menu

poprzednie galeria nast�pne

okolo 25 cm nawet nie mierzy�em pop�yn�� po dziadzia:)

Autor: Kamil P