menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska


 • Odkurzacz warsztatowy do zbierania li�ci – efektywno�� i zastosowanie

  Odkurzacz warsztatowy do zbierania li�ci – efektywno�� i zastosowanie

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Jesie� to pora, kiedy opadaj�ce li�cie staj� si� zar�wno pi�knym, jak i uci��liwym elementem naszego otoczenia. Sprz�tanie li�ci z ogrod�w, podjazd�w czy chodnik�w mo�e by� czasoch�onne i m�cz�ce, zw�


 • Zakupy z Rybomanii 2024. Upominki od wystawc�w.

  Zakupy z Rybomanii 2024. Upominki od wystawc�w.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Zapraszam serdecznie na film pt Zakupy z Rybomanii 2024. Upominki od wystawc�w.�ycz� mi�ego ogl�dania .  


 • Niezb�dniki w�dkarskie - podstawowe wyposa�enie ka�dego w�dkarza

  Niezb�dniki w�dkarskie - podstawowe wyposa�enie ka�dego w�dkarza

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W�dkarstwo to nie tylko hobby, ale r�wnie� spos�b na relaks, kontakt z natur� i zdobywanie pysznych ryb. Aby jednak cieszy� si� udanym w�dkowaniem, wa�ne jest posiadanie odpowiednich narz�dzi i akceso


 • Targi W�dkarskie Evolution 2024

  Targi W�dkarskie Evolution 2024

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Dzi� zapraszamy was na relacj� z Targ�w W�dkarskich Evolution 2024 lub jak kto� woli targ�w r�kodzielnictwa kt�re odby�y si� w dniach 13-14 stycznia 2024 w WarszawieTargi w�dkarskie Evolution 202


 • Ostatnie po�egnanie Krzysztofa Stefanka 11.01.2024 r.

  Ostatnie po�egnanie Krzysztofa Stefanka 11.01.2024 r.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Z przykro�ci� informujemy, �e 1 stycznia 2024 roku zmar� w wieku 78 lat KRZYSZTOF STEFANEK - o czym zawiadamia pogr��ona w g��bokim smutku Rodzina.Msza �wi�ta �a�obna odprawiona zostanie 11.01.2024 ro


 • �yczenia �wi�teczne 2023. Podzi�kowania, podsumowanie .

  �yczenia �wi�teczne 2023. Podzi�kowania, podsumowanie .

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  AMURTV �YCZY WAM WESO�YCH �WI�T ORAZ DZI�KUJE ZA OGROMNE WSPARCIEamurtv na ryby  https://www.facebook.com/Z-amurtv-na-...#AMURTV #W�DKARSTWO #Weso�ych�wi�thttps://www.youtube.com/watch?v=LkqpJw7e


 • �yczenia �wi�teczne 2024. Ko�o Warszawa-Ursyn�w .

  �yczenia �wi�teczne 2024. Ko�o Warszawa-Ursyn�w .

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska


 • �yczenia �wi�teczne 2024.Zarz�d Ko�a Ciep�ownik Stalowa Wola.

  �yczenia �wi�teczne 2024.Zarz�d Ko�a Ciep�ownik Stalowa Wola.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Wszystkiego Najlepszego dla Koleg�w W�dkarzy z okazji nadchodz�cych �wiat Bo�ego Narodzenia i Szcz�liwego Nowego 2024 roku �yczy Zarz�d Ko�a nr 50 Ciep�ownik Stalowa Wola.       


 • EcoFlow: rozwi�zaniem na w�dkarskie wyprawy.

  EcoFlow: rozwi�zaniem na w�dkarskie wyprawy.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Niezale�no�� energetyczna i komfort podczas zasiadek. EcoFlow: rozwi�zaniem na w�dkarskie wyprawy.W�dkarstwo to nie tylko pasja, ale te� �wietna okazja do sp�dzenia czasu na �onie natury i z�owie


 • Najwa�niejsze informacje o w�dkarstwie morskim nad Ba�tykiem

  Najwa�niejsze informacje o w�dkarstwie morskim nad Ba�tykiem

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Lubisz w�dkowanie? Chcia�by� spr�bowa� czego� nowego iprze�y� niezapomniane emocje? Koniecznie skorzystaj z mo�liwo�ci, jakie daje Morze Ba�tyckie. W�dkarstwo morskie z roku na rok cieszy si� coraz wi


 • Aktualny kurs XRP w PLN. Ile warte jest XRP?

  Aktualny kurs XRP w PLN. Ile warte jest XRP?

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Ile obecnie jest war


 • Stay fresh

  Stay fresh

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Masz dom z ogrodem, albo dzia�k�? Zatem mo�esz kupi� sobie basen. Tak, wiemy, �e chcia�by� go mie�. Powiadasz, �e jest ju� sierpie�, wi�c nie op�aca Ci si� go kupowa�


 • Festiwal Polskich film�w w�dkarskich - Wild Fish Film Festiwal .

  Festiwal Polskich film�w w�dkarskich - Wild Fish Film Festiwal .

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Zapraszamy wszystkich niezale�nych tw�rc�w film�w w�dkarskich, firmy z bran�y jak i ludzi z zewn�trz do udzia�u w pierwszym w historii WILD FISH FILM FESTIWALWFFF® ma na celu promocj� tw�rc�w fil


 • W�dkarskie Podlasie-najlepsze miejsca na po��w w okolicach Bia�egostoku i nie tylko!

  W�dkarskie Podlasie-najlepsze miejsca na po��w w okolicach Bia�egostoku i nie tylko!

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Podlasie to jeden z pi�kniejszych region�w w Polsce, kt�ry ma sporo do zaoferowania nie tylko dla turyst�w, ale tak�e w�dkarzy. Na jego terenie nie brakuje bowiem zbiornik�w wodnych, kt�re obfituj� w


 • Mamy sprawc�!

  Mamy sprawc�!

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Szanowne kole�anki, szanowni koledzy.Spiesz� wam donie�� radosn� nowin�. Po blisko roku wyt�onej pracy, wielu nieprzespanych nocach, przegl�dni�ciu ton dokument�w, skontrolowaniu setek firm. W wyniku


 • Feeder klasyczny �owie na grunt drapie�niki

  Feeder klasyczny �owie na grunt drapie�niki

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  FEEder klasyczny zamiast SPINNINGUDzi� zapraszam was na pierwszy odcinek z w�dkowanie 2023r�owili�my na �owisku PZW drapie�niki na w�dk� gruntow� nie wierzysz sprawd� odcinekmasz jakie� pytanie ,


 • Targi W�dkarskie Rybomania 2023 w Poznaniu

  Targi W�dkarskie Rybomania 2023 w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Dzi� zapraszamy was na relacj� z Targ�w W�dkarskich Rybomania kt�re odby�y si� w dniach 03-05 marca 2023 w PoznaniuRybomania - https://www.facebook.com/RybomaniaLink do filmu - https://www.y


 • Badanie polskiego w�dkarstwa - Instytut Rybactwa �r�dl�dowego

  Badanie polskiego w�dkarstwa - Instytut Rybactwa �r�dl�dowego

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W�dkarzu - podziel si� swoj� opini� na temat stanu w�d w Polsce, sposobu ich zagospodarowania, metod i preferencji w�dkarskich. Udzia� w badaniu to unikalny spos�b wyra�enia anonimowo swoich opinii, k


 • Method Feeder Polska Masters 2023 - zapisy

  Method Feeder Polska Masters 2023 - zapisy

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Czterodniowa impreza pe�na w�dkarskiej rywalizacji, wspania�ej atmosfery i integracji!Trening po��czony z integracj� i pocz�stunkiem 29.06.2023r3 dniowe zawody 30.06-02.07.2023r�owisko Ma�lanka PsaryP


 • Puchary i nagrody w�dkarskie na ka�d� okazj�

  Puchary i nagrody w�dkarskie na ka�d� okazj�

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W�dkarstwo to bardzo przyjemne zaj�cie. Relaksuj�ce i pozwalaj�ce sp�dzi� czas na �wie�ym powietrzu. Czasem jednak warto do tego hobby wprowadzi� nieco adrenaliny. T� zapewni� zawody w�dkarskie. Najle


 • Witamy was w nowym roku 2023

  Witamy was w nowym roku 2023

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Drodzy Przyjaciele, Koledzy, Sympatycy Kama�u AMURTV, �ycz� Wam i Waszym Rodzin� Wszystkiego Najlepszego, du�o zdrowia,szcz�cia w 2023r. Czasu na pasj� ,jak� jest w�dkarstwo, kt�re daje nam du�o emoc


 • �yczenia �wi�teczne 2022 - podziekowanie

  �yczenia �wi�teczne 2022 - podziekowanie

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  AMURTV �YCZY WAM WESO�YCH �WI�T ORAZ DZI�KUJE ZA OGROMNE WSPARCIEkana� mojego taty z kt�rym w�dkuje jan tomaszewskiLINK ZAPRASZAM SERDECZNIE https://www.youtube.com/channel/UC8Vk...


 • Weso�ych �wi�t 2022 od kola Energetyk Koszalin

  Weso�ych �wi�t 2022 od kola Energetyk Koszalin

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Z okazji �wi�t Bo�ego Narodzenia �yczymy wam nadziei, w�asnego skrawka nieba, zadumy nad p�omieniem �wiecy, fili�anki dobrej, pachn�cej kawy, pi�kna poezji, muzyki, pogodnych �wi�t zimowych, odpoczynk


 • �yczenia �wi�teczne dla Koleg�w W�dkarzy i nie tylko.

  �yczenia �wi�teczne dla Koleg�w W�dkarzy i nie tylko.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Ko�o nr. 50 Ciep�ownikprzy ZEC w MZK Sp. z o.o.Na nadchodz�ce �wi�ta Bo�ego Narodzenia i Nowy Rok 2023.Ten szczeg�lny czas sp�dzamy zazwyczaj w gronie najbli�szych,ciesz�c si� blaskiem choinkowych �wi


 • Rybomania Pozna� 2023 - ju� w marcu

  Rybomania Pozna� 2023 - ju� w marcu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Po d�ugiej przerwie zwi�zanej z Covid-19 Targi Rybomania wracaj� do Poznania! Zgodnie z zapowiedziami Mi�dzynarodowych Targ�w Pozna�skich Targi W�dkarskie Rybomania odb�d� si� w dniach 03-05.03.2023 w


 • Karpiowa Liga Mistrz�w - pula nagr�d p� miliona z�otych.

  Karpiowa Liga Mistrz�w - pula nagr�d p� miliona z�otych.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Chcia�bym zaproponowa� Wam film/wywiad (cho� momentami mo�e to monolog :) ) z� Mariuszem Radeckim, kt�ry jest Prezesem� Fundacja "Pomorskie Zrzeszenie W�dkarskie". Fundacja "PZW" jest organi


 • Sprawdzony sklep w�dkarski - WielkaRyba.pl

  Sprawdzony sklep w�dkarski - WielkaRyba.pl

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Sklep w�dkarski WielkaRyba.pl


 • Dzie� W�dkarza 23 06 2022

  Dzie� W�dkarza 23 06 2022

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Z OKAZJI DNIA W�DKARZA  sk�adamy wam nasze �yczenia samych udanych wypad�w, jak najwi�cej sp�dzonego czasu nad wod�Rado�ci z ka�dej chwili sp�dzonej z w�dk�, niezapomnianych przyg�d i wypraw.Mi�y


 • Prace serwisowe na wedkuje.pl

  Prace serwisowe na wedkuje.pl

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Szanowni U�ytkownicy wedkuje.pl od kilku dni na portalu trwaj� prace serwisowe zwi�zane ze zmian� serwera. Mo�e to powodowa� przej�ciowe trudno�ci w korzystaniu z niekt�rych funkcji (blogi, administra


 • Jak rozpocz�� przygod� z w�dkarstwem?

  Jak rozpocz�� przygod� z w�dkarstwem?

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Zawsze zastanawia�e� si�, dlaczego tak wielu ludzi uprawia w�dkarstwo. W ko�cu da�e� nam�wi� si� kolegom lub rodzinie i postanowi�e� przekona� si� samemu. Jednak zupe�nie nie masz poj�cia, od czego za


 • Zosta�em testerem Firmy Robinson

  Zosta�em testerem Firmy Robinson

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Zosta�em testerem zan�t firmy Robinson!To w�a�nie tymi wypowiedziami mo�na podsumowa� dzisiejszy odcinekOstatnio na stronie Robinson Europa by�a organizowana akcja Zosta� testerem naszych zan�t 2022.&


 • Weso�ych �wi�t 2022 �yczy Zarz�d Ko�a PZW nr 28 Warszawa-Ursyn�w

  Weso�ych �wi�t 2022 �yczy Zarz�d Ko�a PZW nr 28 Warszawa-Ursyn�w

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Drodzy w�dkarze, a w szczeg�lno�ci cz�onko


 • Pogodnych i s�onecznych �wi�t Wielkanocnych 2022

  Pogodnych i s�onecznych �wi�t Wielkanocnych 2022

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Chcia�abym Wam �yczy� zdrowych, pogodnych i s�onecznych �wi�t Wielkanocnych oraz mokrego Dyngusa. I jeszcze jedno, �eby poczucie humoru i pozytywne my�lenie Was nie opuszcza�o, id�cie jutro na ryby, b


 • Zdrowych �wiat Wielkanocnych dla koleg�w W�dkarzy i ich Rodzin.

  Zdrowych �wiat Wielkanocnych dla koleg�w W�dkarzy i ich Rodzin.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Zdrowych pogodnych �wi�t Wielkanocnych z rybk� na stole, smacznego jajka, mokrego dyngusa, jasnego nieba w tym szczeg�lnym roku pandemii i wojny. Roku z niezbyt  dobr� perspektyw� .Dlatego te� �y


 • Mistrzostwo Ko�a Miejskiego w Che�m�y-24.04.22.

  Mistrzostwo Ko�a Miejskiego w Che�m�y-24.04.22.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  ZAWODY W�DKARSKIE SP�AWIKOWE MISTRZOSTWO KO�A MIEJSKIEGO W CHE�M�Y - JEZIORO CHE�M�Y�SKIEOrganizator: KO�O MIEJSKIE W CHE�M�YData zawod�w: 24,04,2022Rodzaj zawod�w: sp�awikowe, dru�ynowe z �odzi - tyl


 • �owisko Strong Carp Lake

  �owisko Strong Carp Lake

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Osoba w�dkuj�ca – 100 z� dobaPobyt w domku – 2 osoby w�dkuj�ce– 350 zl dobaPobyt w domku 1 osoba w�dkuj�ca- 250 z� dobaPobyt w domku VIP – 500 z� doba 2 osoby �owi�ce + 100 z�


 • Dziewi�tnastego marca Dzie� W�dkarza�.

  Dziewi�tnastego marca Dzie� W�dkarza�.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  19 marca Dzie� W�dkarza� Wszystkim w�dkarzom w dniu ich �wi�ta �yczymy przede wszystkim rekordowych ryb w Nowym Sezonie.Wielu wymiarowych okaz�w, mn�stwa w�dkarskich emocji i jak najwi�cej okazji


 • �yczenia okazji dnia kobiet 2022.

  �yczenia okazji dnia kobiet 2022.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Takie �yczenia!Dzie� dobry!Dzi� �wi�tujemy mi�dzynarodowy Dzie� Kobiet! Z tej okazji �yczymy wszystkim Paniom pi�knej pogody i aby Wasi m�czy�ni nosili Was na r�kach jak na obrazku poni�ej.�yczymy ud


 • PZW- Pomoc dla Ukrainy

  PZW- Pomoc dla Ukrainy

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska


 • Zmiana lokalizacji salonu w�dkarskiego Rybkowo.

  Zmiana lokalizacji salonu w�dkarskiego Rybkowo.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Jeden z naszych sklep�w patronackich Salon W�dkarski RYBKOWO&nbsreplywr��