menu

�owiska

Oko�

wr��reply

Jezioro Laskowskie (Ma�e i Wielkie)

Jezioro Laskowskie (Ma�e i Wielkie)more_vert

W dorzeczu Strugi M�y�skiej - Margoninki - Noteci - Warty le�y kolejne jezioro po�o�one na Pojezierzu Chodzieskim - Laskowskie. Laskowskie usytuowane jest oko�o 2 kilometry na po�udniowy zach�d od Szamocina.Laskowskie sk�ada si� w�a�ciwie z dw�ch zbiornik�w przedzielonych grobl� i mostem betonow...

Zalew w Koz�owie / Boryszewie (Sochaczew)

Zalew w Koz�owie / Boryszewie (Sochaczew)more_vert

Zalew w Boryszewie to bardzo popularne miejsce, zw�aszcza w�r�d lokalnych w�dkarzy. Bardzo dobrze ulokowane, stosunkowo prosty dojazd (nawet komunikacj� podmiejsk�) oraz �adne trawiaste nadbrze�e, czyni� z tego miejsca doskona�e centrum w�dkarskiej rekreacji. Zalewem od kilkunastu lat opiekuje si...

Jezioro Zag��bocze, Pojezierze ��czy�sko W�odawskie.

Jezioro Zag��bocze, Pojezierze ��czy�sko W�odawskie.more_vert

Jezioro Zag��bocze jest �owiskiem Licencyjnym ZO PZW Lublin i zaliczane do jednych z czystszych jezior (II klasa czysto�ci) w regionie Lubelskim. Akwen usytuowany jest w gminie Ludwin, na terenie otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Dojazd z dw�ch najwi�kszych miast: ��czna drog� n...

wr��reply