menu

poprzednie galeria nast�pne

  • Ryba: �oso�
  • Kto z�owi�: Rafa� Krzywicki
  • Waga: 5.60 kg
  • D�ugo��: 90.00 cm
  • Kiedy: 2014-01-14
  • Gdzie: Poczernin ( rzeka Ina )