menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Zwiana formu�y zawod�w GP’24 w Kole PZW Metalurg Kutno.

  Zwiana formu�y zawod�w GP’24 w Kole PZW Metalurg Kutno.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W odpowiedzi na kilka wniosk�w o zmian� formu�y rozgrywania zawod�w otwarcia sezonu GP’24 w dniu 21.04. 2024 r. Prezes Ko�a w porozumieniu z V-ce Prezesem ds. Sportowych i Kapitanem Sportowym Ko


 • Sp�awikowe spotkanie ko�a Perkoz. Dubicze Cerkiewne 20.04.2024.

  Sp�awikowe spotkanie ko�a Perkoz. Dubicze Cerkiewne 20.04.2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

   Zapraszamy na sp�awikowe spotkanie ko�a Perkoz w Dubiczach Cerkiewnych 20.04.2024.1.Zapisy przyjmuje Ma�gorzata Dani�owicz tel. 797 761 268 do dnia 18.04.2024.2.Op�ata 10 z�. za wjazd samochodem


 • Mistrzostwa ko�a PZW Sira Sieradz 14.04.2024.

  Mistrzostwa ko�a PZW Sira Sieradz 14.04.2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zawody Sp�awikowe Mistrzostwa Ko�a PZW Sira Sieradz odb�d� si� 14.04.2024 na zbiorniku Grodzka w Sieradzu .Zbi�rka zawodnik�w o godzinie 6.00-6.30.Zarz�d Ko�a Sira Sieradz serdecznie zaprasza wszystki


 • Posprz�tali�my brzegi NASZEGO jeziora

  Posprz�tali�my brzegi NASZEGO jeziora

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Zaproszenie na Mistrzostwa Ko�a Oko� Goleni�w 14.04.2024.

  Zaproszenie na Mistrzostwa Ko�a Oko� Goleni�w 14.04.2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a zaprasza na II tur� Mistrzostw Ko�a nr. 14 Oko� w w�dkarstwie sp�awikowym.


 • Zaproszenie na zawody w Kole Metalurg Kutno 21.04.24.

  Zaproszenie na zawody w Kole Metalurg Kutno 21.04.24.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Ko�o nr 109  Metalurg Kutno organizuje zawody „Grand Prix’24” w dniu 21.04.24 r. na jez. Lubie�.


 • Zapraszamy na zawody w�dkarskie 13.04.2024 r.

  Zapraszamy na zawody w�dkarskie 13.04.2024 r.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zawody w�dkarskie Ko�a PZW Nr 6 Oko� - rozpocz�cie sezonu Zarz�d Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu zaprasza w�dkarzy cz�onk�w Naszego Ko�a na Indywidualne Zawody Sp�awikowe - I Tura eliminacji do tytu�u &


 • Wiosenne sprz�tanie brzeg�w Wis�y 2024

  Wiosenne sprz�tanie brzeg�w Wis�y 2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 28 Warszawa-Ursyn�w serdecznie zaprasza na coroczn� wiosenn� akcj� sprz�tania brzeg�w Wis�y.13.04.2024 spotykamy si� o godz. 10:00 na lewym brzegu Wis�y pod Mostem Siekierkowskim.ht


 • Tydzie� czysto�ci w�d w Kole PZW Metalurg Kutno

  Tydzie� czysto�ci w�d w Kole PZW Metalurg Kutno

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a organizuje w dniu 6.04.24 r. w Kromszewicach prace spo�eczne w ramach „Tygodnia czysto�ci w�d”.Program:- zbi�rka nani


 • Prace osobiste ko�a Tro� 13.04.2024

  Prace osobiste ko�a Tro� 13.04.2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a Tro� zaprasza wszystkich ch�tnych dnia 13.04.2024r. na prace osobiste. Zbi�rka o godzinie 9.00 na naszej polanie nad jeziorem Karolewo. Jednocze�nie, bior�c pod uwag� ograniczon


 • Zawody Wiosna 2024- 20.04.2024.

  Zawody Wiosna 2024- 20.04.2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zgodnie z kalendarzem  imprez sportowych na 2024r. Zarz�d WKW Tro� organizuje w dniu 20 kwietnia2024r. zawody sp�awikowe ,,WIOSNA 2024”.  Zawody zaliczane do cyklu GP  rozegr


 • Zawody Otwarcie Sezonu - Warta Sowiniec

  Zawody Otwarcie Sezonu - Warta Sowiniec

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                       


 • Wielkanoc 2024

  Wielkanoc 2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zdrowych, pogodnych, pe�nych wiary, nadziei i mi�o


 • Rozpocz�cie sezonu 2024 14.04.2024

  Rozpocz�cie sezonu 2024 14.04.2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Weso�ych �wi�t Wielkanocnych 2024.

  Weso�ych �wi�t Wielkanocnych 2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                                          &nbs


 • Zawody Sp�awikowe Ko�o Energetyk w Koszalinie.

  Zawody Sp�awikowe Ko�o Energetyk w Koszalinie.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Ko�o w�dkarskie nr 26  Energetyk w Koszalinie  uprzejmie informuje, �e dnia 13.04.2024 r. na Kanale Energetycznym  w Rosnowie odb�d� si�  zawody sp�awikowe  Ko�a nr 26 Energet


 • Czyn w Stanicy W�dkarskiej w Zdbicach 20.04.2024.

  Czyn w Stanicy W�dkarskiej w Zdbicach 20.04.2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 20 kwietnia 2024 roku zapraszamy wszystkich cz�onk�w oraz sympatyk�w ko�a na czyn w Stanicy W�dkarskiej w  Zdbicach . Rozpocz�cie godzina 8.00 .Dojazd samochodami. szczeg�y u Prezesa klub


 • Weso�ego Alleluja- Wielkanoc 2024.

  Weso�ego Alleluja- Wielkanoc 2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                                          &nbs


 • Zarybienie amurem H�omcza 27.03.2024

  Zarybienie amurem H�omcza 27.03.2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a nr 2 w Sanoku informuje, �e w dniu 27.03.2024 dokonano zarybienia �owiska w H�omczy amurem na


 • �yczenia Wielkanocne 2024.

  �yczenia Wielkanocne 2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Smacznego jajka, pokoju baranka i cudnego Wielkanocnego poranka! Niech rado�� i nadzieja wype�ni� serca, a czas sp�dzony z bliskimi przyniesie wiele pi�knych chwil. Wszystkim cz�onkom i sympatyko


 • Posprz�tajmy brzegi Naszego jeziora!

  Posprz�tajmy brzegi Naszego jeziora!

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Oko� w Chociwlu wraz z Wydzia�em Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urz�du Miejskiego w Chociwlu zaprasza w�dkarzy, stra�ak�w, dzieci i m�odzie� ZPO w Chociwlu, mieszka�c�w, sympatyk�w w�


 • �yczenia �wi�teczne Wielkanoc 2024.

  �yczenia �wi�teczne Wielkanoc 2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Z okazji �wi�t Wielkanocnych dla wszystkich W�dkarzy i waszych Rodzin najserdeczniejsze �yczenia, du�o zdrowia, optymizmu i si�y p�yn�cej z �ycia odradzaj�cego si� na wiosn�, pozytywnych emocji i dobr


 • Mistrzostwa Ko�a PZW Oko� Goleni�w 17.03.24-wyniki I tury.

  Mistrzostwa Ko�a PZW Oko� Goleni�w 17.03.24-wyniki I tury.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W niedziel� 17 marca br. na rzece Inie


 • Zarybienie karpiem H�omcza 13.03.2024

  Zarybienie karpiem H�omcza 13.03.2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a nr 2 w Sanoku informuje, �e w dniu 13.03.2024 dokonano zarybienia karpiem �owisko w H�omczy -


 • Harmonogram planowanych imprez Ko�a PZW Oko� w Chociwlu.

  Harmonogram planowanych imprez Ko�a PZW Oko� w Chociwlu.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Harmonogram planowanych imprez  Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu w 2024 roku. 6 kwietnia 2024 roku (sobota) - Akcja sprz�tania brzeg�w jeziora14 kwietnia 2024 roku (niedziela) - Otwarcie sezonu - I


 • Podzi�kowanie dla wieloletniej Skarbnik Ko�a PZW Oko� w Chociwlu .

  Podzi�kowanie dla wieloletniej Skarbnik Ko�a PZW Oko� w Chociwlu .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr. 6 Oko� w Chociwlu podzi�kowa� Pani Leokadii za wieloletni� owocn� i bezinteresown� wsp�prac�.Sk�adamy Pani Leokadii wyrazy uznania, za pracowito��, wytrwa�o��, zaanga�owanie i wk�


 • Zawody Puchar Zimy - Zalew �rem 17.03.24.

  Zawody Puchar Zimy - Zalew �rem 17.03.24.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                                          &nbs


 • Sprz�tanie �owiska Odra Kamienie

  Sprz�tanie �owiska Odra Kamienie

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 69 BIG FISH Szczecin informuje, �e w dniu 23.03.2024r. (sobota) odb�dzie si� coroczna akcja sprz�tania �owiska  ODRA KAMIENIE na Wyspie Puckiej.Zbi�rka o godz. 9.00 w miejscu o


 • Sp�awikowe Mistrzostwa ko�a Big-Fish 17.03.2024r I tura.

  Sp�awikowe Mistrzostwa ko�a Big-Fish 17.03.2024r I tura.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a Big-Fish zaprasza swoich cz�onk�w na I Tur� Sp�awikowych Mistrzostw Ko�a. Zawody odb�d� si� w dniu 17.03.2024r. (niedziela) na �owisku Odra Kamienie na Wyspie Puckiej przy przepompowni Zbi


 • Prace na zbiorniku Rog�w 16.03.2024

  Prace na zbiorniku Rog�w 16.03.2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Prace na zbiorniku w Rogowie .W sobot� 16 marca planujemy realizowa� konieczne prace na naszym zbiorniku.Wszystkich ch�tnych W�dkarzy zapraszamy do pomocy. Zaczynamy o godzinie 13.Zarz�d Ko�a PZW


 • Terminarz spotka� w�dkarskich na rok 2024.

  Terminarz spotka� w�dkarskich na rok 2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  1. Sp�awikowe  - 20.04.2024 r. Dubicze Cerkiewne.2. Gruntowe     - 12.05.2024 r. Zalew Siemian�wka ( Stary Dw�r ).3. Sp�awikowe  - 26.05.2024 r. Narew - Bondary. 4. Spinn


 • Nauka �owienia na feeder od a do z 09.03.2024 .

  Nauka �owienia na feeder od a do z 09.03.2024 .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Na stawie przy stra�y po�arnej we wsi Goru�sko w dniu 09.03.2024 odb�dzie si� rozpocz�cie sezonu a zarazem nauka dla wielu pocz�tkuj�cy z miejscowego ko�a. Celem towarzyskich zawod�w jest wymiana wied


 • Zawody o Mistrzostwo Ko�a Oko� w Goleniowie 17.03.2024

  Zawody o Mistrzostwo Ko�a Oko� w Goleniowie 17.03.2024

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Nr 14 Oko� w Gole


 • Harmonogram zawod�w w�dkarskich ko�a Sira Sieradz.

  Harmonogram zawod�w w�dkarskich ko�a Sira Sieradz.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Harmonogram zawod�w w�dkarskich Ko�a Sira Sieradz.


 • Plan zarybie� pstr�giem t�czowym.

  Plan zarybie� pstr�giem t�czowym.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a informuje o planowanych zarybieniach pstr�giem t�czowym. Pierwsze zarybienie zaplanowano na 15.03.2024. Kolejne przewidziane jest na 05.04.2024. 


 • Plan zawod�w Ko�a Oko� w Goleniowie

  Plan zawod�w Ko�a Oko� w Goleniowie

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  TERMINARZ W�DKARSKICH IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK 2024 KO�A PZW NR 14 OKO� W GOLENIOWIEDYSCYPLINA SP�AWIKOWA1. Rozpocz�cie sezonu I tura Mistrzostw Ko�a - rzeka Ina - 17 marzec2. II tura Mistrzostw Ko�a


 • Zaproszenie na Otwarte Zawody Spinningowe 03.02.24.

  Zaproszenie na Otwarte Zawody Spinningowe 03.02.24.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 26 Energetyk w Koszalinie uprzejmie informuje, �e w dniu 3 lutego  2024r. na rzece Grabowa odb�d� si� Otwarte Zawody Spinningowe. Zapisy oraz wpisowe w wysoko�ci 70 z� od


 • Proponowane zawody w kole nr 50 Ciep�ownik w Stalowej Woli

  Proponowane zawody w kole nr 50 Ciep�ownik w Stalowej Woli

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Proponowane zawody na 2024r. w Kole nr 50  Ciep�ownik Stalowa Wola1.Towarzyskie zawody ,,Rozpocz�cie sezonu 2024” w dniu 28.04.2024 r. zbiornik Klonowe. Uzgodniono z Zarz�dem ko�a w Gr


 • Zawody w�dkarskie 2024 w Kole Wodnik Rawa Mazowiecka

  Zawody w�dkarskie 2024 w Kole Wodnik Rawa Mazowiecka

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Terminarz zawod�w w�dkarskich ko�a PZW Wodnik W 2024 roku.1.Podlodowe Mistrzostwa Ko�a-uzale�nione od grubo�ci lodu2.Otwarcie Sezonu - 07.04.20243.Feeder Mistrzostwa Ko�a -I-tura - 14.04.20244.Feeder


 • Podlodowe Mistrzostwa Ko�a Sochaczew-Miasto 2024.

  Podlodowe Mistrzostwa Ko�a Sochaczew-Miasto 2024.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a Sochaczew-Miasto replywr��