menu

poprzednie galeria nast�pne

  • Ryba: Oko�
  • Kto z�owi�: 
  • Waga: 1.10 kg
  • D�ugo��: 43.00 cm
  • Kiedy: 2013-06-05
  • Gdzie: Szkiery