menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez


 • Rozpocz�cie sezonu - Ko�o PZW Turek Miasto 13.04.24.

  Rozpocz�cie sezonu - Ko�o PZW Turek Miasto 13.04.24.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W sobot� 13 kwietnia Zarz�d Ko�a PZW nr 19 Turek-Miasto zorganizowa� sprz�tanie brzeg�w zbiornika �eronice, po kt�rym odby�y si� zawody. Cz�onkowie Ko�a zebrali si� o �wicie by w przygotowane wcze�nie


 • Zawody w�dkarskie – Mistrz Ko�a Oko� w Chociwlu 13.04.2024

  Zawody w�dkarskie – Mistrz Ko�a Oko� w Chociwlu 13.04.2024

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zarz�d Ko�a PZW Oko� w Chociwlu zorganizowa� 13 kwietnia 2024 roku indywidualne zawody sp�awikowe - I tura eliminacji do tytu�u Mistrz Ko�a 2024. W zawodach udzia� wzi�o 12 zawodnik�w. Klas


 • Puchar Mistrza Ko�a PZW Grodzisk Wielkopolski 14.04. 2024. - Senior.

  Puchar Mistrza Ko�a PZW Grodzisk Wielkopolski 14.04. 2024. - Senior.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Nad kana�em Wojnowickim w niedzielny poranek 14 kwietnia 2024r odby�y si� zawody Grodziskiego ko�a PZW inauguruj�ce sezon w�dkarski dla senior�w. Zawody te by�y I Tur� zawod�w o Puchar Mistr


 • Relacja z Zawod�w Sp�awikowych- Rosnowo 13.04.24.

  Relacja z Zawod�w Sp�awikowych- Rosnowo 13.04.24.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

   Na kanale energetycznym  w Rosnowie w dniu 13.04.24 zosta�y rozegrane zawody sp�awikowe zorganizowane prze ko�o nr 26 Energetyk z Koszalina.  W zawodach wzi�o udzia� 21 zawodnik�


 • Zawody o Puchar Mistrza Ko�a PZW Grodzisk Wielkopolski. - Junior.

  Zawody o Puchar Mistrza Ko�a PZW Grodzisk Wielkopolski. - Junior.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

   Nad stawem w parku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim juniorzy grodziskiego ko�a PZW rozegrali w sobotni poranek 13 kwietnia 2024 towarzyskie zawody o Puchar Mistrza Ko�a 2024r w kategorii Junio


 • Feederowe Mistrzostwa Ko�a-21.04.2024

  Feederowe Mistrzostwa Ko�a-21.04.2024

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zarz�d ko�a Big Fish zaprasza swoich cz�onk�w na I tur� feeder


 • Zawody rozpocz�cia sezonu Skierniewice 07.04.2024.

  Zawody rozpocz�cia sezonu Skierniewice 07.04.2024.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Na zalewie Zad�bie w Skierniewicach z okazji rozpocz�cia sezonu odby�y si� w dniu 07.04.2024 zawody w�dkarskie w dyscyplinie sp�awikowej. W zawodach wzi�o udzia� 12-tu zawodnik�w, dziewi�ciu sen


 • Targi W�dkarskie Rybomania 2024 w Poznaniu

  Targi W�dkarskie Rybomania 2024 w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

   Zapraszam serdecznie na film pt Targi W�dkarskie Rybomania 2024 w Poznaniu�ycz� mi�ego ogl�dania !!!


 • Zawody w�dkarskie Puchar Przewodnicz�cego Rady Miasta Kutno.

  Zawody w�dkarskie Puchar Przewodnicz�cego Rady Miasta Kutno.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Rozpoczynaj�c sezon sportu um�wili�my si� na otwarte zawody sp�awikow


 • Spotkanie w Kole PZW Metalurg Kutno.

  Spotkanie w Kole PZW Metalurg Kutno.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Rozpoczynaj�c sezon sportu, rekreacji i promocji PZW zorganizowali�my spotkanie konsultacyjne w Centrum Seniora w Kutnie. Na spotkanie zaproszono samorz�dy, firmy i osoby fizyczne wspieraj�ce nasze dz


 • Zawody Puchar Zimy 2024 wyniki

  Zawody Puchar Zimy 2024 wyniki

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Pierwsze zawody w tym sezonie za


 • M�wiono o sporcie w�dkarskim Krak�w 15.03. 2024.

  M�wiono o sporcie w�dkarskim Krak�w 15.03. 2024.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 15 marca 2024 r. odby�o si� w siedzibie Okr�gu PZW Krak�w spotkanie sportowe – po�wi�cone ocenie sportowych wynik�w w dyscyplinach w�dkarskich – generalnie w 2023 r. Generalnie dlat


 • Relacja z Zawod�w Trociowych 14.01.24r.

  Relacja z Zawod�w Trociowych 14.01.24r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 14.01.24r. ko�o nr26 Energetyk z Koszalina zorganizowa�o Otwarte Zawody Trociowe na rz.Grabowa. W zawodach wzi�o udzia� 17 zawodnik�w. Ryby tego dnia dopisa�y i zosta�y z�owione 4 wymiarowe Tr


 • Zawody zamkni�cia sezonu w Kole PZW Metalurg Kutno.

  Zawody zamkni�cia sezonu w Kole PZW Metalurg Kutno.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Kol. Roman Cie�lak zaprosi� na ostanie zawody z cyklu GP’2


 • Weso�ych �wi�t 2023.Ko�o Mosina Miasto .

  Weso�ych �wi�t 2023.Ko�o Mosina Miasto .

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

                                                          &nbs


 • Festiwal W�dkarski 2023 w Kielcach.

  Festiwal W�dkarski 2023 w Kielcach.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dzi� zapraszamy was na relacj� z Targ�w W�dkarskich a dok�adniej m�wi�c Festiwalu W�dkarskiego kt�re odby�y si� w dniach 14-15 pa�dziernika 2023 w Kielcach


 • Wyniki zawod�w spinningowych z dnia 28.10.2023 r.

  Wyniki zawod�w spinningowych z dnia 28.10.2023 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 28.10.2023 r. Na zalewie Siemian�wka odby�y si� zawody spinningowe ko�a Perkoz.W zawodach startowa�o 24 spinningist�w.Oto wyniki: 1. Kamil Charkiewicz  - 360 pk.       


 • Zawodach Spinningowych o Puchar W�jta Gminy K�trzyn 22.10.23.

  Zawodach Spinningowych o Puchar W�jta Gminy K�trzyn 22.10.23.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziel� 22 pa�dziernika 2023 roku na Jeziorze M�j w�dkarze rywalizowali w Otwartych Zawodach Spinningowych o Puchar W�jta Gminy K�trzyn.Mimo nieprzychylnej aury do rywalizacji przyst�pi�o 25 zawod


 • Wyniki zawod�w z dnia 15.10.2023 r.

  Wyniki zawod�w z dnia 15.10.2023 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zawody gruntowe kola Perkoz na zalewie Siemian�wka Stary Dw�r odby�y si� 15.10.2023.W zawodach startowa�o 35 zawodnik�w.Oto wyniki: 1.Dawid Kalinowski  - 2500 pk.      &n


 • Spinningowe zako�czenia sezonu 2023-ko�o PZW Turek Miasto.

  Spinningowe zako�czenia sezonu 2023-ko�o PZW Turek Miasto.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  22 pa�dziernika 2023 roku Ko�o PZW nr 19 Turek Miasto, zako�czy�o zawodami spinningowymi sezon 2023. Do zawod�w zg�osi�o si� 11 w�dkarzy, lecz jedynym szcz�ciarzem holuj�cym


 • Relacja z zawod�w spinningowych ko�a Energetyk z Koszalina.

  Relacja z zawod�w spinningowych ko�a Energetyk z Koszalina.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 16.10.23r. na jez. Ostrowiec zosta�y zorganizowane zawody spinningowe ko�a nr 26 Energetyk z Koszalina. W zawodach wzie�o udzia� 19 zawodnik�w. Zawody by�y zaliczane do konkursu W�dkarz Roku i


 • Zako�czenie Sezonu 2023 Ko�a Mi�tus Koszalin. Wyniki.

  Zako�czenie Sezonu 2023 Ko�a Mi�tus Koszalin. Wyniki.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam kole�anki i koleg�w ko�a Mi�tus Koszalin. Dnia 01.10.2023 na �owisku Wyspa rozegrano ostatnie w tym sezonie zawody w�dkarskie sp�awikowe. W zawodach startowa�o tylko dziesi�ciu w�dkarzy kt�rzy w


 • Eliminacje do tytu�u Mistrz Ko�a w Chociwlu 2023 -II tura.

  Eliminacje do tytu�u Mistrz Ko�a w Chociwlu 2023 -II tura.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zarz�d Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu zorganizowa� indywidualne zawody sp�awikowe z pomost�w, kt�re by�y II tur� eliminacji do tytu�u Mistrz Ko�a 2023. Zawody odby�y si� 8 pa�dziernika 2023 roku od god


 • Wyniki zawod�w z dnia 1.10.2023 r.

  Wyniki zawod�w z dnia 1.10.2023 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 1.10.2023 r na zalewie w Dubiczach Cerkiewnych odby�y si� zawody sp�awikowe ko�a perkoz.W zawodach wzi�o udzia� 41 zawodnik�w.Oto wyniki: 1. Artur Sieciarek - 2940 pk.       


 • Wyniki zawod�w gruntowych 03.09.2023 r.

  Wyniki zawod�w gruntowych 03.09.2023 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Wyniki zawod�w gruntowych ko�a Perkoz z dnia 03.09.2023 r.1. Dariusz Niemcunowicz - 4155 pk.2.�ukasz Siekan             - 3475 pk.3.Dawid Kalinowski    &nb


 • Zawody w�dkarskie ko�a PZW Turek Miasto 24.09.23.

  Zawody w�dkarskie ko�a PZW Turek Miasto 24.09.23.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez


 • Puchar Prezesa Ko�a Widok 24.09.23.

  Puchar Prezesa Ko�a Widok 24.09.23.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 24.09.2023 r. na zalewie w Be�chowie odby�y si� zawody w�dkarskie w dyscyplinie sp�awikowej o Puchar Prezesa Ko�a Widok. W zawodach wzi�o udzia� sze�ciu zawodnik�w. Pogoda dopisa�a, by�o ciep�


 • Jesie� 2023- Sp�awik Bez Zan�ty. Wyniki.

  Jesie� 2023- Sp�awik Bez Zan�ty. Wyniki.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam cz�onk�w ko�a Mi�tus Koszalin. Podajemy wyniki ko�cowe zawod�w sp�awikowych bez zan�towe rozegranych w dniu 17.09.2023.Zawody zosta�y rozegrane na �owisku Kana� Energetyczny Rosnowo. W zawodach


 • Zawody w�dkarskie –I Memoria� Im. Stefana Zas�awskiego.

  Zawody w�dkarskie –I Memoria� Im. Stefana Zas�awskiego.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 24 wrze�nia na jeziorze Starzyc w Chociwlu odby�y si� otwarte sp�awikowe zawody w�dkarskie – I Memoria� Im. Stefana Zas�awskiego. Zawody zosta�y przygotowane przez Zarz�d Ko�a nr 6 Oko


 • Relacja z zawod�w gruntowych ko�a Energetyk.

  Relacja z zawod�w gruntowych ko�a Energetyk.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 16.09.2023 na jeziorze Rosnowo ko�o nr 26 Energetyk rozegra�o zawody gruntowe. Zawody te by�y zaliczane do klasyfikacji w�dkarza roku. W zawodach wzi�o udzia� 16 zawodnik�w. Ryby tego dnia pob


 • Zawody w�dkarskie parami ko�a Turek Miasto.

  Zawody w�dkarskie parami ko�a Turek Miasto.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  9 wrze�nia 2023 roku na zbiorniku �eronice rozegrane zosta�y kolejne zawody, tym razem by�y to tzw. zawody parami. Poniewa� do konkurencji stan�o 13 zawodnik�w, pierwsza sz�stka z tabeli grand prix 2


 • Zawody gruntowe ko�a nr 19 Turek Miasto

  Zawody gruntowe ko�a nr 19 Turek Miasto

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  27 sierpnia Ko�o PZW nr 19 Turek Miasto zorganizowa�o czwarte w tym sezonie zawody w�dkarskie nad zbiornikiem �eronice. Tym razem o tytu� zwyci�zcy rywalizowa�o 16 w�dkarzy. Hum


 • Zawody o Puchar Ko�a Big Fish w kategorii Freestyle

  Zawody o Puchar Ko�a Big Fish w kategorii Freestyle

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 27.08.2023r na �owisku Odra Kamienie na Wyspie Puckiej w Szczecinie odby�y si� zawody o Puchar Ko�a Big Fish w Szczecinie w kategorii Freestyle . W zawodach wzi�o udzia� 18 cz�onk�w nasze


 • Zawody w�dkarskie Weso�a Rybka - relacja

  Zawody w�dkarskie Weso�a Rybka - relacja

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zgodnie z kalendarzem imprez Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu na 2023 rok, dnia 27 sierpnia 2023 roku odby�y si� sp�awikowe zawody w�dkarskie dla dzieci pod nazw�: „Weso�a Rybka”. Zawody trad


 • Zawody z okazji 103 rocznicy Cudu nad Wis��

  Zawody z okazji 103 rocznicy Cudu nad Wis��

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Z inicjatywy W�jt Gminy Kutno Justyny Jasi�skiej i prezesa Ko�a przygotowali�my otwarte zawody gruntowe z okazji 103 rocznicy „Cudu nad Wis�a”. Pierwotnie zawody mia�y odby� si� w Tokarach


 • Wyniki zawod�w gruntowych z dnia 19.08.2023 r.

  Wyniki zawod�w gruntowych z dnia 19.08.2023 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 19.08.2023 zosta�y rozegrane zawody gruntowe ko�a na zalewie Siemian�wka Stary Dw�r.W spotkaniu udzia� wzi�o 31 w�dkarzy .Oto wyniki: 1.�ukasz Siekan - 5480 pk.         


 • Zawody sp�awikowe z okazji 50-lecia ko�a Cekcyn.

  Zawody sp�awikowe z okazji 50-lecia ko�a Cekcyn.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 20.08.23r na Jeziorem Zadwornym odby�y si� zawody sp�awikowe z okazji 50-cio lecia Ko�a nr 076 w Cekcynie. W zawodach wzi�o udzia� 18 zawodnik�w.  Pogoda dopisa�a i rybki te� bra�y.&nb


 • Zawody Sp�awikowe - Bez Zan�towe 2023. Wyniki.

  Zawody Sp�awikowe - Bez Zan�towe 2023. Wyniki.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam cz�onk�w ko�a Mi�tus Koszalin. Podajemy ko�cowe wyniki zawod�w w�dkarskich Lato-2023 sp�awikowych bez zan�ty. Zawody zosta�y rozegrane w dniu 13.08.2023 roku. Miejscem rozegrania zawod�w by


 • Puchar Prezesa ko�a Perkoz 13.08.2023.

  Puchar Prezesa ko�a Perkoz 13.08.2023.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 13.08.2023 r. Na �owisku specjalnym Bachury odby�y si� zawody w�dkarskie o puchar Prezesa ko�a Perkoz. W zawodach bra�o udzia� 41 w�dkarzy .2 w�dki- metoda dowolna.Wyniki: 1. Jan Bielawski


 • Relacja z Zawod�w Sp�awikowych 12.08.23

  Relacja z Zawod�w Sp�awikowych 12.08.23

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 12.08.23 r. na �owisku Wyspa w Rosnowie zosta�y rozegrane zawody sp�awikowe o Puchar Prezesa ko�a nr 26 Energetyk. W zawodach wzi�o udzia� 29 zawodnik�w z r�nych k� okr�gu Koszali�skiego. Ryreplywr��