menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne


 • Szczupaki s� w mie�cie!

  Szczupaki s� w mie�cie!

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  O �owieniu szczupak�w napisano ju� chyba wszystko. Przeanalizowano w�dziska, ko�owrotki, �y�ki, plecionki, przypony i przyn�ty. Ale jak tak sobie obserwuj� miejski odcinek rzeki Stångån w Li


 • II Dru�ynowe Spinningowe Mistrzostwa 11.06.2017

  II Dru�ynowe Spinningowe Mistrzostwa 11.06.2017

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  W niedziel� 11 czerwca 20017 przybyli�my nad jezioro Bistensee, aby rozegra�  II Dru�ynowe Spinningowe Mistrzostwa Polish Fishing Club.Na starcie stan�a  rekordowa liczba 18 uczestnikò


 • I zawody sp�awikowo-gruntowe NOK 14.05.2017

  I zawody sp�awikowo-gruntowe NOK 14.05.2017

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  14 maja 2017 odby�y si� nasze pierwsze tegoroczne zawody sp�awikowo-gruntowe. O 4.30 rano pojawil�my si� nad Kana�em Kilo�skim w okolicy przeprawy promowej Breiholz. W tym miejscu organizowali�my ju�


 • I Spinningowe GRAND PRIX 2017

  I Spinningowe GRAND PRIX 2017

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  W ko�cu nadszed� z niecierpliwo�ci� oczekiwany dzie� 30-stego kwietnia 2017 roku. W tym dniu, w pe�nej gotowo�ci przybyli�my nad jezioro Bistensee, aby rozegra� nasze pierwsze w tym roku spinningowe G


 • III Zawody Surfcastingowe Kitzeberg CUP 18.03.2017

  III Zawody Surfcastingowe Kitzeberg CUP 18.03.2017

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Trzecie tegoroczne zawody surfcastingowe to niesamowicie turbulentne prze�ycia naszej w�dkardkiej grupy. Podj�ta decyzja o wyje�dzie do Hohenfelde okaza�a si� (ze wzgl�du na fale i zm�con� wod�) nie d


 • Wyprawa w�dkarska Rusken Szwecja

  Wyprawa w�dkarska Rusken Szwecja

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  12.09.20167am Stansted UKJestesmy na lotnisku,Raptor(�ysy)proponuje �niadanko,pojawia si� u�miech na mojej twarzy :) Znam go od ko�yski , wiem co kombinuje.S�ysze sk�ada zam�wienie, Can I get two guin


 • Dzika Szwecja - relacja w�dkarska

  Dzika Szwecja - relacja w�dkarska

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Szwecja. Jedno z marze� wi�kszo�ci polskich w�dkarzy. Oczywi�cie jedno te� z moich :) Pi�kne krajobrazy, setki film�w wrzucane na YouTube. Ogromne szczupaki, t�uste garbusy w niezliczonych ilo�ciach.


 • I Spinningowe GRAND PRIX 2016

  I Spinningowe GRAND PRIX 2016

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  I Spinningowe GRAND PRIX 2016Pierwsze spinningowe Grand Prix 2016-go Roku ju� pod „flag�” Polish Fishing Club 2016 e.V. Kiel, tradycyjnie odby�y si� (pi�tego maja) na jeziorze Bisten.Pi�tn


 • Weissenh�user Strand CUP - Surfcasting

  Weissenh�user Strand CUP - Surfcasting

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  WEISSENHÄUSER STRAND CUP - SURFCASTING19.03.2016 odby�y si� nasze trzecie tegoroczne zawody surfcastingowe. Na starcie zameldowa�o si� o�miu zawodniów. Tym razem wybrali�my pla�� w Weissen


 • Weissenhaus CUP - Surfcasting

  Weissenhaus CUP - Surfcasting

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  WEISSENHAUS CUP - SURFCASTING21.02.2016 odby�y si� nasze drugie tegoroczne zawody surfcastingowe. Na starcie zameldowa�o si� jedenastu zawodniów. Jako miejsce naszych wzmaga� wybrali�my pla�� w


 • Gr�nwold Cup 14.11.2015

  Gr�nwold Cup 14.11.2015

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Gr�nwold Cup.14.11.2015 spotkali�my si� na morskich zawodach Gr�nwold Cup. Na pog


 • III Spinningowe Grand Prix 2015 Bistensee

  III Spinningowe Grand Prix 2015 Bistensee

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  III Spinningowe Grand Prix 2015 BistenseeTrzeci kalendarzowy rok naszej dzia�alno�ci dobiega ko�ca. Z zadowoleniem mo�na stwierdzic�, �e nasza grupa zaczyna si� krystalizowa� !!!. Liczba aktywnyc


 • Surfcasting 2015

  Surfcasting 2015

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Polonijna Grupa Mi�o�nik�w W�dkarstwa w Kiel w dniu 17.10.2015 zorganizowa�a pierwsze zawody Surfcastingowe. Na starcie stwai�o si� osiem os�b i wsp�lnie pojechali�my na oddalon� o kilkana�cie kilomet


 • II spinningowe Grand Prix 2015 Bistensee

  II spinningowe Grand Prix 2015 Bistensee

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Drugie spinningowe Grand Prix 2015 odby�y sie w niedziel� 04.10.215 na jeziorze Bistensee. Pogodanas kompletnie zaskoczy�a, o ile na pocz�tku widoczno�� by�a w granicach 50 metr�w, to po god


 • �oso� w ostatnim rzucie. Morrum. Szwecja.

  �oso� w ostatnim rzucie. Morrum. Szwecja.

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Ju� rok min�� od tamtej chwili, kiedy przyrzekli�my sobie, �e zn�w spotkamy si� nad szwedzk� rzek� M�rrum.Kto zasmakowa� tej przygody, holi pot�nych troci i


 • �owienie w Szwecji

  �owienie w Szwecji

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  WitamMaly filmik z naszych wypraw na zbiornik \"Mj�rn\" (Szwecja) letnich w roku 2015!Na tych wyprawach lowimy glownie z opad


 • Nocne zawody sp�awikowo-gruntowe.

  Nocne zawody sp�awikowo-gruntowe.

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Nocne zawody sp�awikowo-gruntowe.Nasze piewsze tegoroczne zawody sp�awikowo gruntowe zorganizowane zosta�y na ma�ym komercyjnym jeziorku w Wasbek niedaleko Neum�nster. Na starcie stawi�o si� 9-ciu zaw


 • Zapomniane historie: Srebrne „Okonie“

  Zapomniane historie: Srebrne „Okonie“

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Podczas robienia porz�dk�w w komputerze znalaz�em stary ordner ( taki dawno zapomniany) z opisanymi w�dkarskimi historiami. Po dokonaniu kilku ma�ych zmian i u�ci�le� postanowi�em cz�� z nich opublik


 • Pstr�gi z le�nego jeziora

  Pstr�gi z le�nego jeziora

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Du�o nas�ucha�em si� o �r�dle�nych jeziorkach i ich rybostanie przebywaj�c w Szwecji, ale jak to zwykle bywa g�r� bra�y zawsze wody szczupakowe, sandaczowe i okoniowe. Od zesz�ego roku, kiedy to m�j p


 • Po�egnanie z Islandi� czyli r�ne mo�e by� w�dkowanie

  Po�egnanie z Islandi� czyli r�ne mo�e by� w�dkowanie

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Witam serdecznie wszystkich po d�u�szej przerwie. Niestety ostatnimi miesi�cami oddawa�em si� w ogromnej mierze pracy a kapry�na (momentami druzgoc�ca) pogoda nie pozwala�a w�dkowa� weekendami. To spr


 • I Spinningowe Grand Prix 2015 Bistensee

  I Spinningowe Grand Prix 2015 Bistensee

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  I Spinningowe Grand Prix 2015Pierwszomajowe spotkanie Polonijnej Grupy Mi�o�nik�w W�dkarstwa w Kiel zgodnie z tradycj� odby�o sie na jeziorze Bisten. By�a to pierwsza z trzech edycji zaliczanych do Gr


 • Tro� Ba�tyku 2015

  Tro� Ba�tyku 2015

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  W dniu 19.04.2015 roku spotkali�my si� na tegorocznej „Ba�tyckiej Troci” . Dobry humor wszystkich uczestnik�w napawa� optymizmem. Pogoda r�wnie� dopisa�a wi�c mieli�my.... nadziej� na z�o


 • Park Krajobrazowy Lonjsko Polje - tajemnica w�dkarskiego eldorada

  Park Krajobrazowy Lonjsko Polje - tajemnica w�dkarskiego eldorada

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Znajomi kt�rzy mieli przyjemno�� odwiedzi� Fishing Camp Croatia pytali si� nas czemu baz� w�dkarsk� otworzyli�my w�a�nie w tym miejscu. To nie przypadek. Nasza przysta� jest po�o�ona w ni


 • W�dkowanie w Chorwacji - sandacze, bolenie, sumy i karpie!

  W�dkowanie w Chorwacji - sandacze, bolenie, sumy i karpie!

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Wyobra�cie sobie du��, pi�kn� nizinn� rzek�. Wyobra�cie sobie teraz, �e ta rzeka jest ca�kiem dziewicza i niezwykle rybna. Wyobra�cie sobie, �e jest tam ca�y czas ciep�o, a drapie�niki i bia�oryb mo�n


 • Jezioro Juttern

  Jezioro Juttern

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Do Szwecji na ryby mo�na je�dzi� i pi�� razy w roku. Oby tylko czas i pieni�dze pozwala�y na takie eskapady. Jedynym problemem jest zazwyczaj monotematyczno�� takich wypraw. Wi�kszo�� w�dkarzy je�dzi


 • Rzeka Dalalven - baza w�dkarska w Tyttbo

  Rzeka Dalalven - baza w�dkarska w Tyttbo

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  P�n� jesieni� tego roku, ekipa z portalu wedkuje.pl wyruszy�a nad rzek� Dalalven, do miejscowo�ci Tyttbo. To w�a�nie tutaj gospodarze Karin Bengtsgård i B�rje Tollvik, przygotowali dla w�dkarzy


 • III Spinningowe Grand Prix 2014 Bistensee

  III Spinningowe Grand Prix 2014 Bistensee

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  III Spinningowe Grand Prix 2014 BistenseeDziewi�tego listopada spotkali�my si� na III-im Spinningowym Grand Prix 2014-go Roku. Podobnie jak w poprzednich dw�ch tegorocznych spotkaniach, na starcie sta


 • Wedkuje.pl w Szwecji

  Wedkuje.pl w Szwecji

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Jak co roku grupa przyjaci� z portalu wedkuje.pl uda�a si� do Szwecji, w poszukiwaniu rybnych i ciekawych �owisk, oraz grubych drapie�nik�w. Dla co niekt�rych przygoda trwa�a a� trzy tygodnie. Przy o


 • II Spinningowe Grand Prix 2014 Bistensee

  II Spinningowe Grand Prix 2014 Bistensee

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Trzeciego pa�dziernika spotkali�my si� na kolejnej imprezie w�dkarskiej - II Spinningowe Grand Prix Bistensee. Na starcie, podobnie jak w maju bie�acego roku, stawi�o si� jedenastu w�dkarzy. Po p


 • Powr�t na jezioro Foxen – bia�y �o� zamiast bia�ych myszek

  Powr�t na jezioro Foxen – bia�y �o� zamiast bia�ych myszek

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Rok temu po raz pierwszy odwiedzi�em Szwecj� w celach w�dkarskich i od razu by�a to „g��boko woda” i to nie tylko w cudzys�owie, bo jezioro Foxen ma miejscami ponad 50 metr�w g��boko�ci. K


 • Szwedzka rzeka Morrum - Wyprawa na �ososie

  Szwedzka rzeka Morrum - Wyprawa na �ososie

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Jest takie powiedzenie: wszystko, co dobre, szybko si� ko�czy. Powr�t ze Szwecji wp�dzi� mnie w swoist� w�dkarsk� depresj�.....Przecie� jestem otoczony pi�knymi rybnymi wodami w miejscu mojego zamies


 • Szwedzkie jezioro Halen - wyprawa na szczupaki

  Szwedzkie jezioro Halen - wyprawa na szczupaki

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  W�a�ciwie mia�a to by� wyprawa na du�e szczupaki do Szwecji nad jezioro Bysj�n. Od miesi�cy zbiera�em informacje na temat co gdzie i jak. Pomny du�ych z�baczy i emocjonuj�cych sprawozda� Koleg�w, kt�r


 • Rzeka Dalalven na wysoko�ci Tyttbo - przedsmak przygody

  Rzeka Dalalven na wysoko�ci Tyttbo - przedsmak przygody

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Pami�tacie nasz zesz�oroczny wyjazd nad le��ce w rejonie Nedre Dalalven jezioro Bysjon? Przez pe�ne drapie�nik�w jezioro przep�ywa malownicza rzeka Dalalven. Przy jej uj�ciu jeden z moich koleg�w


 • Ragunda

  Ragunda

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Rogunda Na pocz�tku czerwca, w sprawdzonym towarzystwie z poprzednich wypad�w i woja�y, przyszed� czas na kolejn� wypraw� do Szwecji. Pe�n� gotowo�� do wyjazdu zg�osili: Rafa�, Grzesiek, Maciek, Rajmu


 • Bornholm, trocie i spinningowa przygoda

  Bornholm, trocie i spinningowa przygoda

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Bornholmskie srebro dla zuchwa�ych Czy wylegiwanie si� z w�dk� na pomo�cie Ci� odrobin� nie nudzi? Czy przerzucanie kolejnych szczupak�w i okoni nie sta�o si� ju� rutyn�? Je�li tak, to znaczy �e potr


 • I Spinningowe Grand Prix 2014 Bistensee

  I Spinningowe Grand Prix 2014 Bistensee

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  W niedziel� 18-go maja bie�acego roku, spotkali�my si� na I-szym Spinningowym Grand Prix 2014 Roku. Na starcie stawi�o si� jedenastu w�dkarzy. Po za�atwieniu formalno�ci wszyscy wyp�yn�li na jezioro.


 • Wiosna w Szwecji na Noen

  Wiosna w Szwecji na Noen

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Po raz drugi zawita�em do Szwecji, aby doskonali� umiej�tno�ci w�dkarskie, testowa� nowe przyn�ty oraz aktywnie wypoczywa�. Przed wyjazdem uzupe�nia�em sprz�t g��wnie w zakresie przyn�t – firm


 • Tro� Ba�tyku 2014

  Tro� Ba�tyku 2014

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  W niedziel� 06.04.2014 roku odby�o si� pierwsze w tym roku spotkanie Polonijnej Grupy Mi�o�nikow W�dkarstwa w Kiel. Celem mia�a by� najciekawsza o tej porze roku ryba w morzu ba�tyckim, czyli Tro� !!!


 • W�dkowanie w Islandii - pierwsze kroki w Atlantyku

  W�dkowanie w Islandii - pierwsze kroki w Atlantyku

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Witam serdecznie wszystkich po chyba zbyt d�ugiej przerwie na portalu wedkuje.pl. �yciowe perypetie i wielkie zmiany by�y pocz�tkiem tego wszystkiego co ma miejsce teraz i tutaj. Niestety nasz kraj ni


 • W�dkarstwo Laponia - �ososie, pstr�gi, szczupaki i sandacze

  W�dkarstwo Laponia - �ososie, pstr�gi, szczupaki i sandacze

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Przedstawiam now� Polsk� baz� w�dkarsk� w Szweckiej Laponii w okolicy miejscowo�ci Overkalix. Baza mie�ci si� na wyspie jeziora Djuptrasket, najrybniejszego jeziora tego regionu. Du�e ilo�ci ryb drapireplywr��