menu

poprzednie galeria nast�pne

Pa�dziernikowy szczupak oko�o metra.

Autor: Miros�aw Kuprel