menu

poprzednie galeria nast�pne

MOJE REKORDY Lin 35 cm, waga-1,10 kg.

Autor: Stanis�aw Szul