Zalew Siemian�wka ( Stary Dw�r ).3. Sp�awikowe  - 26.05.2024 r. Narew - Bondary. 4. Spinn


 • Nauka �owienia na feeder od a do z 09.03.2024 .

  Nauka �owienia na feeder od a do z 09.03.2024 .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Na stawie przy stra�y po�arnej we wsi Goru�sko w dniu 09.03.2024 odb�dzie si� rozpocz�cie sezonu a zarazem nauka dla wielu pocz�tkuj�cy z miejscowego ko�a. Celem towarzyskich zawod�w jest wymiana wied


 • Zawody o Mistrzostwo Ko�a Oko� w Goleniowie 17.03.2024

  Zawody o Mistrzostwo Ko�a Oko� w Goleniowie 17.03.2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Nr 14 Oko� w Gole


 • Terminy prac na rzecz Ko�a Kolejarz Krotoszyn .

  Terminy prac na rzecz Ko�a Kolejarz Krotoszyn .

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Informuj� wszystkich cz�onk�w o ustaleniu przez Gospodarza Ko�a termin�w prac na rzecz ko�a.Pierwszy termin to 16 marca a drugi to 20 kwietnia 2024r.Prace dotycz� porz�dkowania wok� akwenu Biadki II


 • Harmonogram zawod�w w�dkarskich ko�a Sira Sieradz.

  Harmonogram zawod�w w�dkarskich ko�a Sira Sieradz.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Harmonogram zawod�w w�dkarskich Ko�a Sira Sieradz.


 • Plan zarybie� pstr�giem t�czowym.

  Plan zarybie� pstr�giem t�czowym.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a informuje o planowanych zarybieniach pstr�giem t�czowym. Pierwsze zarybienie zaplanowano na 15.03.2024. Kolejne przewidziane jest na 05.04.2024. 


 • Konkurs plastyczny Moja w�dkarska przygoda dla szk� podstawowych w K�trzynie.

  Konkurs plastyczny Moja w�dkarska przygoda dla szk� podstawowych w K�trzynie.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Konkurs plastyczny „Moja w�dkarska przygoda”Ko�o PZW Mazury w K�trzynie & Szk�ka W�dkarska Mazurskie Okonki maj� przyjemno�� zaprosi� dzieci i m�odzie� ze Szk� Podstawowych w K�trzyn


 • Niezb�dniki w�dkarskie - podstawowe wyposa�enie ka�dego w�dkarza

  Niezb�dniki w�dkarskie - podstawowe wyposa�enie ka�dego w�dkarza

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W�dkarstwo to nie tylko hobby, ale r�wnie� spos�b na relaks, kontakt z natur� i zdobywanie pysznych ryb. Aby jednak cieszy� si� udanym w�dkowaniem, wa�ne jest posiadanie odpowiednich narz�dzi i akceso


 • Plan zawod�w Ko�a Oko� w Goleniowie

  Plan zawod�w Ko�a Oko� w Goleniowie

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  TERMINARZ W�DKARSKICH IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK 2024 KO�A PZW NR 14 OKO� W GOLENIOWIEDYSCYPLINA SP�AWIKOWA1. Rozpocz�cie sezonu I tura Mistrzostw Ko�a - rzeka Ina - 17 marzec2. II tura Mistrzostw Ko�a


 • Targi W�dkarskie Evolution 2024

  Targi W�dkarskie Evolution 2024

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Dzi� zapraszamy was na relacj� z Targ�w W�dkarskich Evolution 2024 lub jak kto� woli targ�w r�kodzielnictwa kt�re odby�y si� w dniach 13-14 stycznia 2024 w WarszawieTargi w�dkarskie Evolution 202


 • Wis�a - ��ka - pi�kne wi�lane karpie

  Wis�a - ��ka - pi�kne wi�lane karpie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam kochani w 28 odcinku � @tomczykwedkuje� - tym razem po paru miesi�cach wr�ci�em do dobrze przez Was znanej miejsc�wki- ��ka nad Wis��. Na wypad wybra�em si� sam, p�niej dojecha� Darek


 • Zaproszenie na Otwarte Zawody Spinningowe 03.02.24.

  Zaproszenie na Otwarte Zawody Spinningowe 03.02.24.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 26 Energetyk w Koszalinie uprzejmie informuje, �e w dniu 3 lutego  2024r. na rzece Grabowa odb�d� si� Otwarte Zawody Spinningowe. Zapisy oraz wpisowe w wysoko�ci 70 z� od


 • Relacja z Zawod�w Trociowych 14.01.24r.

  Relacja z Zawod�w Trociowych 14.01.24r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 14.01.24r. ko�o nr26 Energetyk z Koszalina zorganizowa�o Otwarte Zawody Trociowe na rz.Grabowa. W zawodach wzi�o udzia� 17 zawodnik�w. Ryby tego dnia dopisa�y i zosta�y z�owione 4 wymiarowe Tr


 • Proponowane zawody w kole nr 50 Ciep�ownik w Stalowej Woli

  Proponowane zawody w kole nr 50 Ciep�ownik w Stalowej Woli

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Proponowane zawody na 2024r. w Kole nr 50  Ciep�ownik Stalowa Wola1.Towarzyskie zawody ,,Rozpocz�cie sezonu 2024” w dniu 28.04.2024 r. zbiornik Klonowe. Uzgodniono z Zarz�dem ko�a w Gr


 • Zawody w�dkarskie 2024 w Kole Wodnik Rawa Mazowiecka

  Zawody w�dkarskie 2024 w Kole Wodnik Rawa Mazowiecka

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Terminarz zawod�w w�dkarskich ko�a PZW Wodnik W 2024 roku.1.Podlodowe Mistrzostwa Ko�a-uzale�nione od grubo�ci lodu2.Otwarcie Sezonu - 07.04.20243.Feeder Mistrzostwa Ko�a -I-tura - 14.04.20244.Feeder


 • Podlodowe Mistrzostwa Ko�a Sochaczew-Miasto 2024.

  Podlodowe Mistrzostwa Ko�a Sochaczew-Miasto 2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a Sochaczew-Miasto 


 • Ko�o PZW Oko� w Chociwlu. Wykup zezwole� na 2024 rok

  Ko�o PZW Oko� w Chociwlu. Wykup zezwole� na 2024 rok

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Uprzejmie informuj� koleg�w w�dkarzy, �e pozwolenia na w�dkowanie od 1 stycznia 2024 roku sprzedawane b�d� w nowym biurze Ko�a PZW nr. 6 Oko� w Chociwlu, kt�re mie�ci si� w budynku remizy OSP w Chociw


 • Ostatnie po�egnanie Krzysztofa Stefanka 11.01.2024 r.

  Ostatnie po�egnanie Krzysztofa Stefanka 11.01.2024 r.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Z przykro�ci� informujemy, �e 1 stycznia 2024 roku zmar� w wieku 78 lat KRZYSZTOF STEFANEK - o czym zawiadamia pogr��ona w g��bokim smutku Rodzina.Msza �wi�ta �a�obna odprawiona zostanie 11.01.2024 ro


 • Nekrolog -odszed� Kolega Stanis�aw Ponurko

  Nekrolog -odszed� Kolega Stanis�aw Ponurko

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dnia 02.01.2024 roku odszed� d�ugoletni cz�onek PZW Okr�g Koszalin i wieloletni Honorowy Cz�onek ko�a Mi�tus Koszalin kolega Stanis�aw Ponurko lat 88. Msza pogrzebowa rozpocznie si� w dniu 05.01.


 • Zawody zamkni�cia sezonu w Kole PZW Metalurg Kutno.

  Zawody zamkni�cia sezonu w Kole PZW Metalurg Kutno.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Kol. Roman Cie�lak zaprosi� na ostanie zawody z cyklu GP’2


 • Do Siego Roku 2024

  Do Siego Roku 2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                                          &nbs


 • Sk�adki 2024 w Kole PZW Rog�w

  Sk�adki 2024 w Kole PZW Rog�w

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Informujemy �e mo�na ju� op�aca� sk�adki na rok 2024 w naszym kole.Najbli�szy mo�liwy termin op�acenia karty to 30.12.2023 – po posiedzeniu sprawozdawczym Ko�a nr 21, kt�re zaplanowane jest na g


 • Zebranie sprawozdawcze ko�a PZW w G�rznie.

  Zebranie sprawozdawcze ko�a PZW w G�rznie.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zebranie sprawozdawcze w kole PZW nr18 w G�rznie odby�o si� 10 grudnia. Frekwencja nie


 • Podzi�kowanie dla Burmistrza Chociwla

  Podzi�kowanie dla Burmistrza Chociwla

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr. 6 Oko� w Chociwlu dzi�kuje Stanis�awowi Szymczakowi - Burmistrzowi Chociwla za szybk� i pozytywn� decyzj� dotycz�c�  wynajmu pomieszczenia w remizie OSP w Chociwlu  na bireplywr��