menu

poprzednie galeria nast�pne

Pi�kny karp 19,8 kg z�owiony na �owisku Bochenek 13.06.2009 r. na kulk� skopex.

Autor: