menu

�owiska

Oko�

wr��reply

Zbiornik retencyjny Srebrniki

Zbiornik retencyjny Srebrnikimore_vert

Zbiornik retencyjny o powierzchni 2.58 ha (zlewnia Potoku Strzy�a) znajduj�cy si� w Gda�sku w dzielnicy Wrzeszcz przy drodze wojew�dzkiej 472 (al. �o�nierzy Wykl�tych). Zosta� pocz�tkowo wybudowany jako zbiornik suchy w miejscu dawnego stawu m�y�skiego ku�ni srebra Petera von der Rennena, w p�ni...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik retencyjny Bytowska Nr 4a

Zbiornik retencyjny Bytowska Nr 4amore_vert

Zbiornik retencyjny o powierzchni 0.83 ha (zlewnia Potoku Oliwskiego) znajduj�cy si� w Gda�sku Oliwie przy ul. Bytowskiej. Akwen w o wiele lepszej kondycji ni� jego poprzednik s�siaduje z dzia�kami i lasem, co oznacza cisz� i spok�j. Bardzo dobry dojazd samochodem, mo�na r�wnie� wygodnie doj�� piesz...

Zbiornik retencyjny Bytowska Nr 4

Zbiornik retencyjny Bytowska Nr 4more_vert

Zbiornik retencyjny o powierzchni 0.64 ha (zlewnia Potoku Oliwskiego) znajduj�cy si� w Gda�sku Oliwie przy ul. Bytowskiej w tzn. Dolinie Szwabego (obszar Tr�jmiejskiego Parku Krajobrazowego). Obecnie jest w op�akanym stanie, co wida� na zdj�ciach, ale zwa�ywszy na fakt, �e na ni�szym zbiorniku obok ...

Zbiornik retencyjny Spacerowa

Zbiornik retencyjny Spacerowamore_vert

Zbiornik retencyjny o powierzchni 1.08 ha (zlewnia Potoku Oliwskiego) znajduj�cy si� w Gda�sku Oliwie pomi�dzy ul. Spacerow� a Kwietn�. Pomimo ruchliwej ulicy Spacerowej jest to cichy i malowniczy zak�tek, z kt�rego niedaleko jest do Gda�skiego Ogrodu Zoologicznego. Na zbiorniku umieszczone jest ...

Zbiornik retencyjny Or�owska

Zbiornik retencyjny Or�owskamore_vert

Zbiornik retencyjny o powierzchni 0.58 ha (zlewnia Potoku Oliwskiego) znajduj�cy si� w Gda�sku pomi�dzy dzielnicami �abianka i Jelitkowo w Parku Przymorze. Miejsce s�siaduje niestety z ulic� Pomorsk�, kt�ra nie nale�y do specjalnie cichych (samochody i tramwaje), ale mo�na tu wyskoczy� chocia�by ...

Rybaki-Jezioro �a�skie

Rybaki-Jezioro �a�skiemore_vert

JEZIORO �A�SKIEJezioro �a�skie jest miejscem z�owienia przeze mnie pierwszej mojej ryby! Za to uwielbiam to miejsce. I nie tylko za to.W miejscowo�ci rybaki wy...

Spinningowanie na J.Owieczki

Spinningowanie na J.Owieczkimore_vert

Witam, pochodz� z wielkopolski. Cz�stym zbiornikiem na jakim bywam jest jezioro Owieczki. Woda bogata w drapie�niki (szczupak, oko�). Poluj� g��wnie na okonia poniewa� lubi� zabaw� z tym drapie�nikiem. Je�li kto� chce si� tam wybra� to bardzo polecam za�o�y� malutkie paproszki a je�li chcemy poba...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Osowskie - Gda�sk

Jezioro Osowskie - Gda�skmore_vert

Jezioro rynnowe po�o�one na obrze�ach miejscowo�ci Chwaszczyno (gm. �ukowo) w woj. pomorskim, cz�ciowo w granicach miasta Gda�sk. Graniczy z drog� wojew�dzk� nr 218. Cz�sto jest mylone (r�wnie� przez miejscowych) z Jeziorem Wysockim, kt�re le�y po s�siedzku. Powierzchnia Jeziora Osowskiego wynos...

Boksze �owisko specjalne

Boksze �owisko specjalnemore_vert

Jezioro Boksze jest Super �owiskiem przeznaczonym tylko i wy��cznie dla w�dkarzy, rybakom wst�p surowo wzbroniony. Og�lnie posiadamy 11 jezior z czego jezioro Boksze jest naszym oczkiem na kt�rym w og�le nie stawiamy sieci, ryby od�awiaj� tylko i wy��cznie w�dkarze. Jezioro Boksze znajduj...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro �obez-Bia�y B�r.

Jezioro �obez-Bia�y B�r.more_vert

Jezioro �obez – dobre �owisko w�r�d las�w, ale z dost�pem do cywilizacji. Podstawowe dane:R�wnina CharzykowskaDorzecze: Bia�a, Czernica, GwdaPowierzchnia: 48,70 haG��boko�� max. – 17 mD�ugo�� max. –...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Ba�tyk-Bukowo- Kana�.

Ba�tyk-Bukowo- Kana�.more_vert

NAD POLSKIE MORZE , PO RYBY I WYPOCZYNEK . Czy znacie te dylematy ? �ona m�wi . Zn�w urlop w komarach nadbagnem , gdzie podobno s� ogromne szczupaki . M�� m�wi . Zn�w patelnia napla�y bez bra� i w�r�d nudnych pla�owic...

Stawy Myszk�w - kilka informacji o �owisku.

Stawy Myszk�w - kilka informacji o �owisku.more_vert

Stawy w Myszkowie o kt�rych mowa znajduj� si� przy ulicy 1 Maja. Dwa pierwsze z nich nale�� do PZW Cz�stochowa a ich symbol to C56.Stawy te s� stawami typowo karpiowymi. Ryby te aktywne s� tam najbardziej wiosn�, wtedy mozna liczy� na do�� �adne okazy karpia i amura.W �owisku wyst�puje r�...

Jezioro Chodeckie- fajne �owisko

Jezioro Chodeckie- fajne �owisko more_vert

Pi�knie po�o�one ponad 40 ha jezioro przep�ywowe, g��boko�� ponad 20 m. Bardzo �adne strze�one k�pielisko z polem namiotowym obok miasteczka Chodecz. W Chodczu sklep w�dkarski z mo�liwo�ci� zakupu pozwolenia okresowego. Sporo pomost�w i doj�� do jeziora. Restauracje, kilka dobrze zaopatrzonych sk...

Jezioro Lubanowo

Jezioro Lubanowomore_vert

Jezioro Lubanowo po�o�one w wojew�dztwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfi�skim, w gminie Banie, przy drodze wojew�dzkiej nr 121 ��cz�cej Gryfino i My�lib�rz przez Banie. Jezioro o powierzchni 7,4 hektara i g��boko�ci do 23 metr�w, nale��ce do Okr�gu Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Szczec...

Jezioro M�y�skie

Jezioro M�y�skiemore_vert

Na jeziorze M�y�skim obowi�zuje Regulamin Amatorskiego Po�owu Ryb. Zarz�dzane jest przez Ko�o PZW nr 18 w G�rznie.Powierzchnia to 25 ha.Polozone jest w woj .kujawsko -pomorskim ,powiat brodnicki ,gmina Gorzno....

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw Kwa�ni�w Dolny

Staw Kwa�ni�w Dolnymore_vert

Staw jest bogaty w P�o�, Leszcza, Szczupaka oraz w mniejszej ilo�� znajduje si� r�wnie� Lin i Kara� ...

Jezioro Tomickie

Jezioro Tomickiemore_vert

Jezioro Tomickie - jezioro zlokalizowane w gminie St�szew miedzy St�szewem a Bukiem. Powierzchnia jeziora wynosi 47,2 ha, �rednia g��boko�� 2m, maksymalna g��boko�� 2,7m. Ma�a ilo�� stanowisk �owieckich, wi�kszo�� z nich znajduje si� po po�udniowej stronie zbiornika. Woda podlega pod PZW

Rusa�ka-Gol�cin

Rusa�ka-Gol�cinmore_vert

Trzeba mie� szcz�cie �eby co� wi�kszego dopa��. ale polecam ten zbiornik �wietne miejsc�wki. Ja nie narzekam.                              ...

Jezioro Niepruszewskie – Zborowo

Jezioro Niepruszewskie – Zborowomore_vert

W Zborowie zlokalizowany jest profesjonalny betonowy slip, z kt�rego poza sezonem mo�na korzysta� bezp�atnie. Niestety w sezonie bodaj�e w godzinach 10-18 jest to p�atne – oko�o 40 pln. Miejsca do parkowania jest sporo, r�wnie� poza sezonem parkowanie jest bezp�atne w sezonie niestety nie. ...

Warta - Obrzycko

Warta - Obrzyckomore_vert

Je�li kto� chcia�by dotrze� do ciekawych g��wek to polecam wbi� w nawigacj� (w ka�dym b�d� razie googlow�) „Obrzycko Zamek”. Samochodem idzie dotrze� praktycznie pod sam� wod� i to zwyk�� osob�wk�, nie trzeba posiada� 4x4. Nad rzek� jest naprawd� sporo fajnych du�ych betonowych g��wek...

wr��reply