menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Relacje z wypraw


 • Wypad na mi�tusa.

  Wypad na mi�tusa.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Marzec ju� jest wi�c i na mi�tusa pora. Teraz w�a�nie pogoda sprzyja bo wieczorem jest troch� mrozu wi�c mi�tus po tarle wyg�odnia�y i powinien bra�. Drodzy koledzy w�dkarze i nie tylko dawno nic nie


 • Wis�a - ��ka - pi�kne wi�lane karpie

  Wis�a - ��ka - pi�kne wi�lane karpie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam kochani w 28 odcinku � @tomczykwedkuje� - tym razem po paru miesi�cach wr�ci�em do dobrze przez Was znanej miejsc�wki- ��ka nad Wis��. Na wypad wybra�em si� sam, p�niej dojecha� Darek


 • Mgliste zako�czenie sezonu 2023.

  Mgliste zako�czenie sezonu 2023.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszamy was na ostatni film z nad wody w 2023rUda�o si� nam co nie co na nim po�owi� pomimo mglistej pogodypellety kt�ry u�ywali�my w dzisiejszym filmie jest od partnera odcinka firmy Aller Aqua&nb


 • Zalew Rzeszowski, czyli ryby i niezwyk�a flora

  Zalew Rzeszowski, czyli ryby i niezwyk�a flora

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zbiornik Rzeszowski, znany r�wnie� jako Zalew Rzeszowski to fascynuj�cy sztuczny zbiornik wodny po�o�ony na malowniczym Wis�oku w sercu Rzeszowa. Jego imponuj�ce oblicze narodzi�o si� w 1973 roku, kie


 • Jak �owi� du�e leszcze z wody PZW ? W�dkarstwo feederowe 2023.

  Jak �owi� du�e leszcze z wody PZW ? W�dkarstwo feederowe 2023.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzi� wybrali�my si� nad zbiornik w Rogowie z za�o�eniem po�owi� jakie� fajne ryby - s�odka mieszana czyli leszcz :-) Uda�o si� nam kilka fajnych okaz�w z�owi� zreszt� zobaczcie sami.Zan�ta i


 • Szalony dzie� na rybach. W�dkarstwo feederowe na PZW

  Szalony dzie� na rybach. W�dkarstwo feederowe na PZW

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzisiejszy wypad by� szalonyJeden dzie�, dwa �owiska i przynajmniej trzy gatunki ryb.Zreszt� co tu pisa� zobaczcie sami.pellety kt�ry u�ywali�my w dzisiejszym filmie jest od partnera odcinka firmy All


 • Z�oty kara� , uciekaj�cy amur i waleczny karp.

  Z�oty kara� , uciekaj�cy amur i waleczny karp.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zbiorniki No Kill to magiczne wody nigdy nie wiadomo co mo�na na nich si� spodziewa� .Dok�adnie tak by�o na tej wyprawie cho� pocz�tek tego nie zapowiada�.Zobaczcie sami jak mi�o sp�dzili�my ten dzie�


 • VDE-Robinson Competition Pole CSX 700 -test.

  VDE-Robinson Competition Pole CSX 700 -test.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Nowy film nowy bat. Dzi�  przetestujemy nowego bata z Robinsona a dok�adniej m�wi�c Competition-Pole CSX 700Co dok�adnie uda�o si� na niego po�owi� w dzisiejszym materiale zapraszamy do


 • Karpiki z pechowej wody PZW.

  Karpiki z pechowej wody PZW.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzi� na tapet� bierzmy zbiornik PZW Rochna Jest to dla nas pechowa woda ostatnio wygoni�a nas burza a w dzisiejszym filmie ulewa.Za to drugi dzie� by� ca�kowicie bez deszczu. Na filmie zobaczycie


 • Szybki wypad na leszcze z method feeder 2023

  Szybki wypad na leszcze z method feeder 2023

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W dzisiejszej produkcji zobaczycie nasz kr�tki wypad nad zbiornik PZW Rog�wNad wod� sporz�dzili�my max 3h co prze�o�y�o si� na kilka naprawd� wielkich leszczy Koniecznie musisz to obejrze� d


 • Zawody gruntowe Ko�a PZW Metalurg Kutno i Klubu Seniora .

  Zawody gruntowe Ko�a PZW Metalurg Kutno i Klubu Seniora .

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  15 pa�dziernika na jez. Lubie� odby�y si� zawody towarzyskie gruntowe


 • Du�e leszcze o zachodzie s�o�ca na method feeder .

  Du�e leszcze o zachodzie s�o�ca na method feeder .

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszamy was na kolejny materia� tym razem nasza taktyka skierowana jest na po��w du�ych leszczy o zachodzie s�o�ca i co ciekawe uda�o si�


 • Jak �owi� karpie latem - nocne brania - �owisko Samsieczno

  Jak �owi� karpie latem - nocne brania - �owisko Samsieczno

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  21-24.08.2023⚡️Trzy dobowy (21-24.08.2023) wypad na �owisko Samsieczno. Mimo nie sprzyjaj�cej pogodzie uda�o wypracowa� si�


 • Wycieczka w�dkarska nad zbiornik Jeziorsko

  Wycieczka w�dkarska nad zbiornik Jeziorsko

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Jak co roku w�dkarze z ko�a PZW ALGA w Rych�ociach uczestniczyli w wyciecze w�dkarskiej. W tym roku po raz kolejny zdecydowali si� wybra� nad zbiornik Jeziorsko. Jest to akwen nale��cy do okr�gu


 • Leszcze lubi� kukurydz� - W�dkowanie na feeder.

  Leszcze lubi� kukurydz� - W�dkowanie na feeder.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W dzisiejszym odcinku postawili�my wszystko na kukurydz� i co ciekawe to si� op�aci�ozreszt� co tu pisa� zobaczcie sami te leszcze .zan�ta kt�r� u�ywali�my w dzisiejszym filmie jest od partnera odcink


 • Karpie z Lisiego Ogona - �owisko Karp Lisi Ogon .

  Karpie z Lisiego Ogona - �owisko Karp Lisi Ogon .

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Kolejny wypad na �owisko Karp Lisi Ogon ko�o Bydgoszczy. Tym razem nie by�o �atwo uda�o wyholowa� si� 5 karpi, kt�re skusi�y si� na kulki od firmy Profess-fishing, zestawy ko�cowe zosta�y wykonane na


 • Leszcze i liny na skis�e przyn�ty.

  Leszcze i liny na skis�e przyn�ty.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzisiejszy wypad mo�na okre�li� jako skis�y- bia�e skis�e mas�o go zdominowa�o.Pomimo �e rybek tego dnia nie by�o du�e a wr�cz ma�o ma�ych ale zbiornik Rog�w jak zawsze nie zawi�d� i dam nam kilka god


 • Delikatny feeder wymiata -�awica karpi z wody PZW

  Delikatny feeder wymiata -�awica karpi z wody PZW

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W dzisiejszym filmie odwiedzili�my chlub� okr�gu Skierniewickiego czyli PZW Zad�bie.Mo�e i woda jest du�a ale rybki tego dnia nie chcia�y kompletnie wsp�pracowa� na sp�awiku u Janka ale za to u Kamil


 • W�dkarstwo rodzinne- pi�kne okonie i leszcze na sp�awik.

  W�dkarstwo rodzinne- pi�kne okonie i leszcze na sp�awik.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W�dkarstwo rodzinne no najlepsza forma sp�dzania wsp�lnie czasu.W dzisiejszym odcinku w sk�adzie trzyosobowym wybrali�my si� nad wod�Czas nad ni� bardzo mile sp�dzony grill i przepi�kne ryby w tym pas


 • Jezioro Prokowskie. Polska Federacja W�dkarstwa Karpiowego.

  Jezioro Prokowskie. Polska Federacja W�dkarstwa Karpiowego.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Chcia�bym zaprosi� Was do obejrzenia kr�tkiego materia�u z zasiadki nad Jeziorem Prokowskim. Woda ta znajduje si� w wojew�dztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Kartuzy, na obrze�ach Kaszubs


 • Zaci��em rekordow� ryb�- w�dkowanie na feeder pod wysp�.

  Zaci��em rekordow� ryb�- w�dkowanie na feeder pod wysp�.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszamy was na film z wody PZW Rog�w w woj. ��dzkim.Miejsc�wka kt�r� dzi� zobaczycie to jedna z lepszych na tym zbiorniku nie raz nie dwa dawa�a nam pi�kne okazy ale jeszcze nigdy nie mieli�my taki


 • Liny, leszcze ,karpie na method feeder

  Liny, leszcze ,karpie na method feeder

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  PZW Wiskitki to woda no kill kt�ra ju� nie raz pokaza�a na co j� sta�.Tym razem by�o jeszcze lepiej ni� ostatnio -du�y amur, waleczne karpie i pi�kne leszcze oraz zielone rybki tego nie mo�esz przegap


 • Karasie z zielska na klasyczny feeder

  Karasie z zielska na klasyczny feeder

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witamy was pierwszy raz ze zbiornika Wydra w Je�owie.Jest to malutka woda PZW z ca�� mas� podwodnych ro�lin.Z tego co uda�o nam si� ustali� dominuj�cym gatunkiem jest wzdr�ga cho� i karasia nie brakow


 • W�dkowanie batem i trudna walka z leszczem.

  W�dkowanie batem i trudna walka z leszczem.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W�dkowanie batem po dwu letniej przerwie nie by�o �atwe Sporo musia�em sobie przypomnie� jak zrobi� zestaw na bata, jak� taktyk� zastosowa� pod sp�awik i postara� si� co� po�owi�.Ale wynik w�dkow


 • Niesamowity jesiotr pierwsza taka ryba 2023. �owisko komercyjne S�upia

  Niesamowity jesiotr pierwsza taka ryba 2023. �owisko komercyjne S�upia

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pierwszy wypad na �owisko S�upia-Folwark staw no killW naszym wypadzie zobaczycie jednego karpia oraz jesiotra.Mapa z dojazdem - https://maps.app.goo.gl/jPo8vwASpRg17...�owisko S�upia na fb https://ww


 • Tar�o karpia 2023

  Tar�o karpia 2023

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Na kr�tkim materiale wideo uda�o mi si� zarejestrowa� tar�o karpia odbywaj�ce si� na jeziorze Czarnym w Niesio�owicach. Uwaga!!! Materia� zawiera �mia�e sceny erotyczne :)� 


 • Wis�a - Nasi��w Prom - 12.05.2023 PZW

  Wis�a - Nasi��w Prom - 12.05.2023 PZW

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszam na kolejny odcinek� @tomczykwedkuje� - kolejny raz zaplanowa�em wypad nad kr�low� polskich rzek - Wis��, by�o troch� p�no wi�c pojechali�my na sprawdzon� miejsc�wk� Nasi��w - Prom


 • Wis�a - Sandomierz 01.05.2023

  Wis�a - Sandomierz 01.05.2023

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszam na kolejny odcinek @tomczykwedkuje mimo niedawnego wyjazdu uda�o mi si� wynegocjowa� z �on� kr�tki wypad nad Wis�� po��czony z rodzinna wycieczk� do pi�knego s�onecznego Sandomierza. To mias


 • Zalew - Jagodno 28-29.04.2023

  Zalew - Jagodno 28-29.04.2023

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszam na czwarty odcinek � @tomczykwedkuje�  w planach mia�em wypad nad Wis��, ale problemy rodzinne przyjaciela sprawi�y �e wybra�em si� z koleg� Damianem na zalew w Jagodnie. Wyjazd fa


 • W�dkowanie na method feeder w kwietniu

  W�dkowanie na method feeder w kwietniu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszam was na kolejny odcinek ze Stawu Cegielnia� Jest to nie wielka woda w okr�gu Skierniewickim cho� z du�ym potencja�em w postaci karpi, leszczy, lin�w, karasi oraz amur�wCichym hitem tego


 • TOMCZYkwedkuje - Wis�a - Nasi��w - 22.04.2023

  TOMCZYkwedkuje - Wis�a - Nasi��w - 22.04.2023

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszam na trzeci odcinek #TOMCZYKwedkuje tym razem nad ukochan� Wis�� wybra�em si� sam. Pi�kna prawie bezwietrzna pogoda przyci�gn�a mnie do miejscowo�ci Nasi��w nad Wis��. Miejsce dla mnie znane,


 • Zapraszam do relacji z �owienia w miejscowo�ci Janowiec 15-16.04.2023.

  Zapraszam do relacji z �owienia w miejscowo�ci Janowiec 15-16.04.2023.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witajcie w drugim odcinku #TOMCZYKwedkuje tym razem z Darkiem wybrali�my si� na pierwsz� nock� na Wis�� z soboty na niedziel� (15-16.04) Nad wod� dotarli�my grubo po 16, a przed wyjazdem pope�nili�my


 • �wi�teczne �owienie gruntowe 09-02-2023 - Jezioro Czorszty�skie

  �wi�teczne �owienie gruntowe 09-02-2023 - Jezioro Czorszty�skie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam w pierwszym �wi�tecznym odcinku TOMCZYK w�dkuje! Razem z Rafa�em mimo ci�kich warunk�w pogodowych �owili�my w dniach 05.04 - 10.04 w miejscowo�ci Kluszkowce po�o�onej nad Zalewem Czorszty�skim.


 • Poranny wypadzik.

  Poranny wypadzik.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Patrz� rano a termometr wskazuje +10st.Siedziec w domu przed telewizorem przy takiej pogodzie to grzech.A wi�c na ryby. Dzisiaj postanowi�em po raz pierwszy pow�dkowa� na zbiorniku"Zgierska"/bloki/.Pi


 • W�dkarski sezon 2022

  W�dkarski sezon 2022

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ma�e wspomnienie z zesz�ego sezonu 2022 par� zdj�� uda�o si� zrobi�. By� to ci�ki sezon jak sami wiecie woda w rzekach by�a bardzo p�ytka. Ci�ko by�o znale�� kawa�ek �adnej wody, a jak ju� co� si� z


 • Rozpocz�cie sezonu w p�ociowym stylu

  Rozpocz�cie sezonu w p�ociowym stylu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pierwszy wypad w nowym sezonie to zawsze spora ilo�� emocji , rado�ci, ekscytacji i nie mo�e zabrakn�� szcz�cia. Nasza pierwsza sesja w 2023 odby�a si� na zbiorniku PZW Rog�w. Pojawili�my s


 • Grube leszcze w listopadzie - feeder i sp�awik

  Grube leszcze w listopadzie - feeder i sp�awik

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Grube leszcze w listopadzie z wody PZW na feeder i sp�awikPi�kne walki masa emocji i drobny pojedynek po wi�cej zapraszam na filmdzi�kujemy �e przeczyta�e� opis i zapraszamy do ogl�dania innych film�w


 • Szara�cza drobnych leszczy na legendarne zan�ty

  Szara�cza drobnych leszczy na legendarne zan�ty

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzisiejsz� przygod� rozpoczynamy na �owisku PZW Rog�w ( No kill ) w woj ��dzkim. W zwi�zku z tym, �e akwen s�ynie z leszczy nastawiamy si� na ten gatunek.Nad wod� melduj� si� w godzinach popo�udn


 • W�dkarskie grzybobranie to idealne wyzwanie

  W�dkarskie grzybobranie to idealne wyzwanie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ten wypad rozpocz�� si� od rana nad wod� a zako�czy� si� niespodziewanie, bo w le�nym klimacie z grzybkami w wiadrze.Tego dnia nad wod� pojawili�my si� oko�o 8:00 po szybkim rozpakowaniu sprz�tu zacz�


 • Method feeder i klasyczny feeder na leszczowej miejsc�wce

  Method feeder i klasyczny feeder na leszczowej miejsc�wce

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Method Feeder i Klasyczny Feeder na leszczowej miejsc�wce PZWWyprawa na jesienne leszcze zako�czony mi�towo/karpiowymi rybami z dalekiego dystansu� Zapraszam do ogl�daniaPrzyn�ty oraz dip kt�re ureplywr��