menu

Jak by�o na rybach?

Szymon Dudzinski szymi891
22 lip 23:21share
Wis�a,zero bra�

Akwen: Wis�a: od uj�cia Dunajca - do uj�cia Wis�oki (obw. 5)
Brania: (brania z�e)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Heniek Maroń Ergodyn
22 lip 05:36share
Zaczynamy

Akwen: Dobrodzie�
Brania: (brania s�abe)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Jan oderkiewicz Janek560528
20 lip 21:48share
Jeden leszczyk si� trafi�

Akwen: Bug - Deskur�w
Brania: (brania s�abe)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Wojciech Musia� Wojciech_Mus108
20 lip 08:08share
cicho ani jednego brania

Akwen: Note�: od Gop�a - do Nak�a
Brania: (brania z�e)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Heniek Maroń Ergodyn
20 lip 05:05share
Rybki s� ale nic nie bierze .

Akwen: Dobrodzie�
Brania: (brania dobre)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na


Arkadiusz Buczek arasshater
18 lip 21:30share
Kr�tki rekonesans: d�ungla taka, �e gdybym nie zna� brzegu na pami��, pewni

Akwen: Reda obw. nr 3
Brania: (brania s�abe)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Rafa� Rafal
18 lip 20:13share
test

Akwen: Wilanowskie
Brania: (brania b.dobre)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Julian Wo�niak Julian55
18 lip 15:19share
Wis�a brania s�abe

Akwen: Bedlno
Brania: (brania s�abe)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Julian Wo�niak Julian55
18 lip 15:15share
Julian branias�abe Wisl

Akwen: Bedlno
Brania: (brania dobre)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Julian Wo�niak Julian55
18 lip 14:00share
wstaw na moj� stron�.

Akwen: Wis�a: okolice P�ocka
Brania: (brania s�abe)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Julian Wo�niak Julian55
18 lip 13:54share
jest silny wiatr

Akwen: Wis�a: okolice P�ocka
Brania: (brania dobre)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na


Mariusz Ko�cielski kostekmar
18 lip 13:35share
Nic si� nie dzia�o. Woda niska i klarowna.

Akwen: Reda obw. nr 3
Brania: (brania z�e)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Julian Wo�niak Julian55
18 lip 09:36share
silny wiatr brania s�abe

Akwen: Wis�a: okolice P�ocka
Brania: (brania dobre)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Patryk Stefaniak pepe122
17 lip 21:42share
tylko kara� po nocce

Akwen:
Brania: (brania dobre)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Sebastian Pi�tkowski Sepix
17 lip 17:37share
test

Akwen: Bzura - Sochaczew
Brania: (brania s�abe)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Anna Mrozowska mrozik208
17 lip 10:11share
23.00 w nocy obudzi� mnie sumik 73 cm. Pozdrawiam :)

Akwen: Wis�a- Antoni�wka �wierzowska
Brania: (brania dobre)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na


sebastian radziminski seba32
17 lip 06:34share
dzisiaj same byczki bior�

Akwen: Moczyd�o-Jezi�rko
Brania: (brania dobre)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Anna Mrozowska mrozik208
16 lip 20:45share
brzana 67 cm

Akwen: Wis�a- Antoni�wka �wierzowska
Brania: (brania z�e)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Krzysztof Obarek rokers
16 lip 12:31share
Same male�stwa

Akwen: �eronice
Brania: (brania s�abe)
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na

Rodzinny Team  Karpiowy RodzinnyTeamKarpiowy
14 lip 19:58share
Karp 14 Kg

Akwen: -
Brania:
Podziel si� wpisemclose

Podziel si� na