menu

poprzednie galeria następne

Moje najlepsze połowy belony z 2010r uwieńczone pucharem za 3 miejsce potem w 2013 roku też trzecie miejsce i największa belona 82 cm.

Autor: Lucjan Babczyk