menu

poprzednie galeria nast�pne

Pi�kny listopadowy karp ;)

  • Ryba: Karp
  • Kto z�owi�: �ukasz
  • Waga: 8.60 kg
  • D�ugo��: 76.00 cm
  • Kiedy: 2013-11-09
  • Gdzie: Karw�w