menu

Łowiska

Okręg PZW Skierniewice

wróćreply

Piękna Rawka

Piękna Rawkamore_vert

Długość rzeki Rawki od źródeł do ujścia Bzury wynosi około 100 km. Średnia szerokość koryta to 30 metrów, powierzchnia łącznie ze zbiornikami zaporowymi oraz dopływami i starorzeczami wynosi około 500 ha. Wśród dopływów rzeki Rawki wyróżnia się rzeka Białka będąca dość atrakcyjnym łowiskiem wędk...

Zalew Rogów

Zalew Rogówmore_vert

Zbiornik zaporowy na rzece Mroga. Nazywany potocznie „Zalew Rogów”, od pobliskiej miejscowości Rogów. Malowniczo położony w dolinie rzeki, otoczony lasem. Dojazd z trasy nr 72 Łódź – Rawa Mazowiecka. Zjazd z trasy na odcinku Przecław – Rogów. Niewielki parking w pobliżu s...

Rzeka Mroga

Rzeka Mrogamore_vert

Obwód rybacki rzeki Mrogi nr 1 zlokalizowany jest w regionie Środkowej Wisły i obejmuje wody rzeki Mrogi od źródeł do ujścia do rzeki Bzury i rzeki Mrożycy od jej źródeł do ujścia do rzeki Mrogi, wraz z wodami jej dopływów oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie i o...

Rzeka Skierniewka

Rzeka Skierniewkamore_vert

Skierniewka jest typową rzeką nininną, w górnym biegu płynie wśród pól i łąk, jest to rzeka o naturalnym charakterze. Powierzchnia zlewni Skierniewki wynosi około 340km kwadratowych. W dolnym biegu płynie dość monotonnym korytem wśród pól i łąk. Nie pośada kryjówek dla ryb, za wyjątkiem skupisk r...

Rzeka Bzura ujście do Rawki

Rzeka Bzura ujście do Rawkimore_vert

Bzura położona jest w mezoregionie równiny Łowicko-Błońskiej oraz równiny Kutnowskiej, należących do makroregionu niziny środkowo-mazowieckiej. Główną osią morfologiczną tego obszaru jest rozległa forma dolina rzeki Bzury, lewobierznego dopływu Wisły. Wdyspozycji okręgu PZW w Skierniewicach znajd...

Rzeka Rawka

Rzeka Rawkamore_vert

Rzeka Rawka obejmuje wody od jej źródeł do ujścia rzeki Bzury. Rzeka Rawka jest rezerwatem przyrody, a razem z otaczajacym ją kompleksem lesnym stanowi obszar ochronny Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.W skład rzeki wchodzą nastepujące wodne zbiorniki zaporowe; Józefin, Tata...

Zbiornik Rydwan

Zbiornik Rydwanmore_vert

Rydwan- zbiornik stanowiący wyrobisko pożwirowe o powierzchni 20ha, z czego 7,4ha dzierżawione jest przez Okreg PZW w Skierniewicach od Lasów Państwowych. Podłoże zbiornika w większości mineralne, miejscami zamulone, o bardzo zróżnicowanej głębokości i profilu dna. Rybostan bardzo różnorodny, skł...

Zbiornik Strobów

Zbiornik Strobówmore_vert

Zbiorniki stanowią układ kilku stawów położonych na prawym i lewym brzegu rzeki Skierniewki. Stawy te, stosunkowo płytkie o miękkim podłożu porośniętym w głównej mierze roślinnością zanurzoną. W skład zbiornika wchodzą następujace gatunki ryb: karp, karas, lin, amur, jaź, płoć okoń, szczupak, spo...

Zalew Zadębie w Skierniewicach

Zalew Zadębie w Skierniewicachmore_vert

Zalew Zadębie zlokalizowany jest w granicach miasta Skierniewice, w południowo-zachodniej części miasta, w naturalnej dolinie rzeki Łupi, na terenie dzielnicy mieszkaniowej o tej samej nazwie. Ma ponad 25 ha powierzchni. Jest to zbiornik płytki o łagodnych brzegach i z dość dobrym dostępe...

Zalew Żyrardowsk

Zalew Żyrardowskmore_vert

Zalew Żyrardowski - Łowisko znajduje się przy drodze wyjazdowej z miasta w kierunku Mszczonowa po prawej stronie. Dojazd do łowiska możliwy jest ze wszystkich stron. Jego powierzchnia to około 14 ha. Według mnie każda strona jest równie atrakcyjna. Występuje w największej...

Zalew Tatar

Zalew Tatarmore_vert

Zalew znajduje się w m. Rawa Mazowiecka. Jest utworzony na rzece Rawka. Swobodny dostęp do wody z każdej strony. Niezbyt głęboki. Występuje tu większość ryb. Są ładne płocie, karpie, leszcze. Występuję także okoń, sandacz i karaś. Pisząc o tym łowisku należy zaznaczyć, że składa się on z dwóch od...

Rzeka Bzura od Rawki do Wisły .

Rzeka Bzura od Rawki do Wisły .more_vert

Pokrótce opiszę odcinek Bzury na którym łowię w sumie od niedawna, czyli około dwóch lat. Opis raczej pod względem połowów na spining, gdyż na spławik lub DSa łowię bardzo mało.Od mostu w Kozłowie Szlacheckim przez około trzysta metrów w dół rzeki brzegi porośnięte są trzciną, która schodząc...

Rzeka Bzura - Sochaczew.

Rzeka Bzura - Sochaczew.more_vert

Jedno z moich ulubionych łowisk zlokalizowane jest w okolicy mostu na rzece Bzura w Sochaczewie. Jest to odcinek o średniej głębokości 1,5 m. W okresie letnim obficie zarośnięty . Licznie występujące głazy ,dają znakomite warunki do schronienia się ryb. Na tym odcinku znajduje się kilka rynien ...

Rzeka Bzura Witkowice

Rzeka Bzura Witkowicemore_vert

Jest to odcinek rzeki Bzury położony w miejscowości Witkowice. Charakteryzują go 3 zakręty tworzące literę 'W'. Łowisko ma bogatą linię brzegową doskonale sprzyjającą bytowaniu ryb. Jest tam kilka zatok dołków i rynien ciągnących się wzdłuż brzegu. Kilka powalonych drzew doskonale sprzyja połowom ok...

Akwen Plecewice.

Akwen Plecewice.more_vert

Akwen Plecewice jeszcze zanim stał się zbiornikiem wodnym służył jako obszar z którego pobliska cegielnia wydobywala gline. Teraz jest to nieduży zbiornik, ktorym gospodaruje koło Chodaków. Dno akwenu jest bardzo nierówne, oraz rzadko pokryte roślinnością. Średnia głębokośc to około 3 metry. Brze...

Ujście Bzury - okolice Kamionia

Ujście Bzury - okolice Kamioniamore_vert

Dojazd jest bardzo prosty - jadąc z Sochaczewa trasą nr.50 na Płońsk przed mostem w Wyszogrodzie skręcamy w prawo i kierujemy sie na stary, drewniany most. Tuż przed nim skręcamy w lewo na wał, gdzie znajduje się zjazd pod sam most. Dalej jadąc w prawo w górę rzeki, na pierwszych zakrętach mamy d...

Zalew w Kozłowie / Boryszewie (Sochaczew)

Zalew w Kozłowie / Boryszewie (Sochaczew)more_vert

Zalew w Boryszewie to bardzo popularne miejsce, zwłaszcza wśród lokalnych wędkarzy. Bardzo dobrze ulokowane, stosunkowo prosty dojazd (nawet komunikacją podmiejską) oraz ładne trawiaste nadbrzeże, czynią z tego miejsca doskonałe centrum wędkarskiej rekreacji. Zalewem od kilkunastu lat opiekuje si...

wróćreply