menu

poprzednie galeria nast�pne

  • Ryba: Oko�
  • Kto z�owi�: 
  • Waga: 0.40 kg
  • D�ugo��: 28.00 cm
  • Kiedy: 2013-06-12
  • Gdzie: rzeka jeziorka